งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 เครือข่าย อินเตอร์เน็ต 1. เนื้อหา 2  ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  โปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต  อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 เครือข่าย อินเตอร์เน็ต 1. เนื้อหา 2  ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  โปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต  อีเมล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 เครือข่าย อินเตอร์เน็ต 1

2 เนื้อหา 2  ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  โปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต  อีเมล์

3 ความหมายและความเป็นมาของ อินเทอร์เน็ต 3

4 ความหมายของอินเตอร์เน็ต 4  เป็นเพียง “ ช่องทาง ” หรือเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกัน  การเชื่อมต่อจะทำให้รับส่งข้อมูลกันได้ระหว่าง คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง  ไม่มีใครเป็นเจ้าของ  การเชื่อมต่อต้องเสียค่าบริการจากผู้ให้บริการ หรือ ISP (Internet Service Provider)

5 ผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผ่าน ISP 5

6 ISP คืออะไร ? 6  หน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  ทำหน้าที่เสมือนเป็นประตูเปิดการเชื่อมต่อ ให้กับบุคคลหรือองค์กรสามารถใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้  มีอยู่ 2 ประเภทคือ  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (commercial ISP)  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ สถาบันการศึกษา การวิจัยและหน่วยงานของ รัฐ (non-commercial ISP)

7 อินเทอร์เน็ตมีความเป็นมาอย่างไร ? 7  เริ่มจากเครือข่ายสื่อสารทางทหารชื่อ ARPANET ที่ใช้ทำสงครามของสหรัฐ ที่ออกแบบเหมือน ร่างแห  เมื่อภัยสงครามสงบ ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นระบบ เปิดกว้าง ไม่ต้องพึ่งพา โครงสร้างหลักของเครือข่ายทหารเดิม  การต่อขยายอินเทอร์เน็ตจึงแพร่หลายไปทั่ว โลก และเปิดให้บริการ เชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่ มากขึ้น

8 เครือข่ายแบบร่างแหที่ใช้ในการ สื่อสารทางทหาร 8

9 อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันได้อย่างไร ? 9  มีจุดเชื่อมต่อเข้าหากันมากมายผ่าน ISP  ISP = Internet Service Provider ( ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต )  มีทั้งผู้ให้บริการฟรีและเสียเงิน  ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น แบบ ธรรมดา แบบความเร็วสูง

10 เราจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ อย่างไร ? 10  โมเด็มธรรมดา

11 เราจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ อย่างไร ? ( ต่อ ) 11  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL

12 TCP/IP HTTP โปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับ อินเตอร์เน็ต 12

13 โปรโตคอล : กติกาของอินเทอร์เน็ต 13  การทำงานต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตจะสอดคล้อง กันได้ต้องมีกติกาเดียวกัน  ทุกเครื่อง ทุกโปรแกรม จะรับรู้และทำตามเป็น มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เรียกว่า “ โปรโตคอล ” (protocol)

14 TCP/IP กับ IP address 14 202.56.159. 90  กติกาหลักในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยกำหนดวิธี ขั้นตอนในการรับส่งข้อมูล และ ตรวจสอบความถูกต้องอย่างรัดกุม  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ คือ IP address หรือที่ อยู่ IP  IP address เป็นตัวเลขล้วนๆ 4 ชุด แต่ละชุดมี ค่าระหว่าง 0 - 255 คั่นด้วยจุด

15 ชื่อโดเมน (Domain Name) 15  ใช้ภาษาอังกฤษเป็นคำๆ  จำง่ายและสื่อความหมายได้ดี

16 DNS และ DNS Server 16  ระบบการแปลงชื่อ (Domain Name System: DNS)

17 เว็บ (Web) 17  ย่อมาจาก เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) หรือ WWW  บริการพื้นฐานที่ใช้กันมากที่สุด โดยเรียกดูข้อความ และภาพประกอบเป็นหน้าๆ ไป  ลักษณะพิเศษคือ แต่ละหน้าจะมีการเชื่อมโยงหรือ “ ลิงค์ ” (link) เพื่อเรียกดูเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ได้โดยง่าย

