งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสร้างสื่อวีดี ทัศน์ ชื่อครูผู้สอน ครูรณชัย มีระหงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสร้างสื่อวีดี ทัศน์ ชื่อครูผู้สอน ครูรณชัย มีระหงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสร้างสื่อวีดี ทัศน์ ชื่อครูผู้สอน ครูรณชัย มีระหงษ์

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานใน ประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อวีดี ทัศน์ได้ ให้ผู้เรียน ใช้สื่ออื่น ๆ เพื่อสร้างวีดีทัศน์ได้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรักในท้องถิ่นของตัวเอง และนำเสนอให้ผู้อื่นดูได้

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP) เป้าหมาย สร้างสื่อวีดีทัศน์ หรือวีดีโอซีดี ด้วย โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ บทบาท นักเรียนหาข้อมูลมาทำงาน โดยการ ถ่ายภาพ คลิปวีดีโอ / ครูช่วยชี้แนะและสนับสนุน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน บุคคลในชุมชน ชุดกิจกรรม มีตารางการส่งงานเป็นระยะ เพื่อดู ความก้าวหน้าของงานและไขข้อสงสัยต่าง ๆ ผลงาน แผ่นวีดีโอซีดี แผ่นพับ คู่มือ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด สื่อจะช่วยให้การนำเสนอ ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ คำถามประจำหน่วย - สื่อชนิดใดเหมาะสมใน การนำเสนอข้อมูลที่สุด - นักเรียนควรคำนึงถึงข้อใดบ้างในการเลือก สื่อที่จะนำเสนอข้อมูล คำถามประจำบท - สื่อ หมายถึงอะไร - สื่อมีกี่ประเภท - หลักการในการเลือกใช้สื่อมีอะไรบ้าง

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ - แผนฝังความคิด - แบบตรวจสอบรายการ - สื่อมัลติมีเดีย วิธีการ - ประเมินผลงานการนำเสนอของนักเรียนใน รูปแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยเกณฑ์ในการประเมิน คือ เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การจัด องค์ประกอบ

6 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสร้างสื่อวีดี ทัศน์ ชื่อครูผู้สอน ครูรณชัย มีระหงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google