งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การตั้งชื่อธาตุ  การกำหนดสัญลักษณ์ของธาตุ  สัดส่วนที่มีบนโลก  สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เนื้อหา บทที่ 0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การตั้งชื่อธาตุ  การกำหนดสัญลักษณ์ของธาตุ  สัดส่วนที่มีบนโลก  สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เนื้อหา บทที่ 0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การตั้งชื่อธาตุ  การกำหนดสัญลักษณ์ของธาตุ  สัดส่วนที่มีบนโลก  สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เนื้อหา บทที่ 0

2 ถ้าธาตุมีแค่ 4 ชนิด ( ดิน น้ำ ลม ไฟ ) ด น ล ฟ ปัญหาก็คือ 1. ธาตุมีประมาณ 118 ชนิด 2. จะให้สัญลักษณ์ที่บอกรายละเอียดของธาตุได้มากที่สุด ได้อย่างไร การตั้งชื่อธาตุ

3 ลักษณ์ของสีสัน Bismuth(white), Iridium (rainbow) Chlorine ( greenish yellow) สถานที่ค้นพบหรือสถานที่ สำคัญๆ Germanium, Francium, Etterbium ชื่อบุคคลสำคัญ Einsteinium, Curium, Fermium

4 สัดส่วนของธาตุที่มีในร่างกายมนุษย์

5 ปริมาณธาตุที่มีบนโลก

6 การกำหนดสัญลักษณ์

7 การตั้งชื่อธาตุ

8 สัญลักษณ์นิวเคลียร์ X A Z เลขมวล (mass number) คือ จำนวน นิวตรอน (n) + โปรตอน (p) สัญลักษณ์ (Symbol) คือ ชื่อย่อของธาตุ ต่างๆ เลขอะตอม (atomic number) คือ จำนวน โปรตอน (p)

9 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ X A Z ชื่อธาตุนั้น จำนวนโปรตอน (p) = Z = จำนวนอิเล็กตรอน (e) จำนวนนิวตรอน (n) = A- Z ข้อสังเกตุ p = Z = e เนื่องจากประจุ รวมของธาตุเป็นกลาง สัญลักษณ์นิวเคลียร์

10 ตัวอย่างที่ 1 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ O 1616 8 ชื่อธาตุคือ oxygen จำนวนโปรตอน (p) = 8 = (e) จำนวนนิวตรอน (n) = 16 - 8 = 8 ข้อสังเกตุ O เป็นชื่อย่อของธาตุ oxygen หาก จำไม่ได้สามารถเปิดดูจากคู่มือ สัญลักษณ์นิวเคลียร์

11 ตัวอย่างที่ 2 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ U 23 8 92 ชื่อธาตุคือ uranium จำนวนโปรตอน (p) = 92 = (e) จำนวนนิวตรอน (n) = 238 - 92 = 146 สัญลักษณ์นิวเคลียร์

12

13

14 สรุป การตั้งชื่อธาตุใช้ปัจจัยใดบ้าง การกำหนดสัญลักษณ์ สัดส่วนของธาตุที่มีบนโลกโดยสังเขป สัญลักษณ์นิวเคลียร์


ดาวน์โหลด ppt  การตั้งชื่อธาตุ  การกำหนดสัญลักษณ์ของธาตุ  สัดส่วนที่มีบนโลก  สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เนื้อหา บทที่ 0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google