งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานเด่นรพ.สต.บ้านทุ่งปี,54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานเด่นรพ.สต.บ้านทุ่งปี,54"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานเด่นรพ.สต.บ้านทุ่งปี,54

2 ทำอย่างไรไม่ให้ผิดนัด
รพ.สต.บ้านทุ่งเริ่มเปิดให้บริการคลินิกความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ในปี พ.ศ.2551 มีผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 56 คน เปิดให้บริการในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน ปัญหาที่เจอคือ ผู้ป่วยร้อยละ 30 ไม่มารับยาตามนัด ทำให้ผู้ป่วยขาดการกินยาต่อเนื่อง ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน

3 สาเหตุที่ผู้ป่วยผิดนัดเนื่องจาก
อ่านหนังสือไม่ออก จำวันนัดไม่ได้ ไม่มีลูกหลานพามารับยา

4 การแก้ไขปัญหา นับเม็ดยาให้พอดีกับวันนัด หมู่เดียวกันนัดวันเดียวกัน
จับคู่บัดดี้ระหว่างคนที่ขับรถได้กับขับรถไม่ได้ หาจิตอาสาช่วยพามารับยา ประกาศเสียงตามสายในมัสยิด

5 การนับเม็ดยา นับเม็ดยาให้พอดีกับวันนัด

6 หมู่เดียวกันนัดวันเดียวกัน

7 จับคู่บัดดี้ระหว่างคนที่ขับรถได้กับขับรถไม่ได้

8 หาจิตอาสาช่วยพามารับยา

9 ประกาศเสียงตามสายในมัสยิด

10 ผลที่ได้รับ ผู้ป่วยผิดนัดน้อยลงเหลือ ร้อยละ 2
ผู้ป่วยมีเพื่อนทั้งมารับยาและเป็นเพื่อนคอยดูแลซึ่งกันและกัน ลดการป่วยด้วยภาวะแทรกซ้อนเช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตน้อยลง


ดาวน์โหลด ppt ผลงานเด่นรพ.สต.บ้านทุ่งปี,54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google