งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1

2 บทที่ 8 การเชื่อมโยงเว็บ เพจ (Link) บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 2

3 บทนำ ไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) หรือที่เรียกว่า “ ลิงก์ ” เป็น การเชื่อมโยงเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต จากจุดหนึ่ง โยงไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือเชื่อมต่อเข้าสู่อีเมลล์ ของ Webmaster เพื่อติดต่อสื่อสารกัน การ เชื่อมโยงในลักษณะนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากทำให้ผู้เข้าชม สามารถเข้าถึงข้อมูลและ เนื้อหาทุกหน้าเว็บเพจภายในเว็บไซต์ของเราได้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 3

4 ส่วนประกอบของไฮเปอร์ลิงก์ เว็บเพจหรือเว็บไซต์ โดยส่วนมากลิงก์บนเว็บเพจ จะใช้สำหรับเปิดไปยังหน้าเว็บเพจอื่นภายใน เว็บไซต์เดียวกัน หรือเปิดไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ไฟล์เอกสารอื่นๆ สามารถลิงก์ไปยังเนื้อหาหรือ ข้อมูลต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตได้ หากรู้ตำแหน่งที่อยู่ โดยวิธีการทำงานของเบราเซอร์ จะขึ้นอยู่กับ ประเภทของไฟล์เหล่านั้น คำสั่งส่งอีเมลล์ คือการสั่งให้เปิดโปรแกรมอีเมลล์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ชม เพื่อเตรียมเขียน ข้อความส่งอีเมลล์ การรันโปรกแกรมจาวาสคริปต์ สำหรับใช้ในการ โต้ตอบบนเว็บเพจ การปิดวินโดวเบราเซอร์ การ เปิดลิงก็เป็นวินโดว์ใหม่ แบบป๊อบอัพ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 4

5 ส่วนประกอบของไฮเปอร์ลิงก์ ในการทำงานของไฮเปอร์ลิงก์มีส่วนประกอบดังนี้ ต้นทาง (Source Anchor) หมายถึง ส่วนประกอบบน เว็บที่เป็นจะลิงก์ ซึ่งเมื่อเลื่อเมาส์ไปชี้พอยเตอร์จะ เปลี่ยนเป็นรูปมือ และเมื่อคลิกเลือกหน้าเว็บหรือ ข้อมูลปลายทางจะปรากฏขึ้นมา ซึ่งอาจเป็น ข้อความหรือรูปภาพก็ได้ ปลายทาง (Destination Anchor) หมายถึง เนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพ ซึ่งถูก เรียกให้ปรากฏขึ้นมาเมื่อมีผู้ชมคลิกที่ลิงก์ต้นทาง ซึ่งลิงก์ปลายทางแบ่งได้เป็นหลายรูปแบบ ดังนี้ ตำแหน่งเฉพาะบนเว็บเพจ คือการสั่งให้เบราเซอร์ เปิดเว็บเพจพร้อมทั้งเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ โดยทันที Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 5

6 รูปแบบลิงก์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต ลิงก์นับว่าเป็นส่วนสำคัญของหน้าเว็บเพจ โดยใน ปัจจุบันได้มีลิงก์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย ซึ่ง สามารถแบ่งได้ดังนี้ ลิงก์ข้อความ หมายถึง ลิงก์ที่ใช้ข้อความเป็นจุด เชื่อมโยงไปยังตำแหน่งปลายทาง ซึ่งปกติจะใช้สี ให้ แตกต่างจากข้อความปกติหรือมีการขีดเส้นใต้ ข้อความนั้นๆ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 6

7 รูปแบบลิงก์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 7

8 รูปแบบลิงก์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต ลิงก์รูปภาพ หมายถึง ลิงก์ที่ใช้รูปภาพเป็นจุด เชื่อมโยง โดยเมื่อนำเมาส์ไปวางบนรูปภาพ เคอร์เซอร์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 8

9 การสร้างลิงก์ข้อความ ในการลิงก์ข้อความนั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 การลิงก์ข้อความไปยังหน้าเว็บเพจอื่นในเว็บไซต์ เดียวกัน มีขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 9

10 การสร้างลิงก์ข้อความ TIP กำหนดตำแหน่งปลายทางของหน้าเว็บเพจ (Target) Link คลิกเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ link ไป ( กรณี ไฟล์ที่ต้องการลิงค์ไปอยู่ใน site เดียวกัน ) หรือ พิมพ์ URL ของไฟล์ลงไป กรณีถ้าไฟล์อยู่ต่าง site กัน Border ให้เรากำหนดค่าเป็น 0 เสีย ไม่เช่นนั้นจะ ปรากฏกรอบของ link ขึ้นโดยอัตโนมัติที่รูปภาพ ซึ่งเป็นลิงค์ ( แต่ถ้าคุณต้องการกรอบนั้นก็ปล่อย ว่างไว้ไม่ต้องกรอกเลขอะไรทั้งสิ้น ) Target กำหนด Browser ที่จะมารองรับไฟล์ที่ เชื่อมโยงไปนั้น โดยมีความหมายดังนี้ >>> Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 10

11 การสร้างลิงก์ข้อความ blank ให้ทำการเปิด Browser ใหม่ สำหรับไฟล์ที่ เชื่อมโยงไป _self ให้เปิดไฟล์ที่เชื่อมโยงไปกับ Browser ที่ เรียกใช้ไฟล์นั้น _ top ให้ทำการเปิดไฟล์ที่เชื่อมโยงไปกับ Browser ปัจจุบันและทำการลบ Frame ออกทั้งหมด หากใช้ ร่วมกับเฟรม _self ให้ผลคล้ายกับ _top จากนั้นให้บันทึกเว็บเพจแล้วกดปุ่ม F12 เพื่อ เรียกดูผ่านเบราเซอร์ ทดสอบโดยการคลิกที่ลิงก์ จากนั้นก็จะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจที่กำหนด Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 11

12 การสร้างลิงก์ข้อความ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 12

13 การสร้างลิงก์ข้อความ วิธีที่ 2 การลิงก์ข้อความไปยังส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บเพจ เดียวกัน มีขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 13

14 การสร้างลิงก์ข้อความ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 14

15 การสร้างลิงก์ข้อความ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 15

16 การสร้างลิงก์ด้วยรูปถาพ การสร้างลิงก์ด้วยรูปภาพนับเป็นการเพิ่มความน่าสนใจ กับลิงก์ในหน้าเว็บเพจ โดยมีขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 16

17 การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เป็นการสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอก เว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 17

18 The End Unit 8 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 18


ดาวน์โหลด ppt By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google