งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Check digit การตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล ด้วย Check Digit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Check digit การตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล ด้วย Check Digit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Check digit การตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล ด้วย Check Digit

2 Check Digit ทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบ ข้อมูล ? การตรวจสอบข้อมูล - การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงไปใน ระบบคอมพิวเตอร์ที่กระทำโดย มนุษย์ อาจจะมีข้อผิดพลาด เกิดขึ้นได้ (human error) - การตรวจสอบความถูกต้องโดย อาศัยข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้อง ใช้เวลาในการเข้าถึงและ สิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอย่างมาก

3 Check Digit ข้อมูลที่เป็นรหัสตัวเลขที่ออกให้ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลข ISBN หรือ รหัสสินค้าที่ เป็นรหัสบาร์โค้ด (EAN13) จะมี หมายเลขที่เป็นตัวที่ใช้ในการ ตรวจสอบความถูกต้องของชุด ตัวเลขทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบข้อมูล

4 Check Digit การตั้งรหัสต่างๆ เช่น รหัสบัตร เครดิต, รหัสสมุดเงินฝากธนาคาร, หมายเลข ISBN, เลขที่บัตร ประจำตัวประชาชน เป็นต้น รหัส เหล่านี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลโดย ใช้ Check Digit การตั้งรหัสต่างๆ เช่น รหัสบัตร เครดิต, รหัสสมุดเงินฝากธนาคาร, หมายเลข ISBN, เลขที่บัตร ประจำตัวประชาชน เป็นต้น รหัส เหล่านี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลโดย ใช้ Check Digit MODULUS 10 MODULUS 10 MODULUS 11 MODULUS 11 การตรวจสอบข้อมูล

5 Check Digit 1. กำหนดน้ำหนักให้หลักแต่ละหลักของ ตัวเลขที่ตั้งขึ้นมา โดยตำแหน่งเลขคี่ ให้ค่าเป็น 2 ตำแหน่งเลขคู่ ให้ค่าเป็น 1 2. นำตัวเลขแต่ละหลักไปคูณกับค่าน้ำหนัก ที่หาได้ในข้อ 1 ถ้ามีค่ามากกว่า 9 ให้ นำหลักหน่วยกับสิบ บวกกันก่อน ( เช่น คูณกันแล้วได้ 18 ก็นำ 1 + 8 ค่าที่ ได้คือ 9) 3. บวกค่าที่ได้ของแต่ละหลักเข้าด้วยกัน 4. นำค่าที่ได้ หารด้วย 10 เหลือเศษเท