งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี Lecture 4 เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี Lecture 4 เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี Lecture 4 เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค

2 เนื้อหา  เครื่องเร่งอนุภาค (Particle Accelerator) คืออะไร  เครื่องเร่งอนุภาค ยุคเริ่มต้น  เครื่องเร่งอนุภาคสมัยใหม่ แนวตรง และ แนววงกลม  เครื่องตรวจวัดอนุภาค (Particle Detector)  ตัวอย่างเครื่องเร่งอนุภาค  การใช้ประโยชน์เครื่องเร่งอนุภาค

3 เครื่องเร่งอนุภาค (Particle Accelerator) คือ อุปกรณ์ที่สามารถ เร่งอนุภาคที่มีประจุ ให้มีความเร็วสูงมากขึ้น โดยใช้สนามไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็ก เร็วขึ้น = พลังงานมากขึ้น เครื่องแวนเดอกราฟ (Van de Graaff) ใช้ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์

4 เครื่องเร่งอนุภาคอย่าง ง่าย (1.5 eV) e-e- + - อิเล็กตรอนวิ่งผ่านสนามไฟฟ้าจากแบ ตเตอรี AA ขนาด 1.5 V จะมีพลังงาน เพิ่มขึ้น 1.5 eV

5 หน่วยของพลังงาน เราใช้หน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ (eV) สำหรับพลังงานของ เครื่องเร่งอนุภาค ปัจจุบันเครื่องเร่งอนุภาคสมัยใหม่มี พลังงานในช่วง MeV = 10 6 eV ( ล้าน ) GeV = 10 9 eV ( พันล้าน ) TeV = 10 12 eV ( ล้านล้าน )

6 หลอดโทรทัศน์ สามารถเร่ง อิเล็กตรอน ให้มีพลังงาน 30 keV (30,000 eV)

7 จักรวาลเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด

8 ฟ้าผ่า (Lightning) การถ่ายเทประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ

9

10 ค. ศ. 1891 N. Tesla สร้าง Tesla Coil กำเนิด ไฟฟ้าศักย์สูง E ~ 1 MeV

11 เครื่องเร่งอนุภาคยุคเริ่มต้น ค. ศ. 1895 R Ö ntgen ค้นพบรังสีเอ็กซ์ (x-ray) E ~ 10-100 keV

12

13 CT-Scan

14

15 การจำลองใบหน้าของฟาโรห์ตุตันคามุน

16 ค. ศ. 1896 J.J. Thomson ค้นพบอิเล็กตรอน โดยใช้ Cathode Ray Tube (CRT) นับเป็นเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง 10-30 keV

17 อนุภาคในอะตอม e - อิเล็กตรอน (electron) ประจุลบ p โปรตอน (protron) ประจุบวก n นิวตรอน (nuetron) ไม่มีประจุ

18 หลอด CRT

19 เครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง (Linear Accelerator : LINAC)

20 LINAC Electron Therapy 2-20 MeV

21 ค. ศ. 1929 E.A. Lawrence สร้างเครื่อง Cyclotron เป็นเครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลม 80 keV

22 520 MeV

23

24 Cyclotron Proton Therapy

25 ค. ศ. 1931 R.J. Van de Graaff สร้างเครื่องเร่งอนุภาคศักย์สูง 7 MeV

26

27 เครื่องเร่งอนุภาคสมัยใหม่ ถ้าต้องการศึกษานิวเคลียสอะตอมขนาด 10 -15 เมตร อนุภาคต้องมีพลังงานมากกว่า 1 GeV

28 เครื่องเร่งอนุภาค LHC (Large Hadron Collider)

29 CERN LHC Large Hadron Collider C = 27 km E = 7 TeV

30

31

32

33

34 การศึกษาการชนกันของอนุภาคความเร็วสูง จำเป็นต้องมีการประมวลผลที่รวดเร็ว ระบบสื่อสาร ฐานข้อมูลที่ดี นักวิทยาศาสตร์พัฒนา  คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสค์ อินเตอร์เน็ต

35 CERN Grid

36 ค. ศ. 1987 T. Berner Lee พัฒนา World Wide Web (WWW) ที่ CERN เริ่มต้นการสื่อสารยุคใหม่ เปลี่ยนเศรษฐกิจโลก

37

38 เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน (Synchrotron Light Source)

39 E ~ 1-8 GeV

40

41

42

43 Spring 8 (8 GeV)

44 แสงซินโครตรอนสามารถใช้มอง ให้เห็นวัสดุในระดับอะตอมได้

45

46 สรุป  เครื่องเร่งอนุภาคมีอยู่ทั่วๆไป รวมทั้งใกล้ตัวเรา  นักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคศึกษาธรรมชาติ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่  เทคโนโลยีใหม่ๆหลายชนิด ได้เกิดขึ้นจาก การค้นคว้าวิจัยเครื่องเร่งอนุภาค


ดาวน์โหลด ppt 105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี Lecture 4 เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google