งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
กำหนดให้ และพิกัด (ใช้ตอบข้อ 1-5) 1. จงหาพิกัด คือ ( , , ) ( 1 คะแนน )

2 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
กำหนดให้ และพิกัด (ใช้ตอบข้อ 1-5) 2. จงหาโคไซน์แสดงทิศทางของ ( 3 คะแนน )

3 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
กำหนดให้ และพิกัด (ใช้ตอบข้อ 1-5) 3. ถ้า แล้ว (5 คะแนน)

4 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
กำหนดให้ และพิกัด (ใช้ตอบข้อ 1-5) 4. ถ้า แล้ว ( 6 คะแนน ) 4.1 จงหาโคไซน์ของมุมระหว่าง และ 4.2 พื้นที่สามเหลี่ยมที่มีจุด เป็นจุดยอด มีค่ากี่ตารางหน่วย

5 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
กำหนดให้ และพิกัด (ใช้ตอบข้อ 1-5) 5. ถ้า และ แล้วจงหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มี , และ เป็นด้านประกอบ ( 3 คะแนน )

6 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
6. ถ้า = , = , ไม่เท่ากับศูนย์ และ จงหาค่าของ ( 2 คะแนน)

7 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
7. กำหนดให้ , โดยที่ a, b ไม่เท่ากับศูนย์ ถ้า เป็นมุมที่เวกเตอร์ ทำกับ และ และ จงหาค่าของ ( 4 คะแนน )

8 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
8. กำหนด และ จำนวนจริง C ที่ทำให้ ตั้งฉากกับ คือข้อใด ( 3 คะแนน)

9 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
9. กำหนดหมอนสามเหลี่ยมดังรูป ถ้า และ แล้วปริมาตรของหมอนสามเหลี่ยมเท่ากับข้อใด ( 3 คะแนน )

10 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
10. ให้ ถ้า เป็นมุมระหว่าง และ แล้ว จงหา เท่ากับเท่าไร ( 3 คะแนน )

11 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
11. หน่อยเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 5 km. แล้วเดินทางต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 5 km. ดังนั้นเขาจะอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นเท่าใด และอยู่ในทิศทางใดของจุดตั้งต้น ( 2 คะแนน )

12 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
12. กำหนดเวกเตอร์ , และ จงหาเวกเตอร์ขนาด 2 หน่วย ที่มีทิศทางตรงข้ามกับ ( 3 คะแนน )

13 สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์
13. กำหนดให้ และ เป็นเวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ ถ้า และ จงหาค่าของ ( 4 คะแนน )


ดาวน์โหลด ppt สอบท้ายบท เรื่อง เวกเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google