งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานเด่นรพ. สต. บ้านทุ่งปี,54. ทำอย่างไรไม่ให้ผิดนัด ทำอย่างไรไม่ให้ผิดนัด รพ. สต. บ้านทุ่งเริ่มเปิด ให้บริการคลินิกความดัน โลหิตสูงและเบาหวาน ในปี พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานเด่นรพ. สต. บ้านทุ่งปี,54. ทำอย่างไรไม่ให้ผิดนัด ทำอย่างไรไม่ให้ผิดนัด รพ. สต. บ้านทุ่งเริ่มเปิด ให้บริการคลินิกความดัน โลหิตสูงและเบาหวาน ในปี พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานเด่นรพ. สต. บ้านทุ่งปี,54

2 ทำอย่างไรไม่ให้ผิดนัด ทำอย่างไรไม่ให้ผิดนัด รพ. สต. บ้านทุ่งเริ่มเปิด ให้บริการคลินิกความดัน โลหิตสูงและเบาหวาน ในปี พ. ศ.2551 มีผู้ป่วย ที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 56 คน รพ. สต. บ้านทุ่งเริ่มเปิด ให้บริการคลินิกความดัน โลหิตสูงและเบาหวาน ในปี พ. ศ.2551 มีผู้ป่วย ที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 56 คน เปิดให้บริการในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน เปิดให้บริการในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน ปัญหาที่เจอคือ ผู้ป่วย ร้อยละ 30 ไม่มารับยา ตามนัด ทำให้ผู้ป่วย ขาดการกินยาต่อเนื่อง ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ปัญหาที่เจอคือ ผู้ป่วย ร้อยละ 30 ไม่มารับยา ตามนัด ทำให้ผู้ป่วย ขาดการกินยาต่อเนื่อง ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน

3 สาเหตุที่ผู้ป่วยผิดนัดเนื่องจาก อ่านหนังสือไม่ ออก อ่านหนังสือไม่ ออก จำวันนัดไม่ได้ จำวันนัดไม่ได้ ไม่มีลูกหลานพามา รับยา ไม่มีลูกหลานพามา รับยา

4 การแก้ไขปัญหา นับเม็ดยาให้พอดีกับวันนัด นับเม็ดยาให้พอดีกับวันนัด หมู่เดียวกันนัดวันเดียวกัน หมู่เดียวกันนัดวันเดียวกัน จับคู่บัดดี้ระหว่างคนที่ขับรถได้กับขับรถไม่ได้ จับคู่บัดดี้ระหว่างคนที่ขับรถได้กับขับรถไม่ได้ หาจิตอาสาช่วยพามารับยา หาจิตอาสาช่วยพามารับยา ประกาศเสียงตามสายในมัสยิด ประกาศเสียงตามสายในมัสยิด

5 การนับเม็ดยา การนับเม็ดยา นับเม็ดยาให้พอดีกับวันนัด นับเม็ดยาให้พอดีกับวันนัด

6 หมู่เดียวกันนัดวันเดียวกัน

7 จับคู่บัดดี้ระหว่างคนที่ขับรถได้กับ ขับรถไม่ได้

8 หาจิตอาสาช่วยพามารับยา

9 ประกาศเสียงตามสายในมัสยิด

10 ผลที่ได้รับ ผู้ป่วยผิดนัดน้อยลงเหลือ ร้อยละ 2 ผู้ป่วยผิดนัดน้อยลงเหลือ ร้อยละ 2 ผู้ป่วยมีเพื่อนทั้งมารับยาและเป็นเพื่อนคอยดูแล ซึ่งกันและกัน ผู้ป่วยมีเพื่อนทั้งมารับยาและเป็นเพื่อนคอยดูแล ซึ่งกันและกัน ลดการป่วยด้วยภาวะแทรกซ้อนเช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตน้อยลง ลดการป่วยด้วยภาวะแทรกซ้อนเช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตน้อยลง


ดาวน์โหลด ppt ผลงานเด่นรพ. สต. บ้านทุ่งปี,54. ทำอย่างไรไม่ให้ผิดนัด ทำอย่างไรไม่ให้ผิดนัด รพ. สต. บ้านทุ่งเริ่มเปิด ให้บริการคลินิกความดัน โลหิตสูงและเบาหวาน ในปี พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google