งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายบุญสืบ จิตร สถาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน สาธารณสุข หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลท่ากุ่ม อ. เมือง จ. ตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายบุญสืบ จิตร สถาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน สาธารณสุข หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลท่ากุ่ม อ. เมือง จ. ตราด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายบุญสืบ จิตร สถาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน สาธารณสุข หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลท่ากุ่ม อ. เมือง จ. ตราด sun_sound@hotmail.com www.anamaithakum.com

3 ตำแหน่งทางสังคม เลขานุการสมาคมกู้ภัยบุญ ช่วยเหลือจังหวัดตราด

4 ความรู้เกี่ยวกับวิทยุ คมนาคม ผ่านการอบรมวิทยุสื่อสาร สาธารณสุข 2529 ผ่านการอบรมพนักงานวิทยุ คมนาคมแบบสังเคราะห์ ความถี่ 2535 สอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 2536 นามเรียกขาน HS 2 LRE

5 ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณสุข นักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น กรรมการบริหารชมรมวิทยุ สมัครเล่นจังหวัดตราด ปี 2536,2537 ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดตราด 2540

6 วิทยากรอบรมสมาชิกแจ้งข่าว อาชญากรรม - สภ. หนองบอน - สภ. อ่าวช่อ - สภ. เขาสมิง - สภ. ท่าเลื่อน วิทยากรอบรมการใช้วิทยุ สื่อสารสมาคมกู้ภัย บุญช่วยเหลือ จังหวัดตราด


ดาวน์โหลด ppt นายบุญสืบ จิตร สถาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน สาธารณสุข หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลท่ากุ่ม อ. เมือง จ. ตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google