งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การล้างมือ (hand washing) 1) เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันและลด อุบัติการณ์ ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2) เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ประหยัด ค่าใช้จ่ายที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การล้างมือ (hand washing) 1) เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันและลด อุบัติการณ์ ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2) เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ประหยัด ค่าใช้จ่ายที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การล้างมือ (hand washing) 1) เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันและลด อุบัติการณ์ ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2) เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ประหยัด ค่าใช้จ่ายที่สุด

2 การล้างมือ (hand washing) 1) การล้างมือธรรมดา (Normal hand washing) - ให้การดูแลผู้ป่วยและไม่ได้มีการสัมผัส สารคัดหลั่งจากร่างกาย - ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยแต่ละราย - ก่อนและหลังเตรียมยาให้ผู้ป่วย หรือ ก่อนป้อนอาหารให้ผู้ป่วย - ระยะเวลาในการล้างมืออย่างน้อย 10 วินาที

3 การล้างมือ (hand washing) 2. การล้างมือด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ (Hygienic hand washing) เป็นการล้างมือเมื่อต้องการขจัดเชื้อจุลชีพที่ อยู่ชั่วคราว บนมือออกจะใช้เมื่อ - ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีการสัมผัสสารคัดหลั่ง จากร่างกาย - ก่อนและหลังสัมผัสและดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อ การติดเชื้อสูง หรือผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรง - เมื่อต้องสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าสู่ ร่างกายผู้ป่วย - ระยะเวลาในการล้างมืออย่างน้อย 30 วินาที

4 การล้างมือ (hand washing) 3. การล้างมือก่อนทำหัตถการปลอดเชื้อ (Surgical hand washing) : เป็นการล้างมือเมื่อต้องการขจัดหรือทำลาย เชื้อจุลชีพ ที่อยู่ชั่วคราวบนมือ จะใช้เมื่อ - การผ่าตัด - การทำ คลอด - ระยะเวลาในการล้างมืออย่างน้อย 3-5 นาที

5 การล้างมือ (hand washing) วิธีการ - ยืนห่างจากอ่างล้างมือไม่สัมผัสอ่าง - ถอดแหวน นาฬิกา ออกก่อนล้างมือ - ล้างมือด้วยนํ้าสะอาดเปียกให้ทั่วก่อน - ใช้สบู่ก้อน สบู่เหลวหรือนํ้ายาฆ่าเชื้อ ประมาณ 2-3 ซีซี.

6 1. ฝ่ามือและง่ามนิ้วด้านหน้า วิธีการล้างมือที่ถูกวิธี

7 2. หลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง

8 3. นิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง

9 4. นิ้วหัวแม่มือ

10 5. ปลายนิ้วมือ

11 6. รอบข้อมือ

12 การล้างมือ (hand washing) 4. การล้างมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ จะใช้เมื่อไม่มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกบน มือที่เห็นได้ชัด - การทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน - ก่อนและหลังการดูแล สัมผัสผู้ป่วยแต่ ละราย - ก่อนและหลังการเตรียมยา / ฉีดยา ให้ สารนํ้า / เลือด เจาะเลือด - ทำแผลดูดเสมหะ Retain Foley’s cath - เปลี่ยนขวด / เท Drain ฯลฯ - หรือกรณีเร่งด่วน / อ่างล้างมืออยู่ไกล

13 วิธีการ

14 การล้างมือ (hand washing) สรุปแนวทางการล้างมือ สรุปแนวทางการล้างมือ มือสัมผัสเลือด สิ่งคัดหลั่ง หรือปนเปื้อนมากหรือไม่ ? มือสัมผัสเลือด สิ่งคัดหลั่ง หรือปนเปื้อนมากหรือไม่ ? - ใช่ นํ้ายาฆ่าเชื้อ 2- 4 % CHG - ไม่ใช่ ล้างมือธรรมดาด้วยสบู่ 10 วินาที หรือ ใช้ AHR หรือ ใช้ AHR มือไม่เปื้อนเลือดและสารคัดหลั่งสามารถใช้ AHR มือไม่เปื้อนเลือดและสารคัดหลั่งสามารถใช้ AHR เนื่องจากประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพในการฆ่า เชื้อที่ดี เนื่องจากประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพในการฆ่า เชื้อที่ดี


ดาวน์โหลด ppt การล้างมือ (hand washing) 1) เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันและลด อุบัติการณ์ ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2) เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ประหยัด ค่าใช้จ่ายที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google