งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ หลักการรากฐาน ระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน ” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ หลักการรากฐาน ระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน ” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ หลักการรากฐาน ระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน ” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนัก ชลประทานที่ ๑

2 นายอนันต์ ดำสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วน เครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๑ กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ หลักการ รากฐานระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน ” คำกล่าว รายงาน

3 นายวีรชัย วราภาสกุล ผู้อำนวยการส่วน ปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ หลักการ รากฐานระบบไฮดรอลิก กับการใช้งาน ” คำกล่าว รายงาน

4 วิทยากร อาจารย์ขวัญชัย สินทิพย์ สมบูรณ์ คุณองอาจ ธีรานนท์ คุณภิญญงค์ ตรีวิชา หัวข้อการ บรรยาย เอกสารการ บรรยาย

5 บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “ หลักการรากฐาน ระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน ” จุด ลงทะเบีย น

6 บรรยากาศการอบรมวันแรก ๒๑ กรกรฎาคม ๒๕๕๒

7 บรรยากาศการอบรมวันที่ ๒๒ กรกรฎาคม ๒๕๕๒

8 บรรยากาศมอบของที่ ระลึกแก่วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ หลักการรากฐาน ระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน ” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google