งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.9 Capacitance พิจารณาแผ่นตัวนำที่มีประจุอยู่และแผ่นตัวนำดังกล่าววาง อยู่ในสาร dielectric ค่าควรจุของ ตัวเก็บประจุคือการนำเอา ประจุที่เก็บสะสมหารกับ ความต่างศักย์ระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.9 Capacitance พิจารณาแผ่นตัวนำที่มีประจุอยู่และแผ่นตัวนำดังกล่าววาง อยู่ในสาร dielectric ค่าควรจุของ ตัวเก็บประจุคือการนำเอา ประจุที่เก็บสะสมหารกับ ความต่างศักย์ระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5.9 Capacitance พิจารณาแผ่นตัวนำที่มีประจุอยู่และแผ่นตัวนำดังกล่าววาง อยู่ในสาร dielectric ค่าควรจุของ ตัวเก็บประจุคือการนำเอา ประจุที่เก็บสะสมหารกับ ความต่างศักย์ระหว่าง สองแผ่นตัวนำ

2 พิจารณาแผ่นประจุอนันต์สองแผ่นที่มีประจุเท่ากันแต่มี ชนิดตรงกันข้าม วางขนานกันสองแผ่นห่างกันด้วยระยะ d ดังรูป เราพบว่าสนามระหว่างแผ่นทั้งสองมีค่า เท่ากันทุกระยะ คือ สำหรับ ด้านล่างผิว สำหรับ ด้านบนผิว

3 พลังงานที่สะสมอยู่ใน ตัวเก็บประจุ ใช้ความสัมพันธ์บทที่และจัด เทอมเพื่อหา

4 5.10 Several capacitance examples

5

6 ไม่ว่าตัวเก็บประจุจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร การหาค่าความ จุจะใช้เหมือนเดิม สำหรับตัวเก็บประจุแบบทรงกลม ถ้าเลือกให้ b → ∞ และตัวกลางเป็นอวกาศ ทรงกลมตัวนำ อยู่ที่ a แล้วฉาบด้วยสารใดๆรัศมี r1

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt 5.9 Capacitance พิจารณาแผ่นตัวนำที่มีประจุอยู่และแผ่นตัวนำดังกล่าววาง อยู่ในสาร dielectric ค่าควรจุของ ตัวเก็บประจุคือการนำเอา ประจุที่เก็บสะสมหารกับ ความต่างศักย์ระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google