งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำการปฏิบัติตัว สำหรับมารดาก่อนและหลัง ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดย นางสาวกัญญา จาอ้าย หอผู้ป่วยสูติกรรม 3 โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำการปฏิบัติตัว สำหรับมารดาก่อนและหลัง ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดย นางสาวกัญญา จาอ้าย หอผู้ป่วยสูติกรรม 3 โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำการปฏิบัติตัว สำหรับมารดาก่อนและหลัง ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดย นางสาวกัญญา จาอ้าย หอผู้ป่วยสูติกรรม 3 โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่

2 1. เพื่อให้มารดาทราบถึงความจำเป็น ของ การรักษาโดยการผ่าตัด และผลของ การผ่าตัด 2. เพื่อลดความวิตกกังวลและช่วยให้ เกิดพฤติกรรมการปรับตัวอย่าง เหมาะสม 3. เพื่อให้มารดายอมรับการรักษาและ ให้ความร่วมมือในการรักษา 4. เพื่อให้มารดามีร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ ได้อย่างรวดเร็ว

3 สาเหตุที่ต้องทำ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง * มารดามีโรคแทรกซ้อน ทางอายุรกรรม หรือเคยผ่าตัด มาก่อน * ทารกอยู่ในระยะ ขับคัน

4 เนื่องจากมารดาทุกคนมีสิทธิ์โดย สมบูรณ์ในตัวเอง และเพื่อยินยอมหรืออนุญาตให้ ผู้อื่น กระทำการใดๆโดยตรงต่อร่างกาย ของตน ดังนั้นจำเป็นต้องเซ็นใบยินยอม ผ่าตัด ในแบบฟอร์มที่โรงพยาบาล กำหนดไว้ ด้านกฎหมาย การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด

5 ด้านร่างกาย 1. มารดาจะได้รับการเตรียมบริเวณผ่าตัดทางหน้า ท้องตั้งแต่ใต้ราวนมจนถึงโคนขาทั้ง 2 ข้าง และ อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 2. ความสะอาดร่างกายทั่วไป มารดาจะต้องตัดเล็บ มือเท้าให้สั้น อาบน้ำและสระผมก่อนวันผ่าตัด 1 วัน 3. เก็บเครื่องประดับ ของมีค่า สิ่งตกแต่งต่างๆ สีทา เล็บล้างออก ฟันปลอมควรถอดเก็บไว้ 4. ควรพักผ่อนให้เต็มที่ 5. ก่อนเที่ยงคืนของวันผ่าตัด จะต้องงดน้ำและ อาหารทางปากทุกชนิด 6. เช้าวันผ่าตัดมารดาจะได้รับการสวนอุจจาระ ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ และใส่สาย สวนปัสสาวะคาไว้

6 3. เจ้าหน้าที่จะให้ คำปรึกษาแก่มารดาได้ เกี่ยวกับการผ่าตัด ด้านจิตใจ 1. มารดาต้องทำจิตใจให้สบาย สงบ ลดความวิตกกังวลต่างๆ 2. เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำแก่ มารดาก่อนผ่าตัด และเปิด โอกาสให้มารดาได้ซักถามข้อ ข้องใจได้

7 1. การออกกำลังกายบน เตียง ให้นอนหงาย งอขาตั้ง เข่าทั้ง 2 ข้างวางฝ่ามือ ทาบลงบนซี่โครงทั้ง 2 ข้าง สูดหายใจเข้าลึกๆ ทางจมูกให้ซี่โครงบาน ออกกลั้นไว้ช่วงสุดท้าย และผ่อนลมหายใจออก ทางปากช้าๆให้ซี่โครง ยุบ ทำ 5-10 ครั้ง ใน 1 ชั่วโมง วิธีทำ 1.1 การฝึกการหายใจลึกๆหรือการ หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อซี่โครง ( Deep Breathing Exercise) การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

8 วิธีทำ 1.2 การไออย่างมี ประสิทธิภาพ ให้หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อซี่โครง ประมาณ 4-5 ครั้งแล้วกลั้นหายใจ 1- 2 วินาที ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิด ปากแล้วไอออกมาจากส่วนลึกของ ลำคอ 1-2 ครั้ง โดยที่ใช้มือที่เหลือ ประคองบริเวณแผลผ่าตัดไว้ จะช่วยขับเสมหะที่คั่งในทางเดิน หายใจ ป้องกันภาวะถุงลมปอดแฟบ และปอดบวมได้

9 การออกกำลังกายขาทั้ง 2 ข้าง จะช่วยให้มีการไหลเวียนเลือดดี ลด การคั่งของเลือดดำส่วนปลาย ลด การบวมของขา ส่งเสริมกล้ามเนื้อขา ให้มีความตึงตัวดีขึ้น เช่น 1.3 การเคลื่อนไหว ร่างกายหลังผ่าตัด การพลิกตัว การพลิกตะแคงซ้าย และขวา สามารถทำได้เลยเมื่อรู้สึกตัว และควรพลิกตะแคงตัวเองอย่างน้อย ทุกๆ 2 ชั่วโมง

10

11 กางนิ้วเท้าแยกจากกันและหุบ นิ้วเท้าเข้าหากันออกกำลังกายแต่ละ ท่า 5-10 ครั้ง ในแต่ละขา วิธีทำ นอนหงายราบหรือยกศีรษะสูง ขา เหยียดตรง ยกต้นขาขึ้น งอเข่า ยกขึ้นสูงเท่าที่ จะทำได้ นาน 2-3 วินาที เหยียดขาตรง และค่อยๆวางขาบน ที่นอน กระดกข้อเท้า ขึ้น – ลง เหยียดและ งอนิ้วเท้า

12 การเดินโดยเร็วหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดิน หายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต 2. การเดิน

13

14 4. ป้องกันการเกิดแผลแยก ช่วยลด ความเจ็บป่วย 1. ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตเป็นไป โดยสะดวก 2. ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทางเดิน หายใจ เช่น ปอดบวม ปอดแฟบ 3. กระตุ้นความอยากอาหาร ป้องกัน การเกิด อาการท้องอืดท้องเฟ้อ

15 3. การดูแลแผลผ่าตัด - เวลาไอ ควรใช้วิธีการไออย่าง มีประสิทธิภาพ - ไม่แคะ แกะ เกาแผลผ่าตัด ระวังมิ ให้แผลเปียกชื้น หมั่นสังเกตบริเวณ แผลผ่าตัดที่ปิดกอซไว้ว่า มีเลือดหรือ หนองซึมหรือไม่ - ให้เช็ดตัวแทนการอาบน้ำจน ครบ 10 วัน หลังการผ่าตัด ถ้า เปิดแผลผ่าตัดแล้วแผลแห้งดีก็ สามารถอาบน้ำได้ตามปกติ


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำการปฏิบัติตัว สำหรับมารดาก่อนและหลัง ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดย นางสาวกัญญา จาอ้าย หอผู้ป่วยสูติกรรม 3 โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google