งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สู้ “ เบาหวาน – ความดัน ” ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ. พิชิตโรค จังหวัดสิงห์บุรี วิสุทธิ์ รอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ สสอ. อินทร์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สู้ “ เบาหวาน – ความดัน ” ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ. พิชิตโรค จังหวัดสิงห์บุรี วิสุทธิ์ รอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ สสอ. อินทร์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สู้ “ เบาหวาน – ความดัน ” ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ. พิชิตโรค จังหวัดสิงห์บุรี วิสุทธิ์ รอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ สสอ. อินทร์บุรี

2 จุดเริ่มต้นของคนสิงห์บุรี จากผู้ใหญ่ใจดี 2 ท่าน ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ ใน เดือนมีนาคม ติดตามการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พื้นฐานแบ่งการ ดูแลเป็น 3 กลุ่ม 3 สี มีคำถามทำให้ต้องฉุดคิด หลายคำถามที่รอหาคำตอบ 1. มีการดูแลแต่ละกลุ่มอย่างไร 2. ทำไมมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตลอดจะทำอย่างไร 3. ประเมินผลวัดผลอย่างไรหรือมีการติดตาม อย่างไรและมีการสร้างแรงจูงใจอะไรบ้างไหม หลังจากนั้นท่านเสนอแนะการดำเนินงานโดยใช้ ความสำเร็จในอดีตมาเป็นบทเรียน คือ เรื่อง วางแผนครัว / การแก้ไขภาวะโภชนาเป็นต้น คนสิงห์บุรีก็โชคดีได้เป็นพื้นที่นำร่องใน ดำเนินการตามแนวคิด จราจรชีวิต ปิงปอง 7 สี ของท่านอาจารย์ นพ. วิชัย เทียนถาวร 9/22/2014 2 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved.

3 อัตราอุบัติการณ์โรคเบาหวาน / ความดันโลหิต สูง จังหวัดสิงห์บุรี รง E- Inspection อัตราต่อ ประชากรแสนคน

4 อัตราความชุกโรคเบาหวาน จังหวัดสิงห์บุรี รง E- Inspection ร้อยละ

5 มีนาคม 2555 พื้นที่นำร่อง อำเภอละ 1 รพ. สต. รพ. สต. ละ 1 หมู่บ้าน ( เพิ่มพื้นที่ รพ. สต. ในเขตอำเภอ อินทร์บุรี (2771) เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555 พื้นที่นำ ร่อง ดำเนินงาน ติดตามผล ครั้งที่ 1 (2771) พื้นที่ นำร่อง ดำเนินงาน ติดตาม ผลครั้งที่ 2 (2771) ขยาย ผลการ ดำเนินงาน ทุก หน่วย บริการ (16,063) 12 สิงหาคม ขยาย ผลการ ดำเนินงาน ครอบคลุม เต็มพื้นที่ (168,326) การขยายผล สู้ “ เบาหวาน – ความ ดัน ” ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ. พิชิตโรค

6 ร่วมมือร่วมใจ แข็งขัน

7 เปิดโครงการ 18 เม. ย. 55 ณ. หมู่ 4 ต. ทองเอน เกิดกระบวนทัศน์และแรงบันดาลใจ

8 ดำเนินงานในเต็มพื้นที่ทั้ง อำเภออินทร์บุรี เริ่มเดือนสิงหาคม 2555 ประชากร 15 ปี ขึ้นไป 45,293 คน

9 รูปแบบการ ทำงาน ค้นหา ( คัด กรอง ) มากกว่า 95% เจาะ / วัดทุกคน กลุ่มเป้าหมาย ถูกต้องชัดเจน เป็นธรรม


ดาวน์โหลด ppt สู้ “ เบาหวาน – ความดัน ” ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ. พิชิตโรค จังหวัดสิงห์บุรี วิสุทธิ์ รอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ สสอ. อินทร์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google