งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภาพกิจกรรม อบรมให้ความรู้คณะกรรมการสวัสดิการใน สถานประกอบกิจการ โครงการไตรภาคีร่วมมือร่วมใจพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภาพกิจกรรม อบรมให้ความรู้คณะกรรมการสวัสดิการใน สถานประกอบกิจการ โครงการไตรภาคีร่วมมือร่วมใจพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภาพกิจกรรม อบรมให้ความรู้คณะกรรมการสวัสดิการใน สถานประกอบกิจการ โครงการไตรภาคีร่วมมือร่วมใจพัฒนา สวัสดิการแรงงาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหม้อหุงข้าวแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย

2 นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช มอบกระดานไวท์บอร์ด แก่นายจ้างผู้เข้ารับการ อบรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย นายบุญถิ่น สืบสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหม้อหุงข้าวแก่ลูกจ้างผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย

3 นายบุญถิ่น สืบสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากรบรรยายให้ความรู้

4 วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช บรรยายให้ความรู้


ดาวน์โหลด ppt นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภาพกิจกรรม อบรมให้ความรู้คณะกรรมการสวัสดิการใน สถานประกอบกิจการ โครงการไตรภาคีร่วมมือร่วมใจพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google