งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอนระยะสั้น เรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะนิว โทรฟีเนีย (Neutropenia) ผู้สอนพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย บิดา มารดา หรือผู้ที่ดูแล เด็กป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอนระยะสั้น เรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะนิว โทรฟีเนีย (Neutropenia) ผู้สอนพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย บิดา มารดา หรือผู้ที่ดูแล เด็กป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนการสอนระยะสั้น เรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะนิว โทรฟีเนีย (Neutropenia) ผู้สอนพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย บิดา มารดา หรือผู้ที่ดูแล เด็กป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา

3 เนื้อหา ภาวะนิวโทรฟีเนีย (Neutropenia) หมายถึง ภาวะที่ ผู้ป่วยมีค่า Absolute Neutrophil Count (ANC) น้อยกว่า 550 ตัวต่อลูกบาศก์ มิลลิเมตร หรือภาวะที่ มีจำนวน WBC น้อย กว่า 1000 ตัว และมี แนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ หน้าที่ของ เม็ด เลือดขาวชนิดนิวโทร ฟีล (Neutrophil) มี หน้าที่สำคัญในการ ทำลายเชื้อโรค การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ นิวโทรฟีเนีย. จัดให้ผู้ป่วยอยู่เฉพาะใน ห้องพักเท่านั้น และให้ ผูก mask เมื่อมีการส่ง ผู้ป่วย ไปตรวจ หรือ X- ray. บิดา มารดา หรือผู้ดูแล ล้างมือด้วยสบู่ก่อนและ หลังเข้าห้องผู้ป่วย. จำกัดคนเยี่ยม และติด ป้ายหน้าห้องว่า “ ผู้ป่วย ภูมิต้านทานต่ำ ” เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือ ผู้ช่วยพยาบาลที่ให้การ ดูแลให้ล้างมือหรือใช้ hand rubbing Alcohol ก่อนและหลังให้การ พยาบาล

4 เนื้อหา. แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ๆ หรือให้นำมา อุ่นไมโครเวฟก่อนรับประทานทุกครั้ง ( งดผักสด ผลไม้ต้อง ล้างให้สะอาด และปอกเปลือกทุกครั้ง ). แนะนำให้ญาติดูแลผู้ป่วยให้ได้รับสารอาหารที่มีแคลอรี่สูง มี โปรตีนสูง เช่น ไข่ นม นมถั่วเหลือง เนื้อปลา เนื้อสัตว์ ถั่ว น้ำมะนาว ส้ม ฝรั่ง เนื่องจากอาหารเหล่านี้จะช่วยซ่อมแซม เนื้อเยื่อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน. แนะนำให้บิดา มารดา หรือผู้ดูแล รักษาสุขภาพให้แข็งแรง อยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้นำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย หากมี อาการไข้ ไอ เป็นหวัด ให้งดเฝ้า ผู้ป่วยระยะหนึ่งจนกว่าจะ หาย. แนะนำให้บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากหรือ NSS หลัง รับประทานอาหาร ทุกครั้ง หรือใช้แปรงสีฟันขนนิ่ม และยา สีฟันเด็ก ทำความสะอาด หากเด็กมีแผลในปาก ควรใช้ไม้ พันสำลีชุบน้ำยาบ้วนปากเช็ดทำความสะอาดปากและฟันแทน การใช้แปรง และใช้ยาป้ายปาก หรือยาอมกลั้วคอตาม แผนการรักษาของแพทย์

5 เนื้อ หา ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะนิวโทรฟีเนีย จะมี อาการติดเชื้อในร่างกายได้ง่าย โดย จะแสดงอาการเป็นไข้ บริเวณผิวหนังที่ ติดเชื้อจะปวด มีผื่น การดูแลผู้ป่วยเด็ก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความ ร่วมมือจากบิดา มารดา หรือผู้ดูแล เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการดูแลอย่าง ถูกต้องเหมาะสม ตามแผนการรักษา ของแพทย์


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอนระยะสั้น เรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะนิว โทรฟีเนีย (Neutropenia) ผู้สอนพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย บิดา มารดา หรือผู้ที่ดูแล เด็กป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google