งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FONT FLOWERS การสร้างตัวอักษร ด้วยดอกไม้. ผลที่คาดหวัง • สร้างชิ้นงาน และกำหนดขนาดของงาน • การใช้เครื่องมือ Type Tool ( เครื่องมือ พิมพ์ตัวอักษร ) • การใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FONT FLOWERS การสร้างตัวอักษร ด้วยดอกไม้. ผลที่คาดหวัง • สร้างชิ้นงาน และกำหนดขนาดของงาน • การใช้เครื่องมือ Type Tool ( เครื่องมือ พิมพ์ตัวอักษร ) • การใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FONT FLOWERS การสร้างตัวอักษร ด้วยดอกไม้

2 ผลที่คาดหวัง • สร้างชิ้นงาน และกำหนดขนาดของงาน • การใช้เครื่องมือ Type Tool ( เครื่องมือ พิมพ์ตัวอักษร ) • การใช้ Cliping Mask ( กำหนดพื้นที่การ แสดงรูป )

3 ขั้นตอนการสร้าง • เปิดโปรแกรม สร้างชิ้นงานใหม่ •File >> New…

4 ขั้นตอนการสร้าง • ตั้งชื่อรูป, กำหนดความกว้าง, กำหนด ความสูง, กำหนดหน่วยของขนาดรูป, กำหนดสีพื้นหลัง, OK

5 ขั้นตอนการสร้าง • เลือกเครื่องมือ Type Tool ( เครื่องมือ พิมพ์อักษร ) • พิมพ์อักษรตามต้องการ

6 ขั้นตอนการสร้าง • กำหนดรูปแบบต่างๆของตัวอักษร

7 ขั้นตอนการสร้าง • เปิดรูปดอกไม้เพื่อนำมาเป็นตัวอักษร

8 ขั้นตอนการสร้าง • เลือกเครื่องมือ Move Tool ( เครื่องมือ ย้าย ) • คลิกซ้ายที่รูปค้างไว้แล้วลากไปปล่อย ที่ตัวอักษร

9 ขั้นตอนการสร้าง • คลิกขวาที่ Layer รูปเลือก •Create Clipping Mask

10 ขั้นตอนการสร้าง • คลิกซ้ายเลือก Layer ตัวหนังสือ • เลือก Fx >> Stroke…

11 ขั้นตอนการสร้าง • เลือกสีขอบ, ปรับความชัดขอบ, ปรับ ความหนาขอบ •OK

12 ขั้นตอนการสร้าง • เสร็จเรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt FONT FLOWERS การสร้างตัวอักษร ด้วยดอกไม้. ผลที่คาดหวัง • สร้างชิ้นงาน และกำหนดขนาดของงาน • การใช้เครื่องมือ Type Tool ( เครื่องมือ พิมพ์ตัวอักษร ) • การใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google