งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐาน HA/HPH Part I 1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) การอบรมหลักสูตร SPA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐาน HA/HPH Part I 1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) การอบรมหลักสูตร SPA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐาน HA/HPH Part I 1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) การอบรมหลักสูตร SPA

2 2 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล PurposeProcessPerformance ทำไมต้องมีเรา เราทำงานกันอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร ทำได้ดีหรือไม่ จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร 3P (PDSA) คือ Basic Building Block ของการพัฒนา Study/Learn Act/Improve Plan/Design -> Do

3 PurposeProcessPerformance “3P” กับ “5 คำถาม ” เพื่อ มองระบบงาน “3P” & Strategic Management Strategic Objectives [I-2.1b] KPI Monitoring [I-4.1a / IV] Key Projects, Processes, Activities [I-6.1 / I-6.2a] Strategic Challenges Performance Analysis, Review, & Improvement [I-4.1b / I-6,2b]

4 ผู้ป่วย ผู้รับผลงาน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ สำคัญ กลุ่มผู้ป่วยที่จะช่วยให้องค์กรอยู่รอด กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลตามพันธกิจ กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ กลุ่มผู้ป่วยที่การดูแลยังทำได้ไม่ดี กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโอกาสสร้างนวตกรรม กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโอกาสสร้างความเฉียบคมในการดำเนินงาน หน่วยงาน / องค์กร ที่มีโอกาสสร้างความร่วมมือ ขอให้ระบุกลุ่มผู้ป่วย / หน่วยงานที่มีลักษณะข้างต้นมาจำนวนหนึ่ง

5 ผู้ป่วย / ผู้รับผลงานบริการ ความต้องการของ ผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน ลักษณะสำคัญ ของบริการ Multiple TraumaTrauma Center รวดเร็ว ปลอดภัย Assessment Consult system ER-> OR

6 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ที่ควรเป็น วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ควรเป็น ความสามารถของบุคลากรที่ควรจะมี นวตกรรมของระบบงานที่ควรมี ระบบสารสนเทศที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐาน HA/HPH Part I 1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) การอบรมหลักสูตร SPA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google