งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อท้องถิ่น ปี 2555” วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ อ. เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อท้องถิ่น ปี 2555” วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ อ. เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อท้องถิ่น ปี 2555” วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก โดย นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

2 นายวุฒิชัย ด่านเดิม ผอ. คปภ. ภาค 2 ( พิษณุโลก ) ชี้แจงงานแถลงข่าวกองทุน ประกันภัยพิบัติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ. เมือง จ. พิษณุโลก ให้สื่อมวลชนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

3 นางสายขวัญ เกตุดำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงการยกเลิกคำสั่ง ให้ บริษัทฟินิกซ์ประกันภัย ( ประเทศไทย ) จำกัด หยุด รับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และการจัด “ โครงการ 1 ครอบครัว 1 กรมธรรม์ วันประกันชีวิต แห่งชาติ ” วันที่ 28-29 กค.2555 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ให้สื่อมวลชนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

4 ส่วนราชการ / สื่อมวลชนร่วมฟังการ เสวนา

5


ดาวน์โหลด ppt “ โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อท้องถิ่น ปี 2555” วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ อ. เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google