งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPANSION LLC Confidential การบริหาร ความรู้ สู่องค์กร อัจฉริยะ บริษัท สแปนชั่น ( ไทย แลนด์ ) จำกัด ( สัมมนาของกรมส่งเสริม การเกษตร ) 09/17/2007 ปรอง กองทรัพย์โต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPANSION LLC Confidential การบริหาร ความรู้ สู่องค์กร อัจฉริยะ บริษัท สแปนชั่น ( ไทย แลนด์ ) จำกัด ( สัมมนาของกรมส่งเสริม การเกษตร ) 09/17/2007 ปรอง กองทรัพย์โต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPANSION LLC Confidential การบริหาร ความรู้ สู่องค์กร อัจฉริยะ บริษัท สแปนชั่น ( ไทย แลนด์ ) จำกัด ( สัมมนาของกรมส่งเสริม การเกษตร ) 09/17/2007 ปรอง กองทรัพย์โต ฝ่ายคุณภาพ

2 2 © 2007 Spansion, Inc. CONFIDENTIAL อัจฉริยะเพื่ออะไร ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด หรือเพื่อให้คงอยู่ มุ่งมั่นตามความเชื่อ ตามความฝัน แผ่ขยายเพื่อความมั่นคง เพื่อให้ชื่อคงอยู่ในความทรงจำ … องค์กรอัจฉริยะคือองค์กรที่ทำให้ พนักงานในองค์กรมีความรู้ทั้งส่วนลึกและ กว้างให้ได้มากที่สุดและไม่หยุดศึกษา สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ สถานที่ แห่งความสุข และให้พนักงาน ได้ใช้ สมอง สองมือ หัวใจ จิตวิญญาณได้ เต็มที่ …

3 3 © 2007 Spansion, Inc. CONFIDENTIAL พนักงานเห็นภาพและเป้าหมายในแบบและทิศทาง เดียวกัน พนังงานและองค์กรสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ และ ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์จนสามารถมี ความคิดแบบองค์รวม พนักงานและบรรยากาศในองค์กรมีแต่ความตื่นรู้ ตระหนักถึงความตื่นรู้ และ มองการใฝ่หาความรู้เป็น ความสนุก พนักงานและบรรยากาศในองค์กรไม่ยึดติดกับของเก่า ความคิดเก่า ความล้มเหลวเก่า หรือแม้แต่ความสำเร็จ เก่า มีการบริหารจินตนาการ และกรอบความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำงานให้บรรลุผลต่างๆด้วยกลุ่มคน และชุมชน โดย เน้นบรรยากาศเชิงบวกและการประสานพลังและความ ต่าง เน้นที่กระบวนยุทธ์มากกว่ากระบวนท่า อัจฉริยะอย่างไร

4 4 © 2007 Spansion, Inc. CONFIDENTIAL

5 5 © 2007 Spansion, Inc. CONFIDENTIAL Anatomy of Spansion Thailand Character = Values Destiny = Vision Heart & Sole = Promise Body and Organ = Org. Structure Life System = Business Process Brain = TCPI 2 Vitamin = Knowledge Management Exercise = sharpen the saw (4D HRD)

6 6 © 2007 Spansion, Inc. CONFIDENTIAL Spansion (Thailand) Way: From Direction to Execution DIRECTION EXECUTION

7 7 © 2007 Spansion, Inc. CONFIDENTIAL Spansion (Thailand) Way: From Direction to Execution Vision HR Philosophy Promise TCPI 2 HRD 4-D KM & KS DIRECTION EXECUTION Business Processes

8 8 © 2007 Spansion, Inc. CONFIDENTIAL นวัตกรรมในองค์กร

9 9 © 2007 Spansion, Inc. CONFIDENTIAL TCPI 2 (KAIZEN) System Error Free Performance (ERP) TOTAL CONTINUOUS PROCESS IMPROVEMENT & INNOVATION (TCPI 2 ) Total Statistical Process Control (TSPC) Quality Control Circles (QCC) Total Continuous Education (TCE) Total Employee Involvement (TEI) Just In Time Manufacturing (JIT) Advance Manufacturing Technology (AMT) Total Bench Marking (TBM) Sort,Set, Shine,STD, Sustain, System,Safety (7S) Total Supplier Quality (TSQ) Total Productive Maintenance (TPM) Quality Management System Tangible Knowledge Specification TCPI 2 projects Engineering projects & conferences Department Presentation Patents Publication and authoring program Training documents Documents from vendors & alliances Intangible Knowledge Problem solving Skill Analytical Skill Experiences Case studies

10 10 © 2007 Spansion, Inc. CONFIDENTIAL ชนิดของความรู้ Emergent Knowledge Tacit Knowledge Explicit Knowledge

11 11 © 2007 Spansion, Inc. CONFIDENTIAL เราเรียนรู้ได้มากที่สุดก็ ต่อเมื่อ …


ดาวน์โหลด ppt SPANSION LLC Confidential การบริหาร ความรู้ สู่องค์กร อัจฉริยะ บริษัท สแปนชั่น ( ไทย แลนด์ ) จำกัด ( สัมมนาของกรมส่งเสริม การเกษตร ) 09/17/2007 ปรอง กองทรัพย์โต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google