งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีความ เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ 1. การดูภาพโป๊ะ / คลิป โป๊ะ / วีดิโอโป๊ะ กับ เพื่อนต่างเพศสองต่อ สอง 2. การอ่านหนังสือภาพ โป๊ะ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีความ เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ 1. การดูภาพโป๊ะ / คลิป โป๊ะ / วีดิโอโป๊ะ กับ เพื่อนต่างเพศสองต่อ สอง 2. การอ่านหนังสือภาพ โป๊ะ /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีความ เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ 1. การดูภาพโป๊ะ / คลิป โป๊ะ / วีดิโอโป๊ะ กับ เพื่อนต่างเพศสองต่อ สอง 2. การอ่านหนังสือภาพ โป๊ะ / การ์ตูนโป๊ะ 3. การดูเว็บไซต์ลามก ในอินเตอร์เน็ต

2 การให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีความ เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ 4. การนัดพบเพื่อนและ แฟนในสถานที่ที่มีการ ขายบริการทางเพศ 5. การศึกษาหาความรู้ เรื่องเพศจากแหล่งบันเทิง 6. การพูดคุยเรื่องเพศกับ เพื่อนทางโทรศัพท์เป็น เรื่องปกติของวัยรุ่นอย่าง ฉัน

3 การให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีความ เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ 7. การดูแสดงโชว์ อะโกโก้ โป๊ะ 8. การดื่มเหล้า - เบียร์ หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 9. การดื่มเครื่องดื่ม บำรุง กำลัง เช่น M-100 กระทิงแดง

4 การให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีความ เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ 10. เคยผสมส่วนผสมของสาร เสพติดอื่นเข้าไปในเครื่องดื่ม บำรุงกำลังเพื่อทำให้เกิด ความสนุกและความ เคลิบเคลิ้ม 11. การชอบเที่ยวตามสถาน บันเทิง RCA ตอนกลางคืน กับกลุ่มเพื่อนของฉัน 12. เมื่อมีปัญหาทางเพศส่วน ใหญ่จะปรึกษาเพื่อน

5 การให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีความ เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ 13. การเที่ยวหญิง / ชายที่ ขายบริการทางเพศ 14. หากจะมีเพศสัมพันธ์ กันกับแฟน วัยรุ่นอย่าง ฉันจะใส่ถุงยางอนามัยทุก ครั้ง 15. การไปเที่ยว ผับ - บาร์ เพื่อหาเพื่อนใหม่ ที่นั่น

6 การให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีความ เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ 16. การไปเที่ยวผับกับเพื่อนที่ เคยมีเพศสัมพันธ์กันมาแล้ว 17. การจับมือถือแขนกับ เพื่อนต่างเพศแบบชู้สาว 18. การไปเที่ยวกับเพื่อนต่าง เพศ โดยไม่บอกผู้ปกครอง ให้รับรู้

7 การให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีความ เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ 19. การไปพักแรมกับเพื่อน ต่างเพศตามลำพังหรือสอง ต่อสอง 20. วัยรุ่นอย่างฉันสำเร็จความ ใคร่ด้วยตนเอง 21. วัยรุ่นอย่างฉันมี เพศสัมพันธ์กับเพื่อนต่าง เพศ


ดาวน์โหลด ppt การให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีความ เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ 1. การดูภาพโป๊ะ / คลิป โป๊ะ / วีดิโอโป๊ะ กับ เพื่อนต่างเพศสองต่อ สอง 2. การอ่านหนังสือภาพ โป๊ะ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google