งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเทคนิคการจัดท่า การเคลื่อนไหวและการฟื้นฟู ร่างกาย อ. วิภารัตน์ ภิบาลวงษ์ ภาควิชาแนวคิดพื้นฐานและ หลักการพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเทคนิคการจัดท่า การเคลื่อนไหวและการฟื้นฟู ร่างกาย อ. วิภารัตน์ ภิบาลวงษ์ ภาควิชาแนวคิดพื้นฐานและ หลักการพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและเทคนิคการจัดท่า การเคลื่อนไหวและการฟื้นฟู ร่างกาย อ. วิภารัตน์ ภิบาลวงษ์ ภาควิชาแนวคิดพื้นฐานและ หลักการพยาบาล

2 หลักการ การเคลื่อนย้าย การยก และการพยุงผู้ป่วย การประเมินผู้ป่วยก่อน การเคลื่อนย้าย ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ท่าที ที่เป็นข้อห้าม / ส่วนที่จำเป็นต้องให้ อยู่นิ่ง ส่วนที่อ่อนแรงหรือพิการ / ความ อ่อนเพลียมีมากน้อยแค่ไหน ความต้องการการเคลื่อนย้าย การ เปลี่ยนท่าและความสุขสบาย การเตรียมผู้ป่วย

3 หลักการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย 1. จัดท่าผู้ป่วยให้นอนหงายอยู่ใน ท่าที่สบาย 2. หันหน้าเข้าหาผู้ป่วยและไปใน ทิศทางที่จะเคลื่อนย้าย 3. ยืนในท่าที่ถูกต้องและมั่นคง

4 การช่วยเลื่อนผู้ป่วยไปทางหัว เตียง การช่วยเลื่อนผู้ป่วยนอนริม เตียง การช่วยผู้ป่วยพลิกตะแคงตัว การช่วยเหลือผู้ป่วยลุกนั่งบน เตียง การช่วยเหลือผู้ป่วยลุกนั่งห้อย เท้าข้างเตียง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียง ไปเก้าอี้หรือรถเข็น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียง ไปยังรถนอน ชนิดและขั้นตอนการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย

5 การช่วยเลื่อนผู้ป่วย ไปทางหัวเตียง ผู้ป่วยสามารถช่วยเลื่อน ตนเองได้ ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเอง ไม่ได้ การช่วยเลื่อนผู้ป่วย นอนริมเตียง การช่วยผู้ป่วยพลิก ตะแคงตัว

6 ชนิดและขั้นตอนการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย การช่วยเหลือผู้ป่วย ลุกนั่งบนเตียง การช่วยเหลือผู้ป่วยลุกนั่ง ห้อยเท้าข้างเตียง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียง ไปเก้าอี้หรือรถเข็น

7 ชนิดและขั้นตอนการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจาก เตียงไปยังรถนอน ผู้ป่วยที่ช่วย ตนเองได้ ผู้ป่วยที่ช่วยตนเองไม่ได้ การเคลื่อนย้ายโดยใช้แผ่นเลื่อน ( Pat slide )

8 การช่วยผู้ป่วยเดิน

9 การเคลื่อนย้ายที่ดี ต้องมี ความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและผู้ ที่ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย.......

10

11 การดูแลผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยดึงกระดูก ( Traction) & เฝือก (Cast)

12 วัตถุประสงค์ ดึงกระดูกให้เข้าที่ ( Reduction ) บรรเทาอาการปวด ( Relieve pain ) บรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ (Relieve muscle spasm ) ป้องกันและแก้ไขความพิการ (Prevent and correct deformities) จำกัดให้อวัยวะนั้นอยู่นิ่ง ( Immobilization)

13 1. Skin traction เป็นการดึงโดยใช้แรง ดึงที่ผิวหนัง และเนื้อเยื่อโดยรอบ วัสดุที่ใช้... Adhesive tapes Elastic Bandage Sling น้ำหนัก ชนิดของ Traction

14 2.Skeletal traction เป็นการดึงกระดูกที่หักให้ เข้าที่เดิมใช้ในกระดูกหักที่ เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น กระดูก Shaft of femur วัสดุที่ใช้... oKirschner wire/pin o เกือกม้า o น้ำหนัก

15 Skull traction 3. Manual traction เป็นการดึง ชั่วคราวโดยการใช้มือในการดึง

16 การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้า Traction การจัดท่า ความสะอาด ออกกำลังการกล้ามเนื้อและข้อ รับประทานอาหารที่มีโปรตีนและวิตามิน สูง ให้ดื่มน้ำมาก ๆ สังเกตการไหลเวียนของโลหิตส่วน ปลายบริเวณแขนขา ดูแลให้ Traction มีประสิทธิภาพและ ทำงานอยู่ตลอด ป้องกันการเกิดแผลกดทับบริเวณปุ่ม กระดูก สังเกตอาการติดเชื้อ บริเวณที่ใส่ Pin

17 ชนิดของ เฝือก Short leg cast long leg cast Cylinder cast

18 Body cast Spica cast

19 การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้าเฝือก การดูแลรักษาเฝือก การดูแลเกี่ยวกับผิวหนัง รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ วิตามิน แคลเซียม การออกกำลังกายและช่วยเหลือตนเองให้มาก ที่สุด การจัดท่านอนให้ถูกต้อง หาหมอนรองตามปุ่ม กระดูก ยกอวัยวะนั้นสูง การขับถ่าย การบันทึกเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย

20 ความหมาย... หมายถึง อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ใช้ กับร่างกาย เพื่อช่วยเหลือ การเคลื่อนไหว เช่น แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคอง หรือดามหลัง อุปกรณ์ดามมือ เป็นต้น ประเภทของ กายอุปกรณ์ กายอุปกรณ์เทียม (prosthesis) กาย อุปกรณ์เสริม (orthosis)

21 หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เสริมเป็นโครงสร้าง ภายนอกร่างกาย เพื่อควบคุมหรือช่วยการ เคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย วัตถุประสงค์ จัดส่วนของร่างกายให้อยู่นิ่ง ( Immobilization) ป้องกันการผิดรูป ( Deformity ) ช่วยรักษาแนวแรงของร่างกายให้ตรง ( Aligngament ) ช่วยเพิ่มความมั่นคงของข้อ ( Stability) ช่วยเสริมแรงในกรณีที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง ควบคุมการเคลื่อนไหว

22 การอุปกรณ์เสริมสำหรับขา ( Lower-limb orthoses ) การอุปกรณ์เสริมสำหรับแขน ( Upper-limb orthoses ) การอุปกรณ์เสริมสำหรับคอและหลัง ( Spinal orthoses )

23

24 ขอขอบพระคุณ อ. รัช ชนก สิทธิเวชและ นักศึกษาทุกคน


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเทคนิคการจัดท่า การเคลื่อนไหวและการฟื้นฟู ร่างกาย อ. วิภารัตน์ ภิบาลวงษ์ ภาควิชาแนวคิดพื้นฐานและ หลักการพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google