งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสร้างสื่อวีดีทัศน์ ชื่อครูผู้สอน ครูรณชัย มีระหงษ์

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อวีดีทัศน์ได้ ให้ผู้เรียน ใช้สื่ออื่น ๆ เพื่อสร้างวีดีทัศน์ได้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรักในท้องถิ่นของตัวเอง และนำเสนอให้ผู้อื่นดูได้

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย สร้างสื่อวีดีทัศน์ หรือวีดีโอซีดี ด้วยโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ บทบาท นักเรียนหาข้อมูลมาทำงาน โดยการถ่ายภาพ คลิปวีดีโอ /ครูช่วยชี้แนะและสนับสนุน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน บุคคลในชุมชน ชุดกิจกรรม มีตารางการส่งงานเป็นระยะ เพื่อดูความก้าวหน้าของงานและไขข้อสงสัยต่าง ๆ ผลงาน แผ่นวีดีโอซีดี แผ่นพับ คู่มือ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด สื่อจะช่วยให้การนำเสนอข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ คำถามประจำหน่วย -สื่อชนิดใดเหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลที่สุด -นักเรียนควรคำนึงถึงข้อใดบ้างในการเลือกสื่อที่จะนำเสนอข้อมูล คำถามประจำบท -สื่อ หมายถึงอะไร -สื่อมีกี่ประเภท -หลักการในการเลือกใช้สื่อมีอะไรบ้าง

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ วิธีการ
- แผนฝังความคิด - แบบตรวจสอบรายการ - สื่อมัลติมีเดีย วิธีการ - ประเมินผลงานการนำเสนอของนักเรียนในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยเกณฑ์ในการประเมินคือ เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การจัดองค์ประกอบ

6 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google