งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first page การกำหนด Section การใส่ Section Break ก็คือการกำหนดให้ เอกสารแบ่งออกเป็นแต่ละ Section ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดรูปแบบการจัดวาง ข้อความในแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first page การกำหนด Section การใส่ Section Break ก็คือการกำหนดให้ เอกสารแบ่งออกเป็นแต่ละ Section ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดรูปแบบการจัดวาง ข้อความในแต่ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jump to first page การกำหนด Section การใส่ Section Break ก็คือการกำหนดให้ เอกสารแบ่งออกเป็นแต่ละ Section ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดรูปแบบการจัดวาง ข้อความในแต่ละ Section ให้แตกต่างกัน วิธีการกำหนด Section Break ทำได้ดังนี้  Click mouse ที่ปุ่ม เพื่อเปลี่ยนไปยัง มุมมอง Normal View  Click mouse ที่ท้ายข้อความที่ต้องการแบ่ง Section  เลือกคำสั่ง Insert > Break จะปรากฎ Break ไดอะล็อกบ็อกซ์

2 Jump to first page ในกรอบ Section Break ให้ Click mouse เลือกรูปแบบของการกำหนด Section Break ดังนี้  เลือก Next Page หมายถึง กำหนดให้ Section ถัดไปขึ้นหน้าใหม่ทันที  เลือก Continuous หมายถึง กำหนดให้ Section ถัดไปยังคงอยู่ในหน้าเดียวกัน การกำหนด Section

3 Jump to first page  เลือก Even page หมายถึง กำหนดให้ Section ถัดไปปรากฎยังหน้าคู่ ดังนั้นถ้า Section break อยู่ในหน้าคู่อยู่แล้วจะทำให้เกิดหน้าว่าง 1 หน้า ทันที  เลือก Odd page หมายถึง กำหนดให้ Section ถัดไปปรากฎยังหน้าคี่ ดังนั้นถ้า Section break อยู่ในหน้าคี่อยู่แล้วจะทำให้เกิดหน้าว่าง 1 หน้าเช่นเดียวกันกับกรณี Even page การกำหนด Section

4 Jump to first page การยกเลิก Section Break และ Page Break ในมุมมอง Normal View นี้จะปรากฎ เส้นประขนานกัน 2 เส้น คั่นระหว่าง Section การยกเลิก Section Break ทำได้โดย Click mouse ที่เส้น แล้วกดคีย์บอร์ดปุ่ม เช่นเดียวกับการยกเลิก Page Break

5 Jump to first pageการสร้างคอลัมน์ สร้างโดยใช้ Toolbar สร้างโดยใช้ Toolbar  Click ที่ Icon รูป Column บน Toolbar สร้างโดยใช้คำสั่ง Format-> Coloum สร้างโดยใช้คำสั่ง Format-> Coloum  เลือกคำสั่ง Format -> Column จะปรากฎ ไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูป

6 Jump to first page การแทรกสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เลือกคำสั่ง Insert > Symbol  

7 Jump to first pageการแทรกรูปภาพ ที่เมนู Insert เลือก Picture

8 Jump to first page การแทรก Clip Gallery Clip Gallery เป็นโปรแกรมที่ประกอบไป ด้วยรูปภาพ เสียงและ วีดีโอ ซึ่งได้ถูกจัดเก็บ เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเรา สามารถดึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ลงบนเอกสารได้ ซึ่งทำได้ดังนี้  เลือกคำสั่ง Insert -> Picture -> Clip Art

9 Jump to first pageการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ การเคลื่อนย้าย  Click Mouse ที่รูปภาพ แล้วลาก Mouse  เมื่อรูปไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อย Mouse การเปลี่ยนขนาด  Click Mouse ที่รูปภาพเกิดจุดปรับขนาด 8 จุด  Click Mouse แล้วลากออกหรือลากเข้าเพื่อ เปลี่ยนขนาด

10 Jump to first pageการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ การ Copy รูปภาพ การ Copy รูปภาพ  Click Mouse ที่รูปภาพ  Click Mouse รูป หรือ Copy ด้วยวิธีอื่น เหมือนกับข้อความต่างๆ การลบรูปภาพ การลบรูปภาพ  Click Mouse ที่รูปภาพ  Click Mouse รูป หรือ ลบด้วยวิธีอื่น เหมือนกับข้อความต่างๆ

11 Jump to first pageการวาดภาพเอง แสดงแถบเครื่องมือ Drawing  ใช้คำสั่ง View-> Toolbars

12 Jump to first pageการวาดภาพเอง Click Mouse เลือกเครื่องมือวาดภาพ Mouse เปลี่ยเป็น + Click Mouse แล้วลาก ได้ภาพตามต้องการแล้ว ปล่อย Mouse

13 Jump to first pageตกแต่งรูปวาด เปลี่ยนแบบของเส้นและหัวลูกศร  Click ที่รูปวาด  Click ที่

14 Jump to first pageตกแต่งรูปวาด แต่งสีและลวดลาย  Click Mouse ที่รูปที่ต้องการแต่งสี  สามารถเลือกสีและ Effects ต่างๆ สมัครด่วน

15 Jump to first pageตกแต่งรูปวาด ใส่เงาและ Effect 3 มิต  Click Mouse ที่รูปที่ต้องการใส่เงาและ Effect  Click ที่ สมัครด่วน

16 Jump to first pageตกแต่งรูปวาด ใส่รูปจาก AutoShape  Click ที่ปุ่ม AutoShapes  เลือกรูปต่างๆ ตามความต้องการแล้ววาด สวัสดีค่ะ

17 Jump to first page การใส่ข้อความใน AutoShape Click Mouse ขวาที่ AutoShap เลือก Add Text สมัครด่วน ประกาศ STOP

18 Jump to first page การประดิษฐ์ข้อความด้วย WordArt Click ที่ปุ่ม หรือ เลือกคำสั่ง Insert->Picture- >WordArt


ดาวน์โหลด ppt Jump to first page การกำหนด Section การใส่ Section Break ก็คือการกำหนดให้ เอกสารแบ่งออกเป็นแต่ละ Section ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดรูปแบบการจัดวาง ข้อความในแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google