งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Surgical Preparation •Copyright, 2001 Operating Room HatYai Hospital HatYai, Songkhla.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Surgical Preparation •Copyright, 2001 Operating Room HatYai Hospital HatYai, Songkhla."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Surgical Preparation •Copyright, 2001 Operating Room HatYai Hospital HatYai, Songkhla.

2 Operating Room ห้องผ่าตัด เป็นสถานที่ ให้บริการด้านการผ่าตัดอย่าง ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งใน รายปกติและฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่ การรับผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยหรือ ผู้ป่วยนอก การดูแลในขณะทำ การผ่าตัด จนกระทั่งการดูแล หลังผ่าตัด โดยส่งกลับหอผู้ป่วย หรือกลับบ้านอย่างปลอดภัย จะต้องมีระบบการป้องกันการติด เชื้อที่ดี โดยบุคลากรทุกระดับ จะต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกและมี ความเคร่งครัดต่อเทคนิคปลอด เชื้อ

3 ข้อปฏิบัติเมื่อเข้าห้อง ผ่าตัด  บุคลากรทุกระดับ คำนึงถึงหลัก Standard Precaution  เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดห้องผ่าตัด  ไม่นำสัมภาระที่ติดตัวมาเข้าไป ในห้องผ่าตัด  สวมหมวกคลุมผม, Mask  ในขณะทำการผ่าตัด ให้ เคลื่อนไหวร่างกายน้อยที่สุด  ไม่สวมชุดห้องผ่าตัด ออก ภายนอกห้องผ่าตัด

4 Sterile Persons  Surgeon ; ศัลยแพทย์  Assistance Doctors ; แพทย์ ผู้ช่วยผ่าตัด  RN First Assistance ; พยาบาลผู้ช่วยเหลือแพทย์ ผ่าตัด  Scrub Nurse ; พยาบาลส่ง เครื่องมือผ่าตัด

5 การเตรียมตัวก่อนการทำ ผ่าตัด  การล้างมือ ; Hand Washing or Scrubbing  การเช็ดมือ ; Drying Hands  การสวมเสื้อกาวน์ ; Gowning  การสวมถุงมือ ; Gloving  การอ้อม - ผูกเสื้อคลุมผ่าตัด ; Complete Gowning  การถอดเสื้อคลุมผ่าตัดและถุง มือผ่าตัด ; Removing Gown and Gloves

6 Hand Washing or Scrubbing หมายถึง การชำระล้างสิ่ง สกปรก น้ำมันบนผิวหนังและลด จำนวนเชื้อโรคต่างๆ ให้เหลือ น้อยที่สุด  การชำระล้าง ; Surgical clean …..Running water  การฟอกถู ; Mechanical  การใช้สบู่ยาฆ่าเชื้อ ; Antiseptic Soap •Povidone Iodine 7.5 % •Chlorhexidine gluconate 4 %

7 การเตรียมตัวก่อนล้างมือ  สวมชุดห้องผ่าตัด, มีสุขภาพ สมบูรณ์ ไม่มีการติดเชื้อระบบ ทางเดินหายใจ  มือและแขน ต้องไม่มีบาดแผล ไม่ทาสีเล็บ เล็บสั้น  ถอดเครื่องประดับ  หมวก, Mask, Goggles, Face Shield, Apron, Boots  พับแขนเสื้อเหนือข้อศอก

8 ขั้นตอนการล้างมือ  ยืนหันหน้าเข้าหาอ่างล้างมือ …. เปิดก๊อกน้ำด้วยศอกหรือ เข่า ….. ใช้น้ำอุ่น  กดน้ำสบู่ยาฆ่าเชื้อ... ฟอก …. ถูมือ … ให้ทั่วถึงเหนือ ข้อศอก ….. ล้างออกด้วยน้ำ สะอาด  แปรง … กดน้ำยา … ฟอกถู มือ เล็บ … ล้างด้วยน้ำ  ฟอกด้วยน้ำสบู่ยาอีกครั้ง … ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

9 ระยะเวลาการล้างมือ  สำหรับการผ่าตัดราย แรกของวัน •Long Scrub : 5 - 10 min or 30 times  การผ่าตัดครั้งต่อไป •Short Scrub : 2 - 3 min or 20 times

10 Drying Hands เพื่อให้มือและแขนแห้ง หลังจากล้างมือก่อนการทำ ผ่าตัด ยกเว้นการล้างมือ แบบไม่ใช้น้ำที่ปล่อยให้แห้ง เองโดยไม่ต้องเช็ดมือ

11 ขั้นตอนการเช็ดมือ  ยืนหันหน้าเข้าหาโต๊ะ วางเสื้อ คลุมผ่าตัด ที่มีผ้าเช็ดมือและ เสื้อคลุมผ่าตัดปลอดเชื้อเตรียม ไว้ ห่างจากโต๊ะประมาณ 1 ฟุต  หยิบผ้าเช็ดมือ …. โน้มตัว เล็กน้อย  แบ่งผ้าเช็ดมือเป็น 2 ส่วน  เช็ดวนไปรอบๆ ไม่ย้อนกลับไป - กลับมา

