งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนัก ชลประทานที่ 17. กิจกรรมวิทยากรเวลา พิธีเปิดผส. ชป.17 9.00- 10.00 น. พิธีมอบโล่แก่ผู้ เกษียณ ผส. ชป.17 10.00- 10.30 น. เรื่องเล่า ข้าวชาว เขื่อนปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนัก ชลประทานที่ 17. กิจกรรมวิทยากรเวลา พิธีเปิดผส. ชป.17 9.00- 10.00 น. พิธีมอบโล่แก่ผู้ เกษียณ ผส. ชป.17 10.00- 10.30 น. เรื่องเล่า ข้าวชาว เขื่อนปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนัก ชลประทานที่ 17

2 กิจกรรมวิทยากรเวลา พิธีเปิดผส. ชป.17 9.00- 10.00 น. พิธีมอบโล่แก่ผู้ เกษียณ ผส. ชป.17 10.00- 10.30 น. เรื่องเล่า ข้าวชาว เขื่อนปัตตานี นายชิณวัฒน์ พรหมมานพ 10.30- 11.00 น. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ถอดความรู้ผู้ เกษียณ ผู้เกษียณทุกท่าน 11.00- 12.00 น.

3

4 บรรยากาศใน งาน

5

6 การจัดนิทรรศการในงาน

7

8

9 เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด บูธจัดนิทรรศการ ความสามัคคีใน หมู่คณะ ความสวยงาม

10 การดึงดูด ความสนใจและ ความสนุกสนาน

11 เรื่องเล่าข้าวชาวเขื่อน ปัตตานี

12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ถอด ความรู้ผู้เกษียณ

13

14 กิจกรรมตอนบ่าย : แข่งกีฬา สัมพันธ์

15 กิจกรรมเย็น : งาน เกษียณอายุราชการ


ดาวน์โหลด ppt สำนัก ชลประทานที่ 17. กิจกรรมวิทยากรเวลา พิธีเปิดผส. ชป.17 9.00- 10.00 น. พิธีมอบโล่แก่ผู้ เกษียณ ผส. ชป.17 10.00- 10.30 น. เรื่องเล่า ข้าวชาว เขื่อนปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google