งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนด Section การใส่ Section Break ก็คือการกำหนดให้เอกสารแบ่งออกเป็นแต่ละ Section ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดรูปแบบการจัดวางข้อความในแต่ละ Section ให้แตกต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนด Section การใส่ Section Break ก็คือการกำหนดให้เอกสารแบ่งออกเป็นแต่ละ Section ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดรูปแบบการจัดวางข้อความในแต่ละ Section ให้แตกต่างกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนด Section การใส่ Section Break ก็คือการกำหนดให้เอกสารแบ่งออกเป็นแต่ละ Section ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดรูปแบบการจัดวางข้อความในแต่ละ Section ให้แตกต่างกัน วิธีการกำหนด Section Break ทำได้ดังนี้ Click mouse ที่ปุ่ม เพื่อเปลี่ยนไปยังมุมมอง Normal View Click mouse ที่ท้ายข้อความที่ต้องการแบ่ง Section เลือกคำสั่ง Insert > Break จะปรากฎ Break ไดอะล็อกบ็อกซ์

2 การกำหนด Section ในกรอบ Section Break ให้ Click mouse เลือกรูปแบบของการกำหนด Section Break ดังนี้ เลือก Next Page หมายถึง กำหนดให้ Section ถัดไปขึ้นหน้าใหม่ทันที เลือก Continuous หมายถึง กำหนดให้ Section ถัดไปยังคงอยู่ในหน้าเดียวกัน

3 การกำหนด Section เลือก Even page หมายถึง กำหนดให้ Section ถัดไปปรากฎยังหน้าคู่ ดังนั้นถ้า Section break อยู่ในหน้าคู่อยู่แล้วจะทำให้เกิดหน้าว่าง 1 หน้าทันที เลือก Odd page หมายถึง กำหนดให้ Section ถัดไปปรากฎยังหน้าคี่ ดังนั้นถ้า Section break อยู่ในหน้าคี่อยู่แล้วจะทำให้เกิดหน้าว่าง 1 หน้าเช่นเดียวกันกับกรณี Even page

4 การยกเลิก Section Break และ Page Break
ในมุมมอง Normal View นี้จะปรากฎเส้นประขนานกัน 2 เส้น คั่นระหว่าง Section การยกเลิก Section Break ทำได้โดย Click mouse ที่เส้น แล้วกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Del> เช่นเดียวกับการยกเลิก Page Break

5 การสร้างคอลัมน์ สร้างโดยใช้ Toolbar
Click ที่ Icon รูป Column บน Toolbar สร้างโดยใช้คำสั่ง Format-> Coloum เลือกคำสั่ง Format -> Column จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูป

6 การแทรกสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ
เลือกคำสั่ง Insert > Symbol 

7 การแทรกรูปภาพ ที่เมนู Insert เลือก Picture

8 การแทรก Clip Gallery Clip Gallery เป็นโปรแกรมที่ประกอบไปด้วยรูปภาพ เสียงและ วีดีโอ ซึ่งได้ถูกจัดเก็บเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเราสามารถดึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ลงบนเอกสารได้ ซึ่งทำได้ดังนี้ เลือกคำสั่ง Insert -> Picture -> Clip Art

9 การเปลี่ยนแปลงรูปภาพ
การเคลื่อนย้าย Click Mouse ที่รูปภาพ แล้วลาก Mouse เมื่อรูปไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อย Mouse การเปลี่ยนขนาด Click Mouse ที่รูปภาพเกิดจุดปรับขนาด 8 จุด Click Mouse แล้วลากออกหรือลากเข้าเพื่อเปลี่ยนขนาด

10 การเปลี่ยนแปลงรูปภาพ
การ Copy รูปภาพ Click Mouse ที่รูปภาพ Click Mouse รูป หรือ Copy ด้วยวิธีอื่นเหมือนกับข้อความต่างๆ การลบรูปภาพ Click Mouse รูป หรือ ลบด้วยวิธีอื่นเหมือนกับข้อความต่างๆ

11 การวาดภาพเอง แสดงแถบเครื่องมือ Drawing ใช้คำสั่ง View-> Toolbars

12 การวาดภาพเอง Click Mouse เลือกเครื่องมือวาดภาพ
Mouse เปลี่ยเป็น + Click Mouse แล้วลาก ได้ภาพตามต้องการแล้ว ปล่อย Mouse

13 ตกแต่งรูปวาด เปลี่ยนแบบของเส้นและหัวลูกศร Click ที่รูปวาด Click ที่

14 ตกแต่งรูปวาด แต่งสีและลวดลาย Click Mouse ที่รูปที่ต้องการแต่งสี
สามารถเลือกสีและ Effects ต่างๆ สมัครด่วน

15 ตกแต่งรูปวาด ใส่เงาและ Effect 3 มิต สมัครด่วน
Click Mouse ที่รูปที่ต้องการใส่เงาและ Effect Click ที่

16 สวัสดีค่ะ ตกแต่งรูปวาด ใส่รูปจาก AutoShape Click ที่ปุ่ม AutoShapes
เลือกรูปต่างๆ ตามความต้องการแล้ววาด

17 การใส่ข้อความใน AutoShape
Click Mouse ขวาที่ AutoShap เลือก Add Text ประกาศ สมัครด่วน STOP

18 การประดิษฐ์ข้อความด้วย WordArt
Click ที่ปุ่ม หรือ เลือกคำสั่ง Insert->Picture->WordArt ยินดีต้อนรับ


ดาวน์โหลด ppt การกำหนด Section การใส่ Section Break ก็คือการกำหนดให้เอกสารแบ่งออกเป็นแต่ละ Section ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดรูปแบบการจัดวางข้อความในแต่ละ Section ให้แตกต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google