งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง นาฬิกา นาฬิกา เป็นเครื่องมือใช้สำหรับบอกเวลา ปัจจุบันนาฬิกาที่ใช้งานอยู่ มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น นาฬิกาปลุก นาฬิกาข้อมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง นาฬิกา นาฬิกา เป็นเครื่องมือใช้สำหรับบอกเวลา ปัจจุบันนาฬิกาที่ใช้งานอยู่ มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น นาฬิกาปลุก นาฬิกาข้อมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่อง นาฬิกา นาฬิกา เป็นเครื่องมือใช้สำหรับบอกเวลา ปัจจุบันนาฬิกาที่ใช้งานอยู่ มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น นาฬิกาปลุก นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวน นาฬิกาจับเวลา เป็นต้น นาฬิกาแขวนนาฬิกาปลุกนาฬิกาจับเวลา นาฬิกาข้อมือ

3 เข็มยาวหมุนไป 12 ช่องใหญ่ (1 รอบ ) เข็มสั้นจะหมุนไป 1 ช่องใหญ่ซึ่งเป็นเวลา 1 ชั่วโมง องค์ประกอบทั่วไปบน หน้าปัดนาฬิกา เข็มยาว ชี้บอกเวลาเป็นนาที เข็ม สั้น ชี้บอกเวลาเป็นชั่วโมง ช่องเล็ก บอกเวลาช่องละ 1 นาที ช่องใหญ่ บอกเวลาช่องละ 5 นาที บนหน้าปัดนาฬิกาแบ่งเป็น 12 ช่องใหญ่ ดังนั้น 1 ชั่วโมง เท่ากับ 60 นาที 1 วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง

4 การอ่านเวลากลางวัน และกลางคืน 12+1 12+2 12+3 12+4 12+5 12+6 12+7 12+8 12+9 12+1 0 12+1 1 12+1 2

5 การอ่านเวลา 1 สัปดาห์ มี 7 วัน เรียงลำดับดังนี้ หนึ่งวันอาทิตย์ สองวัน จันทร์ สามวันอังคาร สี่วันพุธ ห้าวันพฤหัสบดี หกวันศุกร์ เจ็ดวันเสาร์ มีคำที่ใช้บอกวันที่ควรทราบได้แก่ วันนี้ หมายถึง วันที่กำลัง พูด เมื่อวานนี้ หมายถึง วันที่มาก่อนหน้าวันนี้ 1 วัน พรุ่งนี้ หมายถึง วันที่ต่อจากวันนี้ไป 1 วัน 2. วันจันทร์ สี เหลือง 1. วันอาทิตย์ สี แดง 4. วันพุธ สีเขียว 3. วันอังคาร สี ชมพู 5. วันพฤหัสบดี สี ส้ม 6. วันศุกร์ สีฟ้า 7. วันเสาร์ สีม่วง

6 เดือนและลำดับที่ของเดือน 1 ปี มี 12 เดือน มกราค ม 31 วัน 1 กุมภาพั นธ์ 28,29 วัน 2 มีนาคม 31 วัน 3 เมษาย น 30 วัน 4 พฤษภ าคม 31 วัน มิถุนาย น 30 วัน 5 6 กรกฎา คม 31 วัน 7 สิงหาค ม 31 วัน 8 กันยาย น 30 วัน 9 ตุลาคม 31 วัน 10 พฤศจิก ายน 30 วัน 11 ธันวาค ม 31 วัน 12


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง นาฬิกา นาฬิกา เป็นเครื่องมือใช้สำหรับบอกเวลา ปัจจุบันนาฬิกาที่ใช้งานอยู่ มีลักษณะหลากหลาย ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น นาฬิกาปลุก นาฬิกาข้อมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google