งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จับประเด็นเตรียมพร้อมสู่ HA งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสหัสขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จับประเด็นเตรียมพร้อมสู่ HA งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสหัสขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จับประเด็นเตรียมพร้อมสู่ HA งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสหัสขันธ์

2 ประเด็นเด็ด การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ การเก็บรักษายาน้ำ การเก็บรักษายาฉีด ทบทวน LASA

3 Chlohexidine ฆ่าเชื้ออยู่ในระดับ Low level สามารถฆ่าสปอร์ และ TB, ไวรัส,HBV, HIV ได้ไม่ดี ฤทธิ์อยู่ได้นาน ออกฤทธิ์เร็ว จึงนิยมใช้ scrub มือก่อนผ่าตัด ถ้ามีการเปิดใช้บ่อยๆ ไม่ควรเก็บไว้เกิน 3 วัน ขวดเดิม 1 เดือน

4 Povidone Iodine มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อถึงระดับ Low level กัดกร่อนโลหะได้ จึงไม่นิยมใช้เป็น Disinfectant ภาชนะที่ใส่ต้องป้องกันแสง มีฝาปิดสนิท ถ้ามีการเปิดใช้บ่อยๆ ไม่ควรใช้เกิน 3 วัน ขวดเดิม 1 เดือน

5 การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ Alcohol ไม่สามารถทาลายสปอร์ของแบคทีเรียได้ แต่ฆ่า เชื้อ TB, virus, แบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบได้ ดี ทาให้พลาสติก ยางขุ่น และเสื่อมคุณภาพ จึงไม่ ใช้เช็ด หรือแช่ทาลายเชื้อในเครื่องมือยางหรือ พลาสติก ถ้ามีการเปิดใช้บ่อยๆ ไม่ควรใช้เกิน 3 วัน ขวดเดิม 1 เดือน

6 Hydrogen Peroxide (H2O2) ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, รา, ไวรัส ( รวมทั้ง HIV) ได้ดี โดนเฉพาะเชื้อ anaerobe bacteria และฆ่าสปอร์ ของเชื้อได้ ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ อายุการใช้งาน : ในภาชนะที่เปิดใช้บ่อยๆไม่ ควรใช้เกิน 1 เดือน

7 โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl การใช้ประโยชน์ – การใช้งานต้องสวมถุงมือทาความสะอาดใส่ Mask แว่นตา ป้องกันและเสื้อคลุม ข้อเสียของโซเดียมไฮโปคลอไรต์ – ระคายเคืองเนื้อเยื่อและผิวหนัง – กลิ่นฉุน กัดกร่อนโลหะ

8 Farmaldenyde การหายใจเข้าไป สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทาให้เกิดอาการ ไอ เจ็บคอ และหายใจติดขัด สารนี้ทาให้การก่อให้เกิดมะเร็ง การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : - ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้ ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง นาส่งไปพบแพทย์ กินหรือกลืนเข้าไป : - ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้ผู้ป่วย บ้วนล้างปากด้วยน้า นาส่งไปพบแพทย์ สัมผัสถูกผิวหนัง : - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้าง ผิวหนังทันทีด้วยน้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก นา ส่งไปพบแพทย์ สัมผัสถูกตา : - ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วย น้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที นาส่งไปพบแพทย์

9 การเก็บรักษายาน้ำ

10

11 การเก็บรักษายาฉีด

12

13 ทบทวน LASA


ดาวน์โหลด ppt จับประเด็นเตรียมพร้อมสู่ HA งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสหัสขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google