18 เว็บไซต์ (Web Site) 18

19 HTTP โปรโตคอลของเว็บ 19  HyperText Transfer Protocol หรือ HTTP  โปรโตคอลอีกชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกดูข้อมูล จากเว็บ  เรียกดูข้อมูลจากเว็บผ่านบราวเซอร์โดย ระบุ http:// นำหน้าโดเมน

20 HTML : ภาษาของเว็บ 20  HTML = HyperText Markup Language  ภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าเว็บเพจ  มีส่วนขยายคือ.htm หรือ.html  ใช้โปรแกรมช่วยเขียนได้ เช่น Dreamweaver, Frontpage

21 URL (Uniform Resource Locator) 21  เป็นการระบุตำแหน่งของไฟล์ที่เข้าถึงได้บน อินเตอร์เน็ต  ในการเรียกดูเว็บเพจผ่านเว็บบราวเซอร์ต้อระบุ  โปรโตคอล  ชื่อโดเมน  ชื่อไฟล์เว็บเพจ  ไม่ซ้ำกัน

22 URL ( ต่อ ) 22

23 อีเมล์ 23

24 Electronic mail (E-mail) 24  เป็นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดย ข้อมูลที่ส่งออกไปจะถูกกองรอไว้ เมื่อผู้รับ ว่างจึงจะเข้ามาเปิดอ่าน โดยไม่จำเป็นต้อง มีการโต้ตอบกันทันที  เครื่องที่ให้บริการรับส่งเมล์ เรียกว่า “ เมล์ เซิร์ฟเวอร์ ” (mail server) มีทั้งบริการที่เสีย เงินและฟรีบนเว็บไซท์ผู้ให้บริการ

25 รูปแบบของ E-mail address 25  การส่งอีเมล์ ต้องรู้ที่อยู่ของผู้รับว่าจะส่งไป ที่ชื่อไหน  เรียกว่า " ตู้จดหมาย " หรือ mailbox  มีรูปแบบคือ ชื่อผู้ใช้ @ ชื่อโดเมนหรือชื่อ หน่วยงาน

26 การส่ง E-mail 26  เริ่มจากสร้างไฟล์อีเมล์ขึ้นใหม่ แล้วส่งไฟล์นั้น ให้กับเครื่องที่เป็นเมล์เซิร์ฟเวอร์ขาออกเพื่อส่ง ต่อไปยังผู้รับปลายทางอีกทอดหนึ่ง  อาจเขียนด้วยภาษาไทยหรืออังกฤษ หรือแนบ ไฟล์เอกสาร ข้อความ รูปภาพ และข้อมูล มัลติมีเดียไปด้วยได้  บางโปรแกรมยังจัดหน้าตาเมล์ให้สวยงามและ ใส่ภาพประกอบต่างๆ ได้ โดยใช้ภาษา HTML แบบเดียวกับเว็บเพจ  อาจส่งไปยังผู้รับคนเดียว หรือจะระบุให้ส่งถึง หลายๆคนโดยเมล์ฉบับเดียวก็ได้

27 การรับ E-mail 27  เริ่มโดยเชื่อมต่อไปที่เครื่อง เมล์เซิร์ฟเวอร์ขา เข้า ( อาจเป็นคนละหรือเครื่องเดียวกับเมล์ เซิร์ฟเวอร์ขาออก )  มีเมล์บ็อกซ์ (mailbox) หรือตู้ไปรษณีย์เก็บ ข้อมูล เพื่อดึงอีเมล์ที่มาถึงเข้ามายังเครื่อง  อาจลบไฟล์ต้นฉบับบนเซิร์ฟเวอร์นั้นทิ้ง หรือ เก็บไว้ก่อนได้  อีเมล์ที่ดึงมาแล้ว สามารถเปิดอ่านหรือแยกเอา ไฟล์หรือข้อมูลที่แนบออกมาใช้งานต่อได้ เช่นกัน

28 การรับและส่ง E-mail 28


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 เครือข่าย อินเตอร์เน็ต 1. เนื้อหา 2  ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  โปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต  อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google