งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา หัวหน้าสาขาวิช่าเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา E-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา หัวหน้าสาขาวิช่าเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา E-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา หัวหน้าสาขาวิช่าเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา E- mail:thawatchai@thawatchai.net โครงการ พัฒนาและให้ความรู้การพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ช่างสิบหมู่ ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. www.thawatchai.net www.thawatchai.net โครงการ พัฒนาและให้ความรู้การพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ช่างสิบหมู่ ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. www.thawatchai.net www.thawatchai.net

2 กรอบ เนื้อหา บรรยาย • เกี่ยวกับแม่ข่าย (server) ที่ใช้พัฒนา Web และ DomainName • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Web และติดต่อแม่ ข่าย การติดตั้ง การใช้งาน เอกสารประกอบการบรรยาย

3 คำศัพท์เบื้องต้นที่ควรทราบ • เว็บเพจคืออะไร • เว็บเพจเป็นสิ่งที่ใช้แสดงข้อมูลผ่านทาง อินเตอร์เน็ต ซึ่งเว็บเพจแต่ละหน้าจะมีหน้าตาไม่ เหมือนกัน มีการวางรูปและข้อความต่าง ๆ ไม่ เหมือนกันขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะให้เว็บ ออกมาเป็นอย่างไร

4 เว็บเพจ (Webpage • 1. เว็บเพจ (Webpage) คือ หน้าเว็บที่เราเห็น เมื่อใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์เปิดเว็บไซต์ ขึ้นมา อาจกล่าวได้ว่าเว็บเพจก็คือ ไฟล์ 1 ไฟล์ ที่มีนามสกุลเป็น *.htm หรือ *.html

5 เว็บไซต์ (WebSite) • 2. เว็บไซต์ (WebSite) ประกอบด้วยเว็บเพจ หลายหน้า โดยเว็บเพจแต่ละหน้าจะอยู่ภายใต้ ชื่อหนึ่งชื่อที่เหมือนกัน เช่น เว็บไซต์ www.changsipmu.org

6 โฮมเพจ (Homepage) • 3. โฮมเพจ (Homepage) คือเว็บเพจหน้าแรก ของเว็บไซต์ใด ๆ แต่คนไทยมัดจะพูดกันจนติด ปากในความหมายว่าโฮมเพจก็คือ เว็บไซต์ ส่วนตัวของคน ๆ หนึ่ง

7 4.Static Web Page • 4.Static Web Page เป็นหน้าเว็บเพจที่มี ความสามารถเพียงแสดงข้อความ hypertext เท่านั้น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ สอดคล้องกับผู้ใช้แต่ละคนได้

8 5.Dynamic Web Page • 5.Dynamic Web Page เป็นเว็บเพจที่มี ชุดคำสั่ง (Instruction) ที่เรียกว่า “ โปรแกรม Script” สามารถตอบสนองการกระทำต่างๆ ที่ เกิดขึ้นของผู้ใช้ สามารถควบคุมหรือกำหนดการ ทำงานในรูปแบบต่างๆ ดึงข้อมูลมาจาก ฐานข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ, รับข้อมูลจากผู้ใช้ แล้วเก็บบันทึกในฐานข้อมูล, นับจำนวนผู้ใช้, แสดงวัน / เวลาที่ปรับเปลี่ยน เมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ ไปอยู่เหนือบางข้อความ ก็จะมีเอฟเฟ็ค บางอย่างเกิดขึ้น

9 • 6. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ทำหน้าที่ เก็บเว็บไซต์ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บตามที่ เว็บราวเซอร์ร้องขอข้อมูลมา • 7. เว็บบราวน์เซอร์ (Web Browser) คือ โปรแกรมที่ใช้เปิดเว็บเพจเรียกสั้น ๆ ว่า บราวเซอร์มีหน้าที่ติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อ ขอข้อมูลที่ต้องการมาแสดงที่หน้าจอของ โปรแกรม ตัวอย่างของโปรแกรมประเภทนี้ได้แก่ Microsoft Internet Explorer โปรแกรม Netscape Navigator และโปรแกรม Opera • 6. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ทำหน้าที่ เก็บเว็บไซต์ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บตามที่ เว็บราวเซอร์ร้องขอข้อมูลมา • 7. เว็บบราวน์เซอร์ (Web Browser) คือ โปรแกรมที่ใช้เปิดเว็บเพจเรียกสั้น ๆ ว่า บราวเซอร์มีหน้าที่ติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อ ขอข้อมูลที่ต้องการมาแสดงที่หน้าจอของ โปรแกรม ตัวอย่างของโปรแกรมประเภทนี้ได้แก่ Microsoft Internet Explorer โปรแกรม Netscape Navigator และโปรแกรม Opera

10 • 8. ชื่อโดเมน (Domain Name) ชื่อที่ใช้แทน การเรียกหมายเลข IP เนื่องจาก หมายเลข IP จดจำยาก ไม่สามารถสื่อความหมายถึงชื่อของ องค์กรที่เป็นเจ้าของ Web site ได้ 202.12.97.2 จำยาก www.kku.ac.th จำได้ง่ายกว่า • 9. ลิงค์ (Link) คือ ส่วนของเว็บเพจที่เรา สามารถคลิกเพื่อเปิดเว็บเพจหรือเว็บไซต์ใหม่ ขึ้นมาแทนที่เว็บไซต์หน้าปัจจุบันได้ โดย สามารถเป็นได้ทั้งตัวอักษร ข้อความ หรือแม้แต่ รูปภาพ • 8. ชื่อโดเมน (Domain Name) ชื่อที่ใช้แทน การเรียกหมายเลข IP เนื่องจาก หมายเลข IP จดจำยาก ไม่สามารถสื่อความหมายถึงชื่อของ องค์กรที่เป็นเจ้าของ Web site ได้ 202.12.97.2 จำยาก www.kku.ac.th จำได้ง่ายกว่า • 9. ลิงค์ (Link) คือ ส่วนของเว็บเพจที่เรา สามารถคลิกเพื่อเปิดเว็บเพจหรือเว็บไซต์ใหม่ ขึ้นมาแทนที่เว็บไซต์หน้าปัจจุบันได้ โดย สามารถเป็นได้ทั้งตัวอักษร ข้อความ หรือแม้แต่ รูปภาพ

11 • 10.HTML เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บ เพจ โดยไฟล์ซึ่งภายในเป็นตัวอักษรที่ถูกเขียน ขึ้นด้วยภาษา HTML นั้นเราจะเรียกว่าไฟล์ HTML และเราอาจจะเรียกไฟล์ HTML ว่าเป็บเว็บ เพจได้ • 11.HTTP ชื่อโปรโตคอลซึ่งเป็นข้อกำหนดในการ ส่งข้อมูลของเวิลด์ไวด็เว็บ โดยเราจะเห็นว่าต้องพิมพ์ คำว่า “http://” นำหน้าชื่อ URL เมื่อจะเปิดเว็บเสมอ เพื่อบอกให้บราวเซอร์ร้องขอบริการเว็บจากเว็บ เซิร์ฟเวอร์นั่นเอง ( แต่ปัจจุบันบราวเซอร์จะแทรกให้โดย อัตโนมัติถึงแม้จะพิมพ์แต่ URL อย่างเดียว ) • 10.HTML เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บ เพจ โดยไฟล์ซึ่งภายในเป็นตัวอักษรที่ถูกเขียน ขึ้นด้วยภาษา HTML นั้นเราจะเรียกว่าไฟล์ HTML และเราอาจจะเรียกไฟล์ HTML ว่าเป็บเว็บ เพจได้ • 11.HTTP ชื่อโปรโตคอลซึ่งเป็นข้อกำหนดในการ ส่งข้อมูลของเวิลด์ไวด็เว็บ โดยเราจะเห็นว่าต้องพิมพ์ คำว่า “http://” นำหน้าชื่อ URL เมื่อจะเปิดเว็บเสมอ เพื่อบอกให้บราวเซอร์ร้องขอบริการเว็บจากเว็บ เซิร์ฟเวอร์นั่นเอง ( แต่ปัจจุบันบราวเซอร์จะแทรกให้โดย อัตโนมัติถึงแม้จะพิมพ์แต่ URL อย่างเดียว )

12 เกี่ยวกับแม่ข่าย (server) ที่ ใช้พัฒนา Web และ DomainName

13

14 Hosting Package: 10GBHOST Domain: changsipmu.orgchangsipmu.org วันหมดอายุ : 04/01/2558 Host Name/Remote Address: ftp.changsipmu.org หรือ 122.155.0.106ftp.changsipmu.org Port : 2121 FTP UserName:changsipmu FTP Password:cd7b520017 URL : http://www.changsipmu.org:2222 หรือ http://122.155.0.106:2222http://www.changsipmu.org:2222http://122.155.0.106:2222 หรือ https://www.changsipmu.org:3389 หรือ https://122.155.0.106:3389https://www.changsipmu.org:3389https://122.155.0.106:3389 URL : http://www.changsipmu.org:2222 หรือ http://122.155.0.106:2222http://www.changsipmu.org:2222http://122.155.0.106:2222 หรือ https://www.changsipmu.org:3389 หรือ https://122.155.0.106:3389https://www.changsipmu.org:3389https://122.155.0.106:3389

15

16

17 • การติดตั้ง

18

19 2 1 3

20 1

21 1

22 1

23 1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 เรียนไปทำไปทีละขั้นฝึกปฎิบัติตาม นะครับ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา หัวหน้าสาขาวิช่าเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา E-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google