งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เอกภพและโลก เรื่อง เอกภพและโลก จัดการเรียนรู้ โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ โลก เอกภพ และปรากฎการณ์ธรรมชาติ

3 3 สาระการเรียนรู้ เอกภพและโลก * เอกภพ ** ดาราจักร *** โลก

4 ตอบคำถาม 1.เหตุผลในข้อใดที่แสดงว่า โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง
4 ตอบคำถาม 1.เหตุผลในข้อใดที่แสดงว่า โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ในระบบสุริยะ มีดวงจันทร์เป็นดาวบริวาร

5 ข. อยู่ในดาราจักรทางช้างเผือก โคจรรอบดวงอาทิตย์ โคจรใกล้ดาราจักรแอน
5 ข. อยู่ในดาราจักรทางช้างเผือก โคจรรอบดวงอาทิตย์ โคจรใกล้ดาราจักรแอน โดรเมดา

6 ก. ตามเข็มนาฬิกา 2.โลกหมุนรอบตัวเองในลักษณะใด ข. ทวนเข็มนาฬิกา
6 2.โลกหมุนรอบตัวเองในลักษณะใด ก. ตามเข็มนาฬิกา ข. ทวนเข็มนาฬิกา ค. จากทิศเหนือไปทิศใต้ ง. จากทิศตะวันออกไป ทิศตะวันตก

7 3.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดาวหาง ก. ประกอบด้วยส่วนหัวและ ส่วนหาง
7 3.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดาวหาง ก. ประกอบด้วยส่วนหัวและ ส่วนหาง ข. เคลื่อนที่จากทิศตะวันตก ไปทิศตะวันออก

8 ง. สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
8 ค. มีแสงสว่างในตัวเอง ง. สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

9 4. มนุษย์จัดเป็นส่วนประกอบ ของโลกด้านใด ชีวภาค อุทกภาค ค.ธรณีภาค
9 4. มนุษย์จัดเป็นส่วนประกอบ ของโลกด้านใด ชีวภาค อุทกภาค ค.ธรณีภาค ง.บรรยากาศภาค

10 5. ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อ ปรากฎการณ์ใบบนผิวโลก การเกิดกลางวัน
10 5. ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อ ปรากฎการณ์ใบบนผิวโลก การเกิดกลางวัน การเกิดฤดูกาล การเกิดกลางคืน การเกิดน้ำขึ้น - น้ำลง

11 ระบบที่กว้างใหญ่ไพศาลจน มนุษย์ไม่ทราบว่าไปสิ้นสุด ที่ไหน
11 1.เอกภพ (universe) ระบบที่กว้างใหญ่ไพศาลจน มนุษย์ไม่ทราบว่าไปสิ้นสุด ที่ไหน

12 ที่รวมของดาว กระจุกดาว เนบิวลา ฝุ่น ก๊าซ และที่ว่าง โดย
12 2.ดาราจักร (galaxy) ที่รวมของดาว กระจุกดาว เนบิวลา ฝุ่น ก๊าซ และที่ว่าง โดย มีรูปร่างแตกต่างกันไปอาณาจักร ที่เราอาศัยอยู่นี้เรียกว่า อาณาจักร ทางช้างเผือก (Milky Way)

13 กลุ่มดาวนับจำนวนล้านๆดวง ในดาราจักร ที่หมุนรอบดวง อาทิตย์
13 3. ระบบสุริยะ กลุ่มดาวนับจำนวนล้านๆดวง ในดาราจักร ที่หมุนรอบดวง อาทิตย์

14 3.1 ดาวเคราะห์ - ดาวเคราะห์ชั้นใน - ดาวเคราะห์ชั้นนอก
14 3.1 ดาวเคราะห์ - ดาวเคราะห์ชั้นใน ( ดาวพุธ,ดาวศุกร์,โลก) - ดาวเคราะห์ชั้นนอก

15 3.2 ดาวบริวาร (satellite) (ดาวบริวารเท่าที่สำรวจพบ 57 ดวง
15 3.2 ดาวบริวาร (satellite) (ดาวบริวารเท่าที่สำรวจพบ 57 ดวง ยกเว้นดาวพุธและดาวศุกร์ไม่มี ดาวบริวาร)

16 3.3 ดาวหาง (comet) - ดาวหางช่วงสั้น (ปรากฏทุกๆ 3-9ปี) - ดาวหางช่วงยาว
16 3.3 ดาวหาง (comet) - ดาวหางช่วงสั้น (ปรากฏทุกๆ 3-9ปี) - ดาวหางช่วงยาว (ปรากฏทุกๆ ปี)

17 3.4 อุกาบาตร ( meteorite ) เป็นสะเก็ดของดวงดาวที่โคจรอยู่
17 3.4 อุกาบาตร ( meteorite ) เป็นสะเก็ดของดวงดาวที่โคจรอยู่ ในอวกาศประกอบด้วยหินและโลหะ ดาวตก คือ หินในอวกาศที่ตก ลงมายังชั้นบรรยากาศของโลก

18 เรื่อง ความสัมพันธ์ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก
18 พบกันใหม่ เรื่อง ความสัมพันธ์ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก


ดาวน์โหลด ppt ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google