งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การล้างมือ (hand washing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การล้างมือ (hand washing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การล้างมือ (hand washing)
1) เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันและลดอุบัติการณ์ ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2) เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ประหยัด ค่าใช้จ่ายที่สุด

2 การล้างมือ (hand washing)
การล้างมือธรรมดา (Normal hand washing) - ให้การดูแลผู้ป่วยและไม่ได้มีการสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกาย - ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยแต่ละราย - ก่อนและหลังเตรียมยาให้ผู้ป่วย หรือก่อนป้อนอาหารให้ผู้ป่วย - ระยะเวลาในการล้างมืออย่างน้อย 10 วินาที

3 การล้างมือ (hand washing)
2. การล้างมือด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ (Hygienic hand washing) เป็นการล้างมือเมื่อต้องการขจัดเชื้อจุลชีพที่อยู่ชั่วคราว บนมือออกจะใช้เมื่อ - ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีการสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกาย - ก่อนและหลังสัมผัสและดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง หรือผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรง - เมื่อต้องสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย - ระยะเวลาในการล้างมืออย่างน้อย 30 วินาที

4 การล้างมือ (hand washing)
3. การล้างมือก่อนทำหัตถการปลอดเชื้อ (Surgical hand washing) : เป็นการล้างมือเมื่อต้องการขจัดหรือทำลายเชื้อจุลชีพ ที่อยู่ชั่วคราวบนมือ จะใช้เมื่อ - การผ่าตัด - การทำ คลอด - ระยะเวลาในการล้างมืออย่างน้อย 3-5 นาที

5 การล้างมือ (hand washing)
วิธีการ - ยืนห่างจากอ่างล้างมือไม่สัมผัสอ่าง - ถอดแหวน นาฬิกา ออกก่อนล้างมือ - ล้างมือด้วยนํ้าสะอาดเปียกให้ทั่วก่อน - ใช้สบู่ก้อน สบู่เหลวหรือนํ้ายาฆ่าเชื้อ ประมาณ 2-3 ซีซี.

6 1. ฝ่ามือและง่ามนิ้วด้านหน้า
วิธีการล้างมือที่ถูกวิธี 1. ฝ่ามือและง่ามนิ้วด้านหน้า

7 2. หลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง

8 3. นิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง

9 4. นิ้วหัวแม่มือ

10 5. ปลายนิ้วมือ

11 6. รอบข้อมือ

12 การล้างมือ (hand washing)
4. การล้างมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ จะใช้เมื่อไม่มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกบนมือที่เห็นได้ชัด - การทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน - ก่อนและหลังการดูแล สัมผัสผู้ป่วยแต่ละราย - ก่อนและหลังการเตรียมยา/ฉีดยา ให้สารนํ้า/เลือด เจาะเลือด - ทำแผลดูดเสมหะ Retain Foley’s cath - เปลี่ยนขวด/ เท Drain ฯลฯ - หรือกรณีเร่งด่วน/ อ่างล้างมืออยู่ไกล

13 วิธีการ

14 การล้างมือ (hand washing)
สรุปแนวทางการล้างมือ มือสัมผัสเลือด สิ่งคัดหลั่ง หรือปนเปื้อนมากหรือไม่? - ใช่ นํ้ายาฆ่าเชื้อ 2- 4 % CHG - ไม่ใช่ ล้างมือธรรมดาด้วยสบู่ 10 วินาที หรือ ใช้ AHR มือไม่เปื้อนเลือดและสารคัดหลั่งสามารถใช้ AHR เนื่องจากประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่ดี


ดาวน์โหลด ppt การล้างมือ (hand washing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google