งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สู้ “เบาหวาน – ความดัน” ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ. พิชิตโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สู้ “เบาหวาน – ความดัน” ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ. พิชิตโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สู้ “เบาหวาน – ความดัน” ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ. พิชิตโรค
จังหวัดสิงห์บุรี วิสุทธิ์ รอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.อินทร์บุรี

2 จุดเริ่มต้นของคนสิงห์บุรี
จากผู้ใหญ่ใจดี 2 ท่าน ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ ในเดือนมีนาคม ติดตามการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พื้นฐานแบ่งการดูแลเป็น 3 กลุ่ม 3 สี มีคำถามทำ ให้ต้องฉุดคิดหลายคำถามที่รอหาคำตอบ 1.มีการดูแลแต่ละกลุ่มอย่างไร 2.ทำไมมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตลอดจะทำอย่างไร 3.ประเมินผลวัดผลอย่างไรหรือมีการติดตามอย่างไรและมีการสร้างแรงจูงใจ อะไรบ้างไหม หลังจากนั้นท่านเสนอแนะการดำเนินงานโดยใช้ความสำเร็จในอดีตมาเป็น บทเรียน คือ เรื่องวางแผนครัว/การแก้ไขภาวะโภชนาเป็นต้น คนสิงห์บุรีก็โชคดีได้เป็นพื้นที่นำร่องในดำเนินการตามแนวคิด จราจรชีวิต ปิงปอง 7 สี ของท่านอาจารย์ นพ.วิชัย เทียนถาวร 4/4/2017 copyright All Rights Reserved.

3 อัตราอุบัติการณ์โรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง จังหวัดสิงห์บุรี
อัตราต่อประชากรแสนคน รง E- Inspection

4 อัตราความชุกโรคเบาหวาน จังหวัดสิงห์บุรี
ร้อยละ รง E- Inspection

5 การขยายผล สู้ “เบาหวาน – ความดัน” ด้วยจราจรชีวิตกับ 3อ. พิชิตโรค
มีนาคม 2555 พื้นที่นำร่อง อำเภอละ 1 รพ.สต. รพ.สต.ละ 1 หมู่บ้าน (เพิ่มพื้นที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอ อินทร์บุรี (2771) เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555 ดำเนินงาน ติดตามผล ครั้งที่ 1 พื้นที่ นำร่อง ติดตาม ผลครั้งที่ 2 ขยาย ผลการ ทุกหน่วย บริการ (16,063) 12 สิงหาคม ขยาย ผลการ ดำเนินงาน ครอบคลุม เต็มพื้นที่ (168,326)

6 ร่วมมือร่วมใจแข็งขัน
รพ.สต.ทองเอน รพ.สต.ไม้ดัด รพ.สต.ม่วงหมู่ รพ.สต.บ้านแป้ง รพ.สต.พิกุลทอง รพ.สต.โพทะเล

7 เปิดโครงการ 18 เม.ย. 55 ณ. หมู่ 4 ต.ทองเอน
เกิดกระบวนทัศน์และแรงบันดาลใจ

8 ดำเนินงานในเต็มพื้นที่ทั้งอำเภออินทร์บุรี
เริ่มเดือนสิงหาคม 2555 ประชากร 15 ปี ขึ้นไป 45,293 คน

9 รูปแบบการทำงาน มากกว่า 95% กลุ่มเป้าหมาย ถูกต้องชัดเจน เป็นธรรม ค้นหา
(คัดกรอง) เจาะ/วัดทุกคน


ดาวน์โหลด ppt สู้ “เบาหวาน – ความดัน” ด้วยจราจรชีวิตกับ 3 อ. พิชิตโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google