งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. 2 3 สาระการ เรียนรู้ ครูจงกล กลางชล ตอบ คำถาม 4 1. เหตุผลในข้อใดที่แสดงว่า โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ในระบบสุริยะ ก.มีดวงจันทร์เป็นดาวบริวาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. 2 3 สาระการ เรียนรู้ ครูจงกล กลางชล ตอบ คำถาม 4 1. เหตุผลในข้อใดที่แสดงว่า โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ในระบบสุริยะ ก.มีดวงจันทร์เป็นดาวบริวาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 2

3 3 สาระการ เรียนรู้

4 ครูจงกล กลางชล ตอบ คำถาม 4 1. เหตุผลในข้อใดที่แสดงว่า โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ในระบบสุริยะ ก.มีดวงจันทร์เป็นดาวบริวาร

5 ครูจงกล กลางชล 5 ข. อยู่ในดาราจักรทางช้างเผือก ค.โคจรรอบดวงอาทิตย์ ง.โคจรใกล้ดาราจักรแอน โดรเมดา

6 ครูจงกล กลางชล 6 2. โลกหมุนรอบตัวเองใน ลักษณะใด ก. ตามเข็มนาฬิกา ข. ทวนเข็มนาฬิกา ค. จากทิศเหนือไปทิศใต้ ง. จากทิศตะวันออกไป ทิศตะวันตก

7 ครูจงกล กลางชล 7 3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดาวหาง ก. ประกอบด้วยส่วนหัวและ ส่วนหาง ข. เคลื่อนที่จากทิศตะวันตก ไปทิศตะวันออก

8 ครูจงกล กลางชล 8 ค. มีแสงสว่างในตัวเอง ง. สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า

9 ครูจงกล กลางชล 9 4. มนุษย์จัดเป็นส่วนประกอบ ของโลกด้านใด ก.ชีวภาค ข.อุทกภาค ค. ธรณีภาค ง. บรรยากาศภาค

10 ครูจงกล กลางชล 10 5. ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อ ปรากฎการณ์ใบบนผิวโลก ก.การเกิดกลางวัน ข.การเกิดฤดูกาล ค.การเกิดกลางคืน ง.การเกิดน้ำขึ้น - น้ำลง

11 ครูจงกล กลางชล 11 ระบบที่กว้างใหญ่ไพศาลจน มนุษย์ไม่ทราบว่าไปสิ้นสุด ที่ไหน

12 ครูจงกล กลางชล 12 ที่รวมของดาว กระจุกดาว เนบิวลา ฝุ่น ก๊าซ และที่ว่าง โดย มีรูปร่างแตกต่างกันไปอาณาจักร ที่เราอาศัยอยู่นี้เรียกว่า อาณาจักร ทางช้างเผือก (Milky Way)

13 ครูจงกล กลางชล 13 กลุ่มดาวนับจำนวนล้านๆดวง ในดาราจักร ที่หมุนรอบดวง อาทิตย์

14 ครูจงกล กลางชล 14 3.1 ดาวเคราะห์ - ดาวเคราะห์ชั้นใน ( ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก ) - ดาวเคราะห์ชั้นนอก

15 ครูจงกล กลางชล 15 3.2 ดาวบริวาร (satellite) ( ดาวบริวารเท่าที่สำรวจพบ 57 ดวง ยกเว้นดาวพุธและดาวศุกร์ไม่มี ดาวบริวาร )

16 ครูจงกล กลางชล 16 3.3 ดาวหาง (comet) - ดาวหางช่วงสั้น ( ปรากฏทุกๆ 3-9 ปี ) - ดาวหางช่วงยาว ( ปรากฏทุกๆ 10-100 ปี )

17 ครูจงกล กลางชล 17 3.4 อุกาบาตร ( meteorite ) เป็นสะเก็ดของดวงดาวที่โคจรอยู่ ในอวกาศประกอบด้วยหินและโลหะ ดาวตก คือ หินใน อวกาศที่ตก ลงมายังชั้นบรรยากาศ ของโลก

18 ครูจงกล กลางชล พบกันใหม่ เรื่อง ความสัมพันธ์ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก 18


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. 2 3 สาระการ เรียนรู้ ครูจงกล กลางชล ตอบ คำถาม 4 1. เหตุผลในข้อใดที่แสดงว่า โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ในระบบสุริยะ ก.มีดวงจันทร์เป็นดาวบริวาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google