งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดวงอาทิตย์ The Sun.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดวงอาทิตย์ The Sun."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดวงอาทิตย์ The Sun

2 บรรยากาศของดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์มีชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับโลก แต่องค์ประกอบและลักษณะทางกายภาพของระบบทั้งสองแตกต่างกันมาก ชั้นบรรยากาศเริ่มต้นเหนือผิวของดวงอาทิตย์ โดยเป็นส่วนที่มีความหนาแน่นมากที่สุดและค่อยๆ เบาบางลงมาเมื่อห่างออกไปเรื่อยๆ ชั้นบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์กินบริเวณกว้างมากกว่า 1.5 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ ในขณะที่บรรยากาศของโลกมีความหนาเพียงประมาณ เท่าของรัศมีโลกเท่านั้น

3 บรรยากาศของดวงอาทิตย์มี 3 ชั้น คือ
1.ชั้นโฟโตสเฟียร์ 2.ชั้นโครโมสเฟียร์ 3.ชั้นโคโรนา

4 1.ชั้นโฟโตสเฟียร์ ผิวของดวงอาทิตย์และบรรยากาศชั้นโฟโตสเฟียร์เป็นชั้นที่ส่องสว่างของดวงอาทิตย์ อีกนัยหนึ่งเมื่อเรามองดวงอาทิตย์ ก็เรากำลังมองแสงจากชั้นโฟโตสเฟียร์อยุ่นั่นเอง นอกจากจะเป็นชั้นที่ส่องสว่างของดวงอาทิตย์แล้ว ปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ในชั้นนี้ยังมีอีกหลายอย่าง คือ จุดบนดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ลุกจ้าบนดวงอาทิตย์ และ ปรากฏการณ์ดอกดวงบนดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นลักษณะของผิวด้านบนสุดของวงจรก๊าซหมุนวน อุณหภูมิทั่วไปของโฟโตสเฟียร์ คือ ประมาณ 5,700-5,800 เคลวิน

5 ลักษะเด่นที่สังเกตุได้บนโฟโตสเฟียร์
1. จุดมืด 2. แฟคูเล 3. กรานูล 4. ซุปเปอร์กรานูล

6 2.ชั้นโครโมสเฟียร์ บรรยากาศชั้นนี้มีอุณหภูมิประมาณ 6, ,000 เคลวิน ปรากฏการณ์ที่สำคัญในชั้นบรรยากาศชั้นนี้ตือ เปลวสุริยะ ซึ่งเป็นการระเบิดของก๊าซร้อน บนดวงอาทิตย์จากผิวขึ้นไปสุ่บรรยากาศ และในบางกรณีที่การระเบิดรุนแรงมากจนก๊าซพุ่งไปถึงชั้นโคโรนาจะมีชื่อเรียกว่า การพุ่งของมวลโคโรนา ปรากฏการณ์นี้มีผลมากต่อสภาวะอากาศอวกาศ 

7 3.โคโรนา ปัญหาทางสุริยะฟิสิกส์อย่างหนึ่งที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้คือ เหตุใดบรรยากาศชั้นโคโรนาจึงมีอุณหภูมิสูงถึง 2,000,000 เคลวิน ในขณะที่บรรยากาศชั้นโฟโตสเฟียร์และโครโมสเฟียร์มีอุณหภูมิสูงเพียง 5, ,000 เคลวินเท่านั้น ในปัจจุบันนักสุริยะฟิสิกส์ยังไม่สามารถหาทฤษฎีที่สามารถอธิบายกลไก การส่งถายพลังงานจากผิวดวงอาทิตย์มาถึงชั้นโคโรนาได้

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ดวงอาทิตย์ The Sun.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google