งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องขลุ่ยเพียงออ นางเด่นดวง ยศวิจิตร โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องขลุ่ยเพียงออ นางเด่นดวง ยศวิจิตร โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องขลุ่ยเพียงออ นางเด่นดวง ยศวิจิตร โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

2 เป้าหมายของบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การ เป่าขลุ่ยเพียงออ รายวิชา ศ 31202 ดนตรีไทยปฏิบัติ ตามความถนัด 1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ชั่วโมง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ชั่วโมง

3 ขั้นตอนการศึกษาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1. ทำแบบทดสอบ 2. ศึกษาเนื้อหา 3. ฝึกปฏิบัติ

4 การเข้าสู่บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเข้าสู่บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1. ใส่แผ่นซีดีใน CD-ROM 2. กรอกชื่อผู้เรียน 3. เลือกเมนูบทเรียนตามขั้นตอน การศึกษา ตามลำดับ คือ ทำ แบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษา เนื้อหาบทเรียน และฝึกปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติ 4. คลิกปุ่ม ออกจากบทเรียน เมื่อ ต้องการออกจากบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt คู่มือบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องขลุ่ยเพียงออ นางเด่นดวง ยศวิจิตร โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google