งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( วิชาคอมพิวเตอร์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกเลือกหัวข้อตามที่ ต้องการได้เลยค่ะ ออกจากโปรแกรม แนะนำผู้จัดทำเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( วิชาคอมพิวเตอร์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกเลือกหัวข้อตามที่ ต้องการได้เลยค่ะ ออกจากโปรแกรม แนะนำผู้จัดทำเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( วิชาคอมพิวเตอร์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกเลือกหัวข้อตามที่ ต้องการได้เลยค่ะ ออกจากโปรแกรม แนะนำผู้จัดทำเรื่อง การรวบรวม ข้อมูล

3 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง. 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และ ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การ แก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มาตรฐาน ง. 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และ ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การ แก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมตัวชี้วัด ง 3.1 ป 2/1 บอกประโยชน์ ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ ง 3.1 ป 2/1 บอกประโยชน์ ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ ง 3.1 ป 2/2 บอกประโยชน์และการรักษา แหล่งข้อมูล ง 3.1 ป 2/2 บอกประโยชน์และการรักษา แหล่งข้อมูล

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 เก่งมากค่ะ ทำได้ถูกต้อง ทุกข้อเลยค่ะ กลับหน้าเมนู หลัก

15 ผิดแล้วค่ะ เริ่มกลับไปทำ ใหม่น่ะค่ะ ทำแบบทดสอบ อีกครั้ง ทำแบบทดสอบ อีกครั้ง

16 นายนพพร เปรมเทียน หอม สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โปรแกรมที่ใช้ในการ ผลิตสื่อ โปรแกรมหลักคือ พาว เวอร์พอย์ ภาพ มาจากอินเตอร์เน็ต บ้าง ( หวังว่าไม่โดน ลิขสิทธิ์น่ะครับ ) วาดเองบ้างใน โปรแกรม flash 8 เสียง ให้กูเกิ้ลช่วยอ่าน ให้แล้วอัดเสียงเอา


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( วิชาคอมพิวเตอร์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกเลือกหัวข้อตามที่ ต้องการได้เลยค่ะ ออกจากโปรแกรม แนะนำผู้จัดทำเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google