งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FONT FLOWERS การสร้างตัวอักษร ด้วยดอกไม้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FONT FLOWERS การสร้างตัวอักษร ด้วยดอกไม้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FONT FLOWERS การสร้างตัวอักษร ด้วยดอกไม้

2 ผลที่คาดหวัง สร้างชิ้นงาน และกำหนดขนาดของงาน
การใช้เครื่องมือ Type Tool (เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษร) การใช้ Cliping Mask (กำหนดพื้นที่การแสดงรูป)

3 ขั้นตอนการสร้าง เปิดโปรแกรม สร้างชิ้นงานใหม่ File >> New…

4 ขั้นตอนการสร้าง ตั้งชื่อรูป ,กำหนดความกว้าง ,กำหนดความสูง ,กำหนดหน่วยของขนาดรูป ,กำหนดสีพื้นหลัง , OK

5 ขั้นตอนการสร้าง เลือกเครื่องมือ Type Tool (เครื่องมือพิมพ์อักษร)
พิมพ์อักษรตามต้องการ

6 ขั้นตอนการสร้าง กำหนดรูปแบบต่างๆของตัวอักษร

7 ขั้นตอนการสร้าง เปิดรูปดอกไม้เพื่อนำมาเป็นตัวอักษร

8 ขั้นตอนการสร้าง เลือกเครื่องมือ Move Tool (เครื่องมือย้าย)
คลิกซ้ายที่รูปค้างไว้แล้วลากไปปล่อยที่ตัวอักษร

9 ขั้นตอนการสร้าง คลิกขวาที่ Layer รูปเลือก Create Clipping Mask

10 ขั้นตอนการสร้าง คลิกซ้ายเลือก Layer ตัวหนังสือ
เลือก Fx >> Stroke…

11 ขั้นตอนการสร้าง เลือกสีขอบ ,ปรับความชัดขอบ ,ปรับความหนาขอบ OK

12 ขั้นตอนการสร้าง เสร็จเรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt FONT FLOWERS การสร้างตัวอักษร ด้วยดอกไม้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google