งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics. นิวตรอน ไม่มี ประจุ โปรตอ น อิเล็กตร อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics. นิวตรอน ไม่มี ประจุ โปรตอ น อิเล็กตร อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics

2

3 นิวตรอน ไม่มี ประจุ โปรตอ น อิเล็กตร อน

4 เรานิยมกล่าวว่า โปรตอนมีประจุ ไฟฟ้าบวก เรานิยมกล่าวว่า อิเล็กตรอนมี ประจุไฟฟ้าลบ ปริมาณประจุในโปรตอนและ อิเล็กตรอน เท่ากัน

5 โปรตอน 2 ตัว อิเล็กตรอน 2 ตัว อะตอมปกติ โปรตอนและอิเล็กตรอน มีจำนวนเท่ากัน ผลรวมประจุเป็น ศูนย์ อะตอมเป็นกลาง ทางไฟฟ้า

6 โปรตอน 2 ตัว อิเล็กตรอน 3 ตัว ถ้าเดิมอะตอมมีโปรตอน 2 ตัว และ อิเล็กตรอน 2 ตัว ต่อมารับอิเล็กตรอน เข้ามาอีก 1 ตัว เรียก “ ไอออนลบ ”

7 โปรตอน 2 ตัว อิเล็กตรอน 1 ตัว ถ้าเดิมอะตอมมีโปรตอน 2 ตัว และ อิเล็กตรอน 2 ตัว ต่อมาเสียอิเล็กตรอน ไป 1 ตัว เรียก “ ไอออน บวก ”

8 อะตอมเป็นกลาง เกิดจากผลรวมจำนวน โปรตอนและอิเล็กตรอนของทุกอะตอม เท่ากัน

9 การเกิดประจุไฟฟ้าใน วัตถุใด ๆ 1 เกิดจากการถ่ายเทประจุ มาจากวัตถุ อื่นซึ่งมีประจุไฟฟ้า 2 เกิดจากการขัดสี กับ วัตถุอื่น 3 เกิดจากการเหนี่ยวนำ กับประจุอื่น ซึ่งมีประจุไฟฟ้า

10 การถ่ายเทประจุ ไฟฟ้า กลาง + + + + + + + + + + + กลาง + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + เมื่อวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน จะ หยุดการถ่ายเท โดยปริมาณประจุไม่ จำเป็นต้องเท่ากัน + + + + + + + + + + + + + + + + + +

11 การถ่ายเทประจุ ไฟฟ้า กลาง - - - - - - กลาง - - - - - - - - - เมื่อวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน จะ หยุดการถ่ายเท โดยปริมาณประจุไม่ จำเป็นต้องเท่ากัน - - -

12 การถ่ายเท ประจุไฟฟ้า กลาง + + + - - - หลังขัดสี วัตถุใดมีประจุชนิดใด นั้น ต้องทดสอบจากการขัดสี จริง ๆ

13 การเหนี่ยวนำ ประจุ กลาง + + + + + + + + + - - - -++++ กลาง + + + + + + + + + เมื่อวัตถุออกห่างกัน วัตถุจะเป็นกลาง เหมือนเดิม

14 การเหนี่ยวนำ ประจุ กลาง - - - - - - - - - - - - - ++++- - - - กลาง - - - - - - เมื่อวัตถุออกห่างกัน วัตถุจะเป็นกลาง เหมือนเดิม

15 การลง กราวด์ คือ การทำให้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้า กลับ สู่ภาวะเป็นกลาง โลก โลกมีขนาดใหญ่มาก ประกอบด้วยหิน แร่ วัสดุต่างๆ หลากหลาย มากมาย ถ้าประจุไฟฟ้าไหล สู่โลก จะเสมือนหายไป คล้าย ๆ น้ำไหลลงสู่ทะเล แต่ไม่ทำให้ปริมาณน้ำทะเล เพิ่มปริมาณขึ้น เนื่องจากอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กจึงมี แนวโน้มจะวิ่งขึ้น - ลงกับผิวโลกมากกว่า โปรตอน เว้นแต่มีปัจจัยอื่น ๆ

16 โลก - - - - - กลาง ประจุลบจากวัตถุวิ่ง ลงสู่โลกจนหมด วัตถุเป็นกลาง

17 โลก ++++++++++ กลาง ประจุลบจากโลก วิ่งขึ้นไปรวมกับ ประจุบวกของวัตถุ เพื่อให้วัตถุเป็น กลาง

18 การเหนี่ยวนำ ประจุ กลาง + + + + + + + + + - - - -++++ - - - - + + + + + + + + + - - - ประจุลบจากโลกวิ่งขึ้นไปรวมกับ ประจุบวกของวัตถุ

19 การเหนี่ยวนำ ประจุ กลาง - - - - - - - - - - - - - ++++- - - - ++++++++ - - - - - - - - - ประจุลบจากวัตถุวิ่งลงสู่โลก

20 Electroscope เครื่องมือทดสอบการมี ประจุไฟฟ้า

21 +++++++++++++

22 - - - - +++++++++++++ ++++++ ++++++

23

24

25 - - - - - - - - -

26 ++++++++++ - - - - - ------ ------

27 - - - - - -

28

29 +++++++++++++

30 - - - - +++++++++++++ ++++++ ++++++

31 - - - - +++++++++++++ ++++++ ++++++

32 - - - - +++++++++++++ ++++++ ++++++ ประจุลบจากโลก วิ่งขึ้นไปรวมกับ ประจุบวกที่แผ่น บาง ให้เป็นกลาง ทางไฟฟ้า

33 - - - - +++++++++++++ ประจุลบจากโลก วิ่งขึ้นไปรวมกับ ประจุบวกที่แผ่น บาง ให้เป็นกลาง ทางไฟฟ้า

34 - - - - +++++++++++++

35 - - ------ +++++++++++++ ------ ------

36

37 - - - - - - - - - - - -

38 + + + + + + + - - - - - - - - - - - ------ ------

39 ++++++++ - - - - - - - - - - - ------ ------

40 ++++++++ - - - - - - - - - - - ------ ------ ประจุลบจากวัตถุ วิ่งลงไปสู่โลก ให้แผ่นบางเป็น กลางทางไฟฟ้า

41 ++++++++ - - - - - - - - - - - ประจุลบจากวัตถุ วิ่งลงไปสู่โลก ให้แผ่นบางเป็น กลางทางไฟฟ้า

42 ++++++++ - - - - - - - - - - -

43 + + ++++++ - - - - - - - - - - - ++++++ ++++++


ดาวน์โหลด ppt ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics. นิวตรอน ไม่มี ประจุ โปรตอ น อิเล็กตร อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google