งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics. นิวตรอน ไม่มี ประจุ โปรตอ น อิเล็กตร อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics. นิวตรอน ไม่มี ประจุ โปรตอ น อิเล็กตร อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics

2

3 นิวตรอน ไม่มี ประจุ โปรตอ น อิเล็กตร อน

4 เรานิยมกล่าวว่า โปรตอนมีประจุ ไฟฟ้าบวก เรานิยมกล่าวว่า อิเล็กตรอนมี ประจุไฟฟ้าลบ ปริมาณประจุในโปรตอนและ อิเล็กตรอน เท่ากัน

5 โปรตอน 2 ตัว อิเล็กตรอน 2 ตัว อะตอมปกติ โปรตอนและอิเล็กตรอน มีจำนวนเท่ากัน ผลรวมประจุเป็น ศูนย์ อะตอมเป็นกลาง ทางไฟฟ้า

6 โปรตอน 2 ตัว อิเล็กตรอน 3 ตัว ถ้าเดิมอะตอมมีโปรตอน 2 ตัว และ อิเล็กตรอน 2 ตัว ต่อมารับอิเล็กตรอน เข้ามาอีก 1 ตัว เรียก “ ไอออนลบ ”

7 โปรตอน 2 ตัว อิเล็กตรอน 1 ตัว ถ้าเดิมอะตอมมีโปรตอน 2 ตัว และ อิเล็กตรอน 2 ตัว ต่อมาเสียอิเล็กตรอน ไป 1 ตัว เรียก “ ไอออน บวก ”

8 อะตอมเป็นกลาง เกิดจากผลรวมจำนวน โปรตอนและอิเล็กตรอนของทุกอะตอม เท่ากัน

9 การเกิดประจุไฟฟ้าใน วัตถุใด ๆ 1 เกิดจากการถ่ายเทประจุ มาจากวัตถุ อื่นซึ่งมีประจุไฟฟ้า 2 เกิดจากการขัดสี กับ วัตถุอื่น 3 เกิดจากการเหนี่ยวนำ กับประจุอื่น ซึ่งมีประจุไฟฟ้า

10 การถ่ายเทประจุ ไฟฟ้า กลาง กลาง เมื่อวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน จะ หยุดการถ่ายเท โดยปริมาณประจุไม่ จำเป็นต้องเท่ากัน

11 การถ่ายเทประจุ ไฟฟ้า กลาง กลาง เมื่อวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน จะ หยุดการถ่ายเท โดยปริมาณประจุไม่ จำเป็นต้องเท่ากัน - - -

12 การถ่ายเท ประจุไฟฟ้า กลาง หลังขัดสี วัตถุใดมีประจุชนิดใด นั้น ต้องทดสอบจากการขัดสี จริง ๆ

13 การเหนี่ยวนำ ประจุ กลาง กลาง เมื่อวัตถุออกห่างกัน วัตถุจะเป็นกลาง เหมือนเดิม

14 การเหนี่ยวนำ ประจุ กลาง กลาง เมื่อวัตถุออกห่างกัน วัตถุจะเป็นกลาง เหมือนเดิม

15 การลง กราวด์ คือ การทำให้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้า กลับ สู่ภาวะเป็นกลาง โลก โลกมีขนาดใหญ่มาก ประกอบด้วยหิน แร่ วัสดุต่างๆ หลากหลาย มากมาย ถ้าประจุไฟฟ้าไหล สู่โลก จะเสมือนหายไป คล้าย ๆ น้ำไหลลงสู่ทะเล แต่ไม่ทำให้ปริมาณน้ำทะเล เพิ่มปริมาณขึ้น เนื่องจากอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กจึงมี แนวโน้มจะวิ่งขึ้น - ลงกับผิวโลกมากกว่า โปรตอน เว้นแต่มีปัจจัยอื่น ๆ

16 โลก กลาง ประจุลบจากวัตถุวิ่ง ลงสู่โลกจนหมด วัตถุเป็นกลาง

17 โลก กลาง ประจุลบจากโลก วิ่งขึ้นไปรวมกับ ประจุบวกของวัตถุ เพื่อให้วัตถุเป็น กลาง

18 การเหนี่ยวนำ ประจุ กลาง ประจุลบจากโลกวิ่งขึ้นไปรวมกับ ประจุบวกของวัตถุ

19 การเหนี่ยวนำ ประจุ กลาง ประจุลบจากวัตถุวิ่งลงสู่โลก

20 Electroscope เครื่องมือทดสอบการมี ประจุไฟฟ้า

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ประจุลบจากโลก วิ่งขึ้นไปรวมกับ ประจุบวกที่แผ่น บาง ให้เป็นกลาง ทางไฟฟ้า

33 ประจุลบจากโลก วิ่งขึ้นไปรวมกับ ประจุบวกที่แผ่น บาง ให้เป็นกลาง ทางไฟฟ้า

34

35

36

37

38

39

40 ประจุลบจากวัตถุ วิ่งลงไปสู่โลก ให้แผ่นบางเป็น กลางทางไฟฟ้า

41 ประจุลบจากวัตถุ วิ่งลงไปสู่โลก ให้แผ่นบางเป็น กลางทางไฟฟ้า

42

43


ดาวน์โหลด ppt ไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatics. นิวตรอน ไม่มี ประจุ โปรตอ น อิเล็กตร อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google