งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมพัฒนาระบบ Learning Managment System ด้วยโปรแกรม Moodle คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4-5 มี. ค.2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมพัฒนาระบบ Learning Managment System ด้วยโปรแกรม Moodle คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4-5 มี. ค.2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมพัฒนาระบบ Learning Managment System ด้วยโปรแกรม Moodle คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4-5 มี. ค.2551

2 ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บด้วย Moodle ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.comhttp://www.prachyanun.com

3 ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Web-Based Instruction การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Web-Based Instruction E-Learning : Web E-Learning : Web LMS : Moodle LMS : Moodle CMS : Mambo, PHP nuke CMS : Mambo, PHP nuke LCMS : A-Tutor LCMS : A-Tutor Learning Management System Learning Management System

4 Moodle MModule OObject OOriented DDynamic LLearning EEnvironment

5 Moodle คืออะไร ??? Course Management System Learning Management System Open Source (Free ware) PHP Programming Mr. Marthin ดร. วิมลลักษณ์ สิงหนาท ผู้พัฒนาระบบ ภาษาไทย

6 ทำไมต้อง Moodle ?? Freeง่ายสำหรับครู Open Source LAMP LMS /Online Moodle.org

7 LAMP Linux Apache MySQL PHP

8 LMS : Learning Management System เป็นการจัดระบบกระบวนการเรียน การสอนต่างๆ ในการออนไลน์ ตั้งแต่เนื้อหา การลงทะเบียน การ เก็บข้อมูล การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้สอนกับผู้เรียนเช่น อีเมล์ กระดาน ข่าว ห้องสนทนา เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วน ของระบบฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการ จัดการเนื้อหาวิชา (Content) โดยจะ เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน ผู้ผลิตและผู้ดูแลระบบ

9 CMS : Content Management System เป็นระบบจัดการเนื้อหาและนำมาใส่ ไว้ในระบบฐานข้อมูลเหมือน LMS ผู้ดูแลสามารถจัดการบริหาร เพิ่มเติมเนื้อหา ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือบางส่วนได้ด้วยตนเอง เช่น Mambo, Joomla, Drupal, Xoops, PHP Nuke, Post Nuke, Thai Nuke etc.. Mambo, Joomla, Drupal, Xoops, PHP Nuke, Post Nuke, Thai Nuke etc..

10 ความแตกต่างระหว่าง CMS/LMS 1. การบริหารจัดการทั้งระบบ 2. กระบวนการจัดการสมบูรณ์แบบ องค์ประกอบเต็มรูปแบบ 3. ดำเนินการด้วยบุคลากรจำนวนมาก 4. ค่าใช้จ่ายการดำเนินการสูง 5. เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ 6. ใช้เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน 7. เนื้อหามาจากผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้ชำนาญการ 8. การผลิตยุ่งยากและใช้เวลานาน 9. การสร้างเน้นการทำงานกับเครื่องแม่ ข่าย ** ** ความรับผิดชอบอยู่ที่องค์กรหรือ หน่วยงาน ** ** ความรับผิดชอบอยู่ที่องค์กรหรือ หน่วยงาน

11 Web Programming – HTML,DHTML – Pert, CGI, – JSP : Java Server Page – ASP : Active Server Page – PHP : Professional Home page – Active Server

12 Web Authoring – Frontpage – Dreamweaver – Namo – Net Object – Homesite – Active Client

13 วิธีการใช้งาน Moodle แบบ Offline – การจำลองเครื่องด้วย AppServ – การติดตั้งฐานข้อมูลด้วย PHP MyAdmin – การติดตั้ง Moodle ใน แบบ Online – การติดตั้ง Moodle ใน Server – การติดตั้งฐานข้อมูล – การติดตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อใช้งาน

14 ระดับในการใช้งาน Moodle Student Student Teacher Teacher Administrator Administrator

15 การจัดการระบบ Moodle การตั้งค่าสมาชิกการสำรองข้อมูลการกู้คืนรายวิชาทั้งหมดบันทึกการใช้งานเว็บไฟล์ของเว็บไซต์

16 การพัฒนาบทเรียนด้วย Moodle การเพิ่มแหล่งข้อมูล –Web Page, Web Site –Label ฯลฯ การเพิ่มกิจกรรม – กระดานข่าว, ห้องสนทนา, โพล – แบบทดสอบ, แบบสอบถาม, การบ้าน, บทเรียนสำเร็จรูป ฯลฯ การเพิ่มบล็อก – กิจกรรมล่าสุด, สมาชิกออนไลน์, เข้าสู่ระบบ ฯลฯ

17 กรอบแนวคิดการพัฒนาการเรียนการ สอน (ISD) Instructional System Design) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) การประเมินผล (Evaluation)

18

19

20

21 วิทยากร Prachyanun Nilsook, Ph.D –Ph.D. Educational and Communications Technology –prachyanun@hotmail.com –http//www.prachyanun.com –081-7037515 –KMUTNB


ดาวน์โหลด ppt การอบรมพัฒนาระบบ Learning Managment System ด้วยโปรแกรม Moodle คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4-5 มี. ค.2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google