งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรงกลม. ลักษณะของทรงกลม จุด ศูนย์ก ลาง เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรงกลม. ลักษณะของทรงกลม จุด ศูนย์ก ลาง เส้นผ่าน ศูนย์กลาง "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรงกลม

2 ลักษณะของทรงกลม จุด ศูนย์ก ลาง เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 

3 เป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ ที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุด บนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่ จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน จุดคงที่ เรียกว่า จุด ศูนย์กลางของทรงกลม ระยะที่เท่ากันเรียกว่า รัศมี ของทรงกลม ทรงกลม

4 พื้นที่ผิวทรงกลม 1 43 2

5 พื้นที่ผิวทรง กลม พื้นที่ผิวทรงกลม =

6 ตัวอย่างที่ 1 ต้องการทำลูกบอล กลมอันหนึ่งด้วย กระดาษโดยให้มีเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว ต้องใช้ กระดาษพื้นที่เท่าไร วิธีทำ พื้นที่ผิว = = = 38.5 ตารางนิ้ว

7 ตัวอย่างที่ 2 ทรงกลมมีพื้นที่ผิว 616 ตารางนิ้ว จะมี รัศมีเท่าไร วิธีทำ พื้นที่ผิว = 616 = = = 7  7 r = 7 นิ้ว

8 แบบฝึกหัด 1. จงหาพื้นที่ผิว ทรงกลม ที่มีรัศมี 14 ซม.

9 2. ถ้าทรงกลม อันหนึ่งมี พื้นที่ผิว 100  ตารางซม. จงหาเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของทรงกลม

10 3. ทรงกระบอกที่มี ความสูงและ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว เท่ากัน บรรจุอยู่ในทรงกลม ดังรูป ทรงกลมจะมีพื้นที่ผิว เท่าไร


ดาวน์โหลด ppt ทรงกลม. ลักษณะของทรงกลม จุด ศูนย์ก ลาง เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google