งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่ว โลก ( ไทย ) นิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 025476033.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่ว โลก ( ไทย ) นิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 025476033."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่ว โลก ( ไทย ) นิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 025476033

2 2 ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก http://patentsearch.moc.go.th หรือ http://www.ipthailand.go.th http://172.16.9.43/dip2013/ ( ระบบใหม่ กำลังจะเริ่มใช้งาน )

3 3

4 4 กรุณาเลือก แหล่งข้อมูล ใส่คำหรือ ข้อความที่ ต้องการค้นหา สามารถใส่คำ ค้นหาได้หลาย คำ โดยใช้ and / or เชื่อม เงื่อนไข คำพ้องเสียง - คำที่ออกเสียง เหมือนกันแต่ เขียนต่างกัน ( ใช้เฉพาะชื่อ คนภาษาไทย ) เช่น กาญจน์ กานติ์ ดูคำอธิบาย การใช้ and / or

5 5 ระบุข้อมูลที่ต้องการให้ แสดงผล รูปแบบในการ ค้นหา

6 6 ค้นหารวดเร็วทุก แหล่งข้อมูล (Quick Search) ใส่คำค้น การค้นหาจากทุกฐานข้อมูล โดยใส่คำค้นหรือคำสำคัญ (Keyword) ที่เกี่ยวข้อง

7 7 ค้นหาระบุ แหล่งข้อมูล (Simple Search) 2. ใส่ คำค้น 1. เลือก แหล่งข้อมูล การค้นหาจากฐานข้อมูลที่เลือก โดยใส่คำค้นหรือคำสำคัญ (Keyword) ที่เกี่ยวข้อง

8 8 IPC/IDC Search 2. ใส่รหัส IPC/IDC 1. เลือก แหล่งข้อมูล การค้นหาจากฐานข้อมูลที่เลือก ค้นหาโดยใช้สัญลักษณ์การประดิษฐ์หรือสัญลักษณ์การออกแบบ (IPC/IDC) ดู รายละเอียด IPC

9 9 Patent No. Search 2. ใส่เลขที่ สิทธิบัตร 1. เลือก แหล่งข้อมูล การค้นหาจากฐานข้อมูลที่เลือก ค้นหาโดยใช้หมายเลขสิทธิบัตร (Patent No.)

10 10 2. เลือก ระบบ - สิทธิบัตร - อนุ สิทธิบัตร - การ ออกแบบ - ทั้งหมด 1. เลือก แหล่งข้อมูล Complex Search 3. ใส่ เงื่อนไข 4. เลือกวิธีการ เรียงลำดับผลลัพธ์ การค้นหาจากฐานข้อมูลที่เลือก ค้นหาโดยระบุได้หลาย เงื่อนไข คลิกเพื่อ เพิ่มเงื่อนไข

11 11 ช่วยเหลือ แสดง คำอธิบาย คำศัพท์และ รหัสต่าง ๆ

12 12 ฐานข้อมูลต่างประเทศ แสดงรายละเอียดข้อมูล สัญลักษณ์การประดิษฐ์ (IPC) ลิงค์

13 13 สืบค้นโดยใช้คำค้น (Keyword) rice

14 14 ผลการค้นหา วงกลมเคลื่อนไหว หมายถึง กำลังดึงข้อมูล มีตัวเลข หมายถึง จำนวน ข้อมูลที่พบตามเงื่อนไข 0 หมายถึง ไม่มีข้อมูลตาม เงื่อนไข

15 15 ผลการค้นหา คลิกเพื่อดึง ข้อมูลสรุป ออกเป็นไฟล์ Excel คลิกเพื่อแสดง รายละเอียด สรุปจากรายการที่ ค้นพบจากฐานไทย Tab แสดงข้อมูลของแต่ละฐานจะ ปรากฏเมื่อระบบสืบค้นดึงข้อมูลจาก ฐานนั้น ๆ เสร็จและได้ข้อมูลตาม เงื่อนไข

16 16 การสืบค้นแบบ Complex Search ตัวอย่างที่ 1  สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ยื่นขอจดในประเทศ ไทยที่เกี่ยวข้องกับข้าว และเป็นสิทธิบัตรที่ หมดอายุแล้ว  บทสรุปมีคำว่า ข้าว  วันที่ยื่นคำขอ ตั้งแต่ 20 ปีที่แล้วหรือก่อนนั้น

17 17

18 18 การสืบค้นแบบ Complex Search ตัวอย่างที่ 2  สิทธิบัตรการออกแบบเครื่องเจียระไนเพชร ของคนญี่ปุ่นที่ยื่นจดในไทย ซึ่งหมดอายุ การคุ้มครองแล้ว  ประเภทสิทธิบัตรเป็น ออกแบบ  สัญชาติผู้ขอเป็น ญี่ปุ่น  วันที่ยื่นคำขอ ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้วหรือก่อนนั้น  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ / การออกแบบ มีคำว่า เพชร

19 19 ตัวอย่างที่ 2 หารหัสประเทศ คลิกแท็บ ช่วยเหลือ รหัส “207” ประเทศญี่ปุ่น เลื่อนหน้าจอ ลงมาดูรหัส ประเทศ

20 20 ตัวอย่างที่ 2 ใส่เงื่อนไขในแท็บ Complex Search

21 21 แจ้งปัญหา

22 22 สมัครสมาชิก

23 23 บันทึกประวัติการค้นหา เลือกรายการที่ ต้องการบันทึก คลิกเพื่อ บันทึก คำค้นหา - การค้นหาที่ทำไว้ตั้งแต่เข้าสู่ระบบ และยัง ไม่ได้บันทึก ระบบจะเก็บการค้นหานั้นไว้ชั่วคราว ถ้าปิดหน้าจอไป โดยไม่บันทึก การค้นหานั้นจะหายไป คลิก เพื่อค้นหา โดยใช้คำสั่ง เงื่อนไขที่เคย บันทึกไว้แล้ว

24 24 ประวัติการค้นหาที่บันทึก เลือกรายการที่ ต้องการลบ คลิกเพื่อลบ รายการ คลิก เพื่อค้นหา โดยใช้คำสั่ง เงื่อนไขที่เคย บันทึกไว้แล้ว

25 คำถาม ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่ว โลก ( ไทย ) นิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 025476033.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google