12 Gowning เพื่อให้ผู้สวมเสื้อคลุมผ่าตัด ปลอดเชื้อ สามารถเข้าไปใน เขตปลอดเชื้อได้  Assisted Gowning by Circulating Nurse  Unassisted Gowning by Scrub Nurse

13 ขั้นตอนการสวมเสื้อคลุม ผ่าตัด  ยืนหันหน้าเข้าหาโต๊ะ … ห่าง ประมาณ 1 ฟุต  หยิบเฉพาะบริเวณคอเสื้อ คลี่ เบาๆ  ระมัดระวัง อย่าให้มือสัมผัสเสื้อ คลุมผ่าตัดส่วนนอก  สอดมือและแขนเข้าไปในแขน เสื้อ …. มืออยู่เหนือระดับเอว  ผูกเสื้อคลุมผ่าตัด โดย Circulating Nurse

14 Gloving เพื่อป้องกันเชื้อที่อาจ หลงเหลือจากการล้างมือก่อน การทำผ่าตัด สามารถหยิบของ ปลอดเชื้อได้โดยตรงและ ป้องกันการสัมผัสเลือดและสาร คัดหลั่งจากผู้ป่วย  Close Method … assisted and unassisted  Open Method …. assisted and unassisted

15 ขั้นตอนการสวมถุงมือ  ยืนหันหน้าเข้าหาโต๊ะ … ห่าง ประมาณ 1 ฟุต  เลือกถุงมือตามขนาด  เปิดห่อหรือซอง โดยสัมผัส ห่อหรือซองให้น้อยที่สุด  ใส่ทีละข้าง … จัดนิ้วมือให้ ตรงตามช่องถุงมือ  มือทั้ง 2 ข้างอยู่เหนือระดับ เอว  ควรสวมถุงมือ 2 ชั้น

16 Complete Gowning เนื่องจากเสื้อคลุมผ่าตัด เป็น ลักษณะแบบเปิดด้านหลัง เพื่อ เป็นการปิดคลุมส่วนที่มีการ ปนเปื้อน  การอ้อม - ผูกเสื้อคลุมผ่าตัด ด้วยตนเอง  การอ้อม - ผูกเสื้อคลุมผ่าตัด โดยมีผู้ช่วย •Scrub Nurse •Circulating Nurse

17 ขั้นตอนการอ้อม - ผูกเสื้อ คลุมผ่าตัด  ปลดเชือกที่ผูกไว้กลางลำตัว  เหลือปลายเชือกไว้ประมาณ 1 ฟุต  ผูก - อ้อมเชือก ระวังอย่าให้มี บุคคลหรือสิ่งของอยู่ใกล้ตัว  ผูกเป็นเงื่อนกระตุก 2 ครั้ง  ไม่ดึงปลายเชือกที่อยู่ต่ำกว่า ระดับเอวขึ้นมา

18 Removing Gown and Gloves เพื่อลดการปนเปื้อน :  ก่อนการทำผ่าตัด แต่มีการ สัมผัสกับสิ่งปนเปื้อน มีรอย ชำรุด ฉีกขาด  หลังเสร็จสิ้นการทำผ่าตัด

19 ขั้นตอนการถอดเสื้อคลุม ผ่าตัดและถุงมือ  พยาบาลผู้ช่วยเหลือรอบนอก แก้ปมเชือกด้านหลัง  ผู้สวมเสื้อคลุมผ่าตัด แก้เชือก ผูกที่เอว  จับตัวเสื้อด้านนอกออก โดยไม่ สัมผัสด้านในตัวเสื้อ  ม้วนด้านนอกของตัวเสื้อ เข้าไว้ ด้วยกัน  ทิ้งลงถุงผ้าเปื้อน  จัดเก็บอุปกรณ์หลังเลิกใช้งาน …. ล้างมือ !

20 Special Thanks  เนื้อหาวิชาการ : นพ. ศตพงษ์, คุณเรียมจันทร์, คุณบังอร  ผู้แสดงแบบ : คุณบังอร, คุณ ละออง, คุณสุภาพ, คุณวรางคณา, คุณณัฐญาณ์  สถานที่ : คุณวินัย  ด้านอื่น ๆ : พญ. วรรณา, นพ. ดำรงศักดิ์, คุณนฤมล, เจ้าหน้าที่ห้องผ้า, เจ้าหน้าที่ ห้องสมุด

21 Thank You http://www.P reClinic.com http://www.P reClinic.com


ดาวน์โหลด ppt Surgical Preparation •Copyright, 2001 Operating Room HatYai Hospital HatYai, Songkhla.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google