งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องขลุ่ยเพียงออ นางเด่นดวง ยศวิจิตร โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

2 เป้าหมายของบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดนี้
ใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ รายวิชา ศ ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ จำนวน ชั่วโมง

3 ขั้นตอนการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1. ทำแบบทดสอบ 2. ศึกษาเนื้อหา 3. ฝึกปฏิบัติ

4 การเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1. ใส่แผ่นซีดีใน CD-ROM 2. กรอกชื่อผู้เรียน 3. เลือกเมนูบทเรียนตามขั้นตอนการศึกษา ตามลำดับ คือ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาบทเรียน และฝึกปฏิบัติ 4. คลิกปุ่ม ออกจากบทเรียน เมื่อต้องการออกจากบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt คู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google