งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ กำหนดให้ และพิกัด ( ใช้ ตอบข้อ 1-5) 1. จงหาพิกัด คือ (,, ) ( 1 คะแนน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ กำหนดให้ และพิกัด ( ใช้ ตอบข้อ 1-5) 1. จงหาพิกัด คือ (,, ) ( 1 คะแนน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ กำหนดให้ และพิกัด ( ใช้ ตอบข้อ 1-5) 1. จงหาพิกัด คือ (,, ) ( 1 คะแนน )

2 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ กำหนดให้ และพิกัด ( ใช้ ตอบข้อ 1-5) 2. จงหาโคไซน์แสดงทิศทางของ ( 3 คะแนน )

3 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ กำหนดให้ และพิกัด ( ใช้ ตอบข้อ 1-5) 3. ถ้า แล้ว (5 คะแนน )

4 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ กำหนดให้ และพิกัด ( ใช้ตอบ ข้อ 1-5) 4. ถ้า แล้ว ( 6 คะแนน ) 4.1 จงหาโคไซน์ของมุมระหว่าง และ 4.2 พื้นที่สามเหลี่ยมที่มีจุด เป็นจุดยอด มีค่ากี่ตารางหน่วย

5 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ กำหนดให้ และพิกัด ( ใช้ตอบ ข้อ 1-5) 5. ถ้า และ แล้วจงหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน ที่มี, และ เป็นด้าน ประกอบ ( 3 คะแนน )

6 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ 6. ถ้า =, =, ไม่เท่ากับศูนย์ และ จงหาค่าของ ( 2 คะแนน )

7 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ 7. กำหนดให้, โดยที่ a, b ไม่เท่ากับศูนย์ ถ้า เป็นมุมที่เวกเตอร์ ทำกับ และ และ จงหาค่าของ ( 4 คะแนน )

8 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ 8. กำหนด และ จำนวนจริง C ที่ทำให้ ตั้งฉากกับ คือ ข้อใด ( 3 คะแนน )

9 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ 9. กำหนดหมอนสามเหลี่ยมดังรูป ถ้า และ แล้วปริมาตรของหมอนสามเหลี่ยมเท่ากับ ข้อใด ( 3 คะแนน )

10 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ 10. ให้ ถ้า เป็นมุมระหว่าง และ แล้ว จงหา เท่ากับเท่าไร ( 3 คะแนน )

11 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ 11. หน่อยเดินทางไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 5 km. แล้วเดินทางต่อไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 5 km. ดังนั้นเขาจะอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นเท่าใด และ อยู่ในทิศทางใดของจุดตั้งต้น ( 2 คะแนน )

12 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ 12. กำหนดเวกเตอร์, และ จงหาเวกเตอร์ขนาด 2 หน่วย ที่มีทิศ ทางตรงข้ามกับ ( 3 คะแนน )

13 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ 13. กำหนดให้ และ เป็นเวกเตอร์ที่ ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ ถ้า และ จงหาค่าของ ( 4 คะแนน )


ดาวน์โหลด ppt สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์ กำหนดให้ และพิกัด ( ใช้ ตอบข้อ 1-5) 1. จงหาพิกัด คือ (,, ) ( 1 คะแนน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google