งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือ (Tool Box) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายก ฤษชนะ สิงคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือ (Tool Box) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายก ฤษชนะ สิงคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือ (Tool Box) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายก ฤษชนะ สิงคาร

2 การวาดเส้นตรงด้วย Line Tool คำสั่ง Line Tool เป็นคำสั่งที่ใช้ในการลากเส้นตรงในลักษณะต่างๆ การใช้งานคำสั่ง Line Tool ทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่ Line Tool 2. คลิกที่ จุดเริ่มต้น 3. ลากเส้น มายังจุดที่ ต้องการ แล้วปล่อย

3 การวาดรูปด้วย Pen Tool การใช้งานคำสั่ง Pen Tool ทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่ Pen Tool 2. คลิกเพื่อ เริ่มต้น 3. คลิกจุด สุดท้าย

4 การวาดวงกลมและวงรีด้วย Oval Tool การวาดวงกลมและวงรีด้วย Oval Tool ทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่ Oval Tool 2. คลิกเมาส์ เพื่อ ลากวงกลม

5 การวาดสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle Tool การวาดสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle Tool ทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่ Rectangle Tool 2. คลิกเมาส์เพื่อวาดรูป ตามต้องการ

6 การเขียนรูปโดยใช้ Pencil Tool การเขียนรูปโดยใช้ Pencil Tool ทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่ Pencil Tool 2. กำหนด รูปแบบเส้น 3. กำหนด รูปแบบเส้น

7 การระบายสีโดย Brush Tool การระบายสีโดย Brush Tool ทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่ Brush Tool 2. เลือกขนาด ของแปรง 3. เลือกรูปแบบของ แปรง 4. ระบายสี ตาม ต้องการ

8 การใส่ข้อความโดยใช้ Text Tool การใส่ข้อความโดยใช้ Text Tool ทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่ Text Tool 2. ลากเมาส์ เป็นกล่อง สี เหลี่ยม แล้ว พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการ 3. กำหนดค่า ในส่วน ของ Properties


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือ (Tool Box) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายก ฤษชนะ สิงคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google