งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Flowchart เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Visio5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้าง Flowchart เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Visio5 โดย... ฮัมดัน มะเซ็ง ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Flowchart เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Visio5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้าง Flowchart เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Visio5 โดย... ฮัมดัน มะเซ็ง ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Flowchart เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Visio5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้าง Flowchart เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Visio5 โดย... ฮัมดัน มะเซ็ง ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนา เครื่องมือ

2 ไอคอน (icon) ของ Visio5

3 เริ่มต้นเปิดโปรแกรม เริ่มต้นเปิดโปรแกรม : เลือก Blank Drawing.VST

4 ขอตัวช่วย : File > Stencils > Block Diagram > Basic Shapes

5 หน้าจอโปรแกรม Visio5 Stencils Toolbar พื้นที่ทำงาน

6 Stencils - ตัวช่วยของเรา ตัวอย่าง Stencil - Basic Shapes - Flowchart - Electrical - Fundamental Items - มีอีกมากมาย

7 Toolbar - คล้ายกับ Word แต่ตรงนี้ไม่เหมือน Word มันเป็น Tool พิเศษเฉพาะ Visio ครับ

8 Tool ต่างๆ Pointer Tool - ใช้สำหรับจัดการ Object ทั่วไป Text Tool - ใช้สำหรับจัดการเกี่ยวกับข้อความและตัวอักษร Connection Tool - ใช้สำหรับจัดการการเชื่อมต่อระหว่าง Block Pencil Tool - ใช้วาดเส้นทั่วไป ( เส้นตรง ) Freeform Tool - ใช้วาดเส้นทั่วไป (freehand) Line Tool - ใช้สำหรับจัดการเส้น ( เส้นตรง ) Arc Tool - ใช้สำหรับจัดการเส้น (freehand)

9 Tool ต่างๆ Rectangular Tool - ใช้สำหรับวาด Block รูปสี่เหลี่ยม Ellipse Tool - ใช้สำหรับวาด Block รูปวงรี / วงกลม Rotation Tool - ใช้สำหรับหมุน Object Connection Point Tool - ใช้สำหรับจัดการจุดเชื่อมต่อ Crop Tool - ใช้สำหรับการตัด Object Stamp Tool - ใช้ร่วมกับ Stencil ในลักษณะการ Copy+Paste หลายๆรูป Text Block Tool - ใช้สำหรับจัดการ Text Block

10 Tool ที่ใช้บ่อยๆ Pointer Tool Text Tool Connection Tool Line Tool

11 วิธีการสร้าง Flowchart เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะจ๊ะ (^_^) ถ้าเขียนแล้ว... จะยืดยาวววว


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Flowchart เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Visio5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้าง Flowchart เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Visio5 โดย... ฮัมดัน มะเซ็ง ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google