งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Virtual Learning Environment. 1. PEDAGOGICAL 1.1 Content Analysis 1.2 Audience Analysis 1.3 Goal Analysis 1.4 Medium Analysis 1.5 Design approach 1.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Virtual Learning Environment. 1. PEDAGOGICAL 1.1 Content Analysis 1.2 Audience Analysis 1.3 Goal Analysis 1.4 Medium Analysis 1.5 Design approach 1.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Virtual Learning Environment

2

3 1. PEDAGOGICAL 1.1 Content Analysis 1.2 Audience Analysis 1.3 Goal Analysis 1.4 Medium Analysis 1.5 Design approach 1.6 Organization 1.7 Methods and Strategies 2. TECHNOLOGICAL 2.1 Infrastructure planning 2.2 Hardware 2.3 Software http://BooksToRead.com/framework/dimensions.htm

4 3. INTERFACE DESIGN 3.1 Page and site design 3.2 Content design 3.3 Navigation 3.4 Accessibility 3.5 Usability testing 4. EVALUATION 4.1 Assessment of learners 4.2 Evaluation of the instruction & learning environment

5 5. MANAGEMENT 5.1 E ‑ Learning Content Development 5.2 E-Learning Maintenance 6. RESOURCE SUPPORT 6.1 Online support 6.2 Resources 7. ETHICAL 7.1 Social and Political Influence 7.2 Cultural Diversity 7.3 Bias 7.4 Geographical diversity 7.5 Learner diversity 7.6 Digital Divide 7.7 Etiquette 7.8 Legal issues http://BooksToRead.com/framework/dimensions.htm

6 8. INSTITUTIONAL 8.1 Administrative Affairs 8.2 Academic affairs 8.2 Student services http://BooksToRead.com/framework/dimensions.htm

7 Scope of Virtual Learning Environment

8  Person – instructor, and learner  Platform – a content management system for e-Learning (LCMS)  Content  Curriculum  Course  Lesson  Learning objects  Information objects  Raw content items Scope of Virtual Learning Environment

9 Sandy Britain, 2002

10 The Viable System Model: key operational communication channels Sandy Britain, 2002

11

12 A Schematic of a Prototypical VLE University of Wales, 1999

13 Scope of Virtual Learning Environment

14 WEB Learning Goals Pre-Requisite Knowledge Content in various styles Multiple Examples & Exercise Test Quesions Learning Goals Pre-Requisite Knowledge Content in various styles Multiple Examples & Exercise Test Quesions WEB Tutorial (Thomus, 2000) Scope of Virtual Learning Environment

15 ผลการวิจัยของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ส่วนประกอบของระบบ E- learning ประกอบด้วย 2 ระบบใหญ่ ได้แก่ คอร์สแวร์ : สื่อการเรียนการสอนออนไลท์ ต่าง ๆ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบ ช่วยจัดการหลักสูตรกระบวนวิชา การ สร้างเนื้อหา การวัดผลการเรียน การวัด ความคิดเห็น การจัดเก็บสถิติผู้เรียน การ ติดต่อสื่อสาร

16 บทเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอนผู้เรียน หลักสูตร ระบบฐานข้อมูลผู้เรียน เนื้อหา สื่อการเรียนการสอน ระบบการจัดการทรัพยากร ป้อนเนื้อหา อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ระบบสนับสนุนผู้เรียน

17 Evaluation Learning Formative evaluation Summative evaluation Illuminative evaluation Integrative evaluation Quality Assurance

18 Evaluation Method Quantitative evaluation Qualitative evaluation Consider the following areas


ดาวน์โหลด ppt Virtual Learning Environment. 1. PEDAGOGICAL 1.1 Content Analysis 1.2 Audience Analysis 1.3 Goal Analysis 1.4 Medium Analysis 1.5 Design approach 1.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google