งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
มาตรฐาน HA/HPH Part I สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) การอบรมหลักสูตร SPA

2 3P (PDSA) คือ Basic Building Block
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 3P (PDSA) คือ Basic Building Block ของการพัฒนา Plan/Design -> Do เราทำงานกันอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร ทำไมต้องมีเรา ทำได้ดีหรือไม่ Purpose Process Performance Study/Learn จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร Act/Improve

3 “3P” กับ “5 คำถาม” เพื่อมองระบบงาน “3P” & Strategic Management
Strategic Challenges Key Projects, Processes, Activities [I-6.1 / I-6.2a] Strategic Objectives [I-2.1b] KPI Monitoring [I-4.1a / IV] Purpose Process Performance Performance Analysis, Review, & Improvement [I-4.1b / I-6,2b]

4 ผู้ป่วย ผู้รับผลงาน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญ
กลุ่มผู้ป่วยที่จะช่วยให้องค์กรอยู่รอด กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลตามพันธกิจ กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ กลุ่มผู้ป่วยที่การดูแลยังทำได้ไม่ดี กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโอกาสสร้างนวตกรรม กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโอกาสสร้างความเฉียบคมในการดำเนินงาน หน่วยงาน/องค์กร ที่มีโอกาสสร้างความร่วมมือ ขอให้ระบุกลุ่มผู้ป่วย/หน่วยงานที่มีลักษณะข้างต้นมาจำนวนหนึ่ง

5 รวดเร็ว ปลอดภัย บริการ ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ลักษณะสำคัญ ของบริการ
Trauma Center Multiple Trauma ลักษณะสำคัญ ของบริการ ความต้องการของ ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน Assessment Consult system ER-> OR รวดเร็ว ปลอดภัย

6 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ที่ควรเป็น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ควรเป็น ความสามารถของบุคลากรที่ควรจะมี นวตกรรมของระบบงานที่ควรมี ระบบสารสนเทศที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google