งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mechanical PSC Project Service Center Knowledge Sharing Basic Of Bearing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mechanical PSC Project Service Center Knowledge Sharing Basic Of Bearing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mechanical PSC Project Service Center Knowledge Sharing Basic Of Bearing

2 Mechanical PSC 2 Project Service Center Content 1.Introduction 2.Basic of Bearing 3.Load of Bearing 4.Type of Bearing

3 Mechanical PSC 3 Project Service Center Introduction คุณเคยสงสัยไหมว่า รองเท้าสเก็ตวิ่งไปบนพื้น ได้อย่างไร และทำไมมอเตอร์จึงหมุนได้อย่าง เงียบกริบโดยไม่มีเสียง คำตอบทั้งหมดอยู่ที่ อุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่เรียกว่าลูกปืน (bearing) ขอ ใช้ภาษาอังกฤษเลยว่า แบริ่ง เพราะนิยมใช้คำนี้ กันจนติดปากแล้ว แบริ่งใช้ในเครื่องจักรทุกประเภทที่มีการ หมุน ถ้าเราไม่มีแบริ่งการหมุนเป็นไปได้ลำบาก และ เสียงที่เกิดจากการเสียดสีจะดังสนั่น หวั่นไหว

4 Mechanical PSC 4 Project Service Center Basic of Bearing แนวคิดพื้นฐานทางฟิสิกส์ของลูกปืนมีอยู่ ว่า การหมุนนั้นง่ายกว่าการเลื่อน ล้อที่เราเห็น กันอยู่ทุกวันนี้ คือ แบริ่งขนาดใหญ่ ถ้าคุณหา ไม้กระดานมาสักแผ่นหนึ่ง แล้วให้คนลาก มัน จะเคลื่อนที่ได้ยากกว่า ถ้าคุณติดล้อไว้ด้วย เพราะว่าการเคลื่อนที่แบบเลื่อน ต้องเผชิญ กับ ความเสียดทานที่เพิ่มขึ้น ระหว่างพื้นที่ของ มวลสองก้อนที่เสียดสีกัน ถ้าพื้นที่มาก ความ ขรุขระที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานก็ยิ่งมาก แต่ ถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบกลิ้ง พื้นที่สัมผัส น้อย ความขรุขระที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานก็ยิ่ง น้อย แรงเสียดทานจะลดลงอย่างมาก

5 Mechanical PSC 5 Project Service Center Basic of Bearing แบริ่งทำจากลูกบอลโลหะขนาดเล็กที่ผิวเรียบ ลื่น ทำให้การหมุนหรือกลิ้งเป็นไปได้สะดวก ราวกับไม่มีแรงเสียดทาน ลูกบอลสามารถรับ น้ำหนัก ขณะที่หมุน

6 Mechanical PSC 6 Project Service Center Load of Bearing แบริ่ง ถูกออกแบบมารับแรงสองประเภทคือ แรง แนวรัศมี (radial ) และ แรง แนวแกน (thrust) ขึ้นอยู่กับการใช้งานใน ขณะนั้น เช่น อาจรับแรงในแนวรัศมี หรือ แนวแกนอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต้องรับทั้ง สองแรงพร้อมกัน แบริ่งของมอเตอร์ตัวนี้ รับแรงในแนวรัศมีเท่านั้น

7 Mechanical PSC 7 Project Service Center Load of Bearing แบริ่งของมอ เตอร์ตัวนี้ รับ แรงในแนวแกน เท่านั้น แบริ่งของกระดุมล้อ รถ รับแรงทั้งสองแนว คือ แรงแนวแกน และ แรงในแนวรัศมี แบริ่งของกระดุมล้อรถรูปบน แรงใน แนวรัศมี มาจากน้ำหนักของรถ ส่วน แรงในแนวแกนมาจากแรงที่เกิดจาก การเลี้ยว

8 Mechanical PSC 8 Project Service Center Type of Bearing 1. บอลแบริ่ง เป็นแบริ่งที่นิยมใช้กันมากสุด ตั้งแต่รองเท้าส เก็ต จนไปถึง ฮาร์ดดิสก์ บอลแบริ่งสามารถรับแรง ได้ทั้งสองแนว แต่เป็นแรงที่มีขนาดไม่มากนัก แรงถูกส่งผ่านจากวงนอก ไปวงใน โดยมีลูกบอลเป็น ตัวกลางกลิ้งอยู่ จุดสัมผัสของลูกบอล ระหว่าง วง นอกและในเป็นจุดเล็กๆ จึงช่วยให้การหมุน เรียบ และลื่น อย่างไรก็ตามถ้ารับแรงมากๆ ทำให้ลูกบอล บิดตัวได้ ภาพตัดของบอลแบริ่ง

9 Mechanical PSC 9 Project Service Center Type of Bearing 2. โรลเลอร์แบริ่ง นิยมใช้สำหรับออกแบบสายพานลำเลียง ที่ต้องรับแรงใน แนวรัศมีมากเป็นพิเศษ ดังนั้นแบริ่งแบบนี้ ส่วนที่กลิ้งจึง เป็นรูปทรงกระบอก จุดสัมผัสระหว่างวงนอก และวงใน เป็น เส้นไม่ใช่จุด ทำให้สามารถรับน้ำหนักในแนวรัศมีได้ มากกว่า บอลแบริ่ง อย่างไรก็ตาม โรลเลอร์แบริ่งไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักในแนวแกน ภาพตัดของโรลเลอร์แบริ่ง

10 Mechanical PSC 10 Project Service Center Type of Bearing 3. บอลทรัสต์แบริ่ง นิยมใช้กับเก้าอี้หมุน หรือโต๊ะหมุน เป็นต้น ไม่สามารถรับแรงในแนว รัศมีได้ 4. โรลเลอร์ทรัสต์แบริ่ง ใช้สำหรับ รับแรงในแนวแกนที่มีขนาดมากๆ 5. เทปเปอร์โรลเลอร์ทรัสต์แบริ่ง ใช้สำหรับรับแรงในแนวแกน และ รัศมีที่มีขนาดมากๆ เช่น กระดุม ล้อของรถยนต์ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt Mechanical PSC Project Service Center Knowledge Sharing Basic Of Bearing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google