งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 0 เนื้อหา การตั้งชื่อธาตุ การกำหนดสัญลักษณ์ของธาตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 0 เนื้อหา การตั้งชื่อธาตุ การกำหนดสัญลักษณ์ของธาตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 0 เนื้อหา การตั้งชื่อธาตุ การกำหนดสัญลักษณ์ของธาตุ
สัดส่วนที่มีบนโลก สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เนื้อหา

2 การตั้งชื่อธาตุ ถ้าธาตุมีแค่ 4 ชนิด ( ดิน น้ำ ลม ไฟ ) ปัญหาก็คือ
ถ้าธาตุมีแค่ 4 ชนิด ( ดิน น้ำ ลม ไฟ ) ปัญหาก็คือ 1. ธาตุมีประมาณ 118 ชนิด 2. จะให้สัญลักษณ์ที่บอกรายละเอียดของธาตุได้มากที่สุด ได้อย่างไร

3 การตั้งชื่อธาตุ ลักษณ์ของสีสัน สถานที่ค้นพบหรือสถานที่สำคัญๆ
Bismuth(white) , Iridium (rainbow) Chlorine (greenish yellow) สถานที่ค้นพบหรือสถานที่สำคัญๆ Germanium , Francium, Etterbium ชื่อบุคคลสำคัญ Einsteinium, Curium, Fermium

4 สัดส่วนของธาตุที่มีในร่างกายมนุษย์

5 ปริมาณธาตุที่มีบนโลก

6 การกำหนดสัญลักษณ์

7 การตั้งชื่อธาตุ

8 X สัญลักษณ์นิวเคลียร์ A Z เลขมวล (mass number)
คือ จำนวน นิวตรอน(n) + โปรตอน(p) X A Z สัญลักษณ์(Symbol) คือ ชื่อย่อของธาตุต่างๆ เลขอะตอม (atomic number) คือ จำนวน โปรตอน(p)

9 X สัญลักษณ์นิวเคลียร์ A Z รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์
ชื่อธาตุนั้น จำนวนโปรตอน (p) = Z = จำนวนอิเล็กตรอน (e) จำนวนนิวตรอน (n) = A-Z ข้อสังเกตุ p = Z = e เนื่องจากประจุรวมของธาตุเป็นกลาง

10 O สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 16 8
ตัวอย่างที่ 1 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ O 16 8 ชื่อธาตุคือ oxygen จำนวนโปรตอน (p) = 8 = (e) จำนวนนิวตรอน (n) = = 8 ข้อสังเกตุ O เป็นชื่อย่อของธาตุ oxygen หากจำไม่ได้สามารถเปิดดูจากคู่มือ

11 U สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 238 92
ตัวอย่างที่ 2 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ U 238 92 ชื่อธาตุคือ uranium จำนวนโปรตอน (p) = = (e) จำนวนนิวตรอน (n) = = 146

12

13

14 สรุป การตั้งชื่อธาตุใช้ปัจจัยใดบ้าง การกำหนดสัญลักษณ์
สัดส่วนของธาตุที่มีบนโลกโดยสังเขป สัญลักษณ์นิวเคลียร์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 0 เนื้อหา การตั้งชื่อธาตุ การกำหนดสัญลักษณ์ของธาตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google