งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 1) ท้อง - แท้ง - ทิ้ง ปัจจุบันการตั้งท้องในวัยเรียนเนื่องจากการมี เพศสัมพันธ์ที่ไม่ระวังหรือไม่ตั้งใจได้เพิ่มมากขึ้นและ นำมาซึ่งปัญหามากมาย นับตั้งแต่ปัญหาการทำแท้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 1) ท้อง - แท้ง - ทิ้ง ปัจจุบันการตั้งท้องในวัยเรียนเนื่องจากการมี เพศสัมพันธ์ที่ไม่ระวังหรือไม่ตั้งใจได้เพิ่มมากขึ้นและ นำมาซึ่งปัญหามากมาย นับตั้งแต่ปัญหาการทำแท้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  1) ท้อง - แท้ง - ทิ้ง ปัจจุบันการตั้งท้องในวัยเรียนเนื่องจากการมี เพศสัมพันธ์ที่ไม่ระวังหรือไม่ตั้งใจได้เพิ่มมากขึ้นและ นำมาซึ่งปัญหามากมาย นับตั้งแต่ปัญหาการทำแท้ง ของวัยรุ่นทั้งที่ไปใช้บริการคลินิกและที่กินยาเองสูงซึ่ง ปัจจุบันสูงถึงกว่าปีละแสนราย การตั้งท้องและทำแท้ง ยังนำมาซึ่งชีวิตการเรียนที่พังพินาศไป

3  2) ติดโรค - เครื่องเพศเน่า เสี่ยงติดโรค งานวิจัยทางการแพทย์ชี้ชัดว่า แม้จะมีการใช้ ถุงยางอนามัยก็ยังไม่สามารถปลอดจาก โรคติดต่อทางเพศต่างๆ เช่น โรคผิวหนัง บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงโรคอื่นๆ เช่นโรค หนองใน ในหลายประเทศพบว่า กลุ่มวัยรุ่น 15-29 ปี เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อกามโรคสูงที่สุด

4  3) เรียนต่ำ - งานตก การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นจะส่งผลการเรียน และการทำงาน งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ผล ของการมีเซ็กส์ในวัยรุ่นสัมพันธ์กับพฤติกรรม การเรียนและผลการเรียนที่ตกต่ำลงด้วย

5

6  5) เซ็กส์เป็นหลัก - รักฉาบฉวย วัยรุ่นจะเริ่มคุ้นเคยกับการมีเพศสัมพันธ์ตามความ ต้องการหรือความใคร่มากกว่าความรู้สึกรัก ชินกับ การใช้เซ็กส์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ ซึ่ง ท้ายที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นจะมีแต่ความ ไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืน  5) เซ็กส์เป็นหลัก - รักฉาบฉวย วัยรุ่นจะเริ่มคุ้นเคยกับการมีเพศสัมพันธ์ตามความ ต้องการหรือความใคร่มากกว่าความรู้สึกรัก ชินกับ การใช้เซ็กส์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ ซึ่ง ท้ายที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นจะมีแต่ความ ไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืน

7

8

9

10  9) เจอคนจริงก็แห้ว - เรื่องที่แล้วตามหลอกหลอน วัยรุ่นบางคนอาจจะปฏิเสธตัวเองเมื่อมีโอกาสพบ คนที่ดีจริงๆ เนื่องจากความรู้สึกดูถูกตัวเองหรือ ต้องพยายามปิดบังเบื้องหลังตนเอง โดยเฉพาะ ฝ่ายหญิงจะมีความรู้สึกว่าตนเองมีประสบการณ์ไม่ ดีหรือไม่มีค่าเพียงพอ ในทางตรงกันข้ามฝ่ายชาย เองเมื่อพบผู้หญิงดีๆ ก็อาจเสี่ยงต่อได้รับการ ปฏิเสธจากผู้หญิงดีๆ เช่น กัน เพราะถือว่า ผู้ชาย คนนี้ไม่ดีมากพอที่ควรคบหา

11

12


ดาวน์โหลด ppt  1) ท้อง - แท้ง - ทิ้ง ปัจจุบันการตั้งท้องในวัยเรียนเนื่องจากการมี เพศสัมพันธ์ที่ไม่ระวังหรือไม่ตั้งใจได้เพิ่มมากขึ้นและ นำมาซึ่งปัญหามากมาย นับตั้งแต่ปัญหาการทำแท้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google