งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics

2

3 นิวตรอน ไม่มีประจุ โปรตอน อิเล็กตรอน

4 เรานิยมกล่าวว่า โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก
เรานิยมกล่าวว่า อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ ปริมาณประจุในโปรตอนและอิเล็กตรอน เท่ากัน

5 อะตอมปกติ โปรตอนและอิเล็กตรอนมีจำนวนเท่ากัน
อะตอมปกติ โปรตอนและอิเล็กตรอนมีจำนวนเท่ากัน โปรตอน 2 ตัว อิเล็กตรอน 2 ตัว ผลรวมประจุเป็นศูนย์ อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า

6 ถ้าเดิมอะตอมมีโปรตอน 2 ตัว และอิเล็กตรอน 2 ตัว ต่อมารับอิเล็กตรอนเข้ามาอีก 1 ตัว
อิเล็กตรอน 3 ตัว เรียก “ไอออนลบ”

7 ถ้าเดิมอะตอมมีโปรตอน 2 ตัว และอิเล็กตรอน 2 ตัว ต่อมาเสียอิเล็กตรอนไป 1 ตัว
อิเล็กตรอน1 ตัว เรียก “ไอออนบวก”

8 อะตอมเป็นกลาง เกิดจากผลรวมจำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนของทุกอะตอม เท่ากัน

9 การเกิดประจุไฟฟ้าในวัตถุใด ๆ
1 เกิดจากการถ่ายเทประจุ มาจากวัตถุอื่นซึ่งมีประจุไฟฟ้า 2 เกิดจากการขัดสี กับวัตถุอื่น 3 เกิดจากการเหนี่ยวนำ กับประจุอื่นซึ่งมีประจุไฟฟ้า

10 การถ่ายเทประจุไฟฟ้า กลาง กลาง
กลาง + + + เมื่อวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน จะหยุดการถ่ายเท โดยปริมาณประจุไม่จำเป็นต้องเท่ากัน + + +

11 การถ่ายเทประจุไฟฟ้า กลาง กลาง
กลาง เมื่อวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน จะหยุดการถ่ายเท โดยปริมาณประจุไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

12 หลังขัดสี วัตถุใดมีประจุชนิดใดนั้น ต้องทดสอบจากการขัดสีจริง ๆ
การถ่ายเทประจุไฟฟ้า กลาง กลาง กลาง กลาง หลังขัดสี วัตถุใดมีประจุชนิดใดนั้น ต้องทดสอบจากการขัดสีจริง ๆ

13 การเหนี่ยวนำประจุ กลาง กลาง
กลาง กลาง เมื่อวัตถุออกห่างกัน วัตถุจะเป็นกลางเหมือนเดิม

14 การเหนี่ยวนำประจุ กลาง กลาง
กลาง กลาง เมื่อวัตถุออกห่างกัน วัตถุจะเป็นกลางเหมือนเดิม

15 โลก การลงกราวด์ คือ การทำให้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้า กลับสู่ภาวะเป็นกลาง
คือ การทำให้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้า กลับสู่ภาวะเป็นกลาง โลกมีขนาดใหญ่มาก ประกอบด้วยหิน แร่ วัสดุต่างๆ หลากหลายมากมาย ถ้าประจุไฟฟ้าไหลสู่โลก จะเสมือนหายไป คล้าย ๆ น้ำไหลลงสู่ทะเล แต่ไม่ทำให้ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มปริมาณขึ้น โลก เนื่องจากอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กจึงมีแนวโน้มจะวิ่งขึ้น-ลงกับผิวโลกมากกว่าโปรตอน เว้นแต่มีปัจจัยอื่น ๆ

16 โลก ประจุลบจากวัตถุวิ่งลงสู่โลกจนหมด วัตถุเป็นกลาง กลาง
ประจุลบจากวัตถุวิ่งลงสู่โลกจนหมด วัตถุเป็นกลาง โลก

17 กลาง ประจุลบจากโลกวิ่งขึ้นไปรวมกับประจุบวกของวัตถุ เพื่อให้วัตถุเป็นกลาง โลก

18 การเหนี่ยวนำประจุ กลาง ประจุลบจากโลกวิ่งขึ้นไปรวมกับประจุบวกของวัตถุ
กลาง - - - ประจุลบจากโลกวิ่งขึ้นไปรวมกับประจุบวกของวัตถุ

19 การเหนี่ยวนำประจุ - - - กลาง ประจุลบจากวัตถุวิ่งลงสู่โลก ++++++++
กลาง - - - ประจุลบจากวัตถุวิ่งลงสู่โลก

20 Electroscope เครื่องมือทดสอบการมีประจุไฟฟ้า

21

22 +++ +++

23

24

25

26 --- ---

27

28

29

30 +++ +++

31 +++ +++

32 ประจุลบจากโลกวิ่งขึ้นไปรวมกับประจุบวกที่แผ่นบาง ให้เป็นกลางทางไฟฟ้า
+++ +++ ประจุลบจากโลกวิ่งขึ้นไปรวมกับประจุบวกที่แผ่นบาง ให้เป็นกลางทางไฟฟ้า

33 ประจุลบจากโลกวิ่งขึ้นไปรวมกับประจุบวกที่แผ่นบาง ให้เป็นกลางทางไฟฟ้า
ประจุลบจากโลกวิ่งขึ้นไปรวมกับประจุบวกที่แผ่นบาง ให้เป็นกลางทางไฟฟ้า

34

35 - --- ---

36

37

38 --- ---

39 --- ---

40 ประจุลบจากวัตถุวิ่งลงไปสู่โลก ให้แผ่นบางเป็นกลางทางไฟฟ้า
--- --- ประจุลบจากวัตถุวิ่งลงไปสู่โลก ให้แผ่นบางเป็นกลางทางไฟฟ้า

41 ประจุลบจากวัตถุวิ่งลงไปสู่โลก ให้แผ่นบางเป็นกลางทางไฟฟ้า
ประจุลบจากวัตถุวิ่งลงไปสู่โลก ให้แผ่นบางเป็นกลางทางไฟฟ้า

42

43 + +++ +++


ดาวน์โหลด ppt ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google