งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

:: eLearning คืออะไร ? :: :: eLearning คืออะไร ? ::

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ":: eLearning คืออะไร ? :: :: eLearning คืออะไร ? ::"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 :: eLearning คืออะไร ? :: :: eLearning คืออะไร ? ::

2 ลองพิจารณาความหมายของ eLearning ที่มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ : •Bank of America Securities : eLearning คือการมาบรรจบกันของการเรียน และ อินเทอร์เน็ต

3 •Cornelia Weggen, WR Hambrecht & Co : eLearning [ คือ ] การส่งเนื้อหาผ่าน สื่อ อิเล็กทรอ นิคทั้งมวล ซึ่งหมาย รวมถึง อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต ดาวเทียม วิทยุ โทรทัศน์ ออดีโอ / วิดีโอเทป TV แบบโต้ตอบ และ CD-ROM ลองพิจารณาความหมายของ eLearning ที่มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ :

4 •Elliott Masie, The Masie Center : eLearning คือการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี เครือข่ายเพื่อ ออกแบบ นำส่ง เลือก บริหารจัดการ และขยายขอบเขต ของการเรียนออกไป ลองพิจารณาความหมายของ eLearning ที่มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ :

5 •ChulaOnline : ทาง เลือกหนึ่งในปัจจุบันที่มี ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน รูป แบบใหม่ ช่วยให้ผู้เรียนซึ่งอยู่ในจุดที่ ห่างไกลจากผู้สอนสามารถที่จะ เรียน เนื้อหา วิชา หลักสูตรต่างๆได้อย่างไม่จำกัดสถานที่ และเวลา ลองพิจารณาความหมายของ eLearning ที่มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ :

6 : ๏ : ผู้ลงบทความ : www.thaicai.com : ๏ :


ดาวน์โหลด ppt :: eLearning คืออะไร ? :: :: eLearning คืออะไร ? ::

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google