งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการรากฐานระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการรากฐานระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการรากฐานระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักชลประทานที่ ๑

2 นายอนันต์ ดำสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๑
นายอนันต์ ดำสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๑ กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการรากฐานระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน” คำกล่าวรายงาน

3 นายวีรชัย วราภาสกุล ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๑
นายวีรชัย วราภาสกุล ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการรากฐานระบบไฮดรอลิก กับการใช้งาน” คำกล่าวรายงาน

4 อาจารย์ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ คุณองอาจ ธีรานนท์ คุณภิญญงค์ ตรีวิชา
วิทยากร อาจารย์ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ คุณองอาจ ธีรานนท์ คุณภิญญงค์ ตรีวิชา หัวข้อการบรรยาย เอกสารการบรรยาย

5 บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “หลักการรากฐานระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน”
จุดลงทะเบียน

6 บรรยากาศการอบรมวันแรก ๒๑ กรกรฎาคม ๒๕๕๒

7 บรรยากาศการอบรมวันที่ ๒๒ กรกรฎาคม ๒๕๕๒

8 บรรยากาศมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๑ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการรากฐานระบบไฮดรอลิกกับการใช้งาน” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google