งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา ประจำตำบล หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสา ประจำตำบล ปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา ประจำตำบล หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสา ประจำตำบล ปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา ประจำตำบล หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสา ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2552 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2552

2 เวลา 8.00 น. - 9.30 น.. มีการลงทะเบียนและทำประวัติหมอดินอาสาประจำ ตำบล จำนวน 102 คน

3 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม คอยให้บริการรับลงทะเบียน

4 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม นายสุเมธ วัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2552 เวลา 10.00 น. และมีการแนะนำหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ

5 ภายในการฝึกอบรม มีการคัดเลือกหมอดินอาสาประจำจังหวัดนครปฐม

6 นายสุธรรม จันทร์อ่อน ได้รับการคัดเลือกเป็นหมอดินอาสาประจำจังหวัดนครปฐม จากนั้นเวลา 10.15 – 12.00 น. นายชัชวาลย์ โชคบัณฑิต หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการอำเภอสามพราน และอำเภอ พุทธมณฑล บรรยาย เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

7 หมอดินอาสาประจำตำบลต่างๆ ในอำเภอกำแพงแสน และอำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม หมอดินอาสาประจำตำบลต่างๆ ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

8 หมอดินอาสาประจำตำบล รับฟังการบรรยาย และรับความรู้จากวิทยากร

9 ภายในการฝึกอบรม มีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา ประจำตำบล หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสา ประจำตำบล ปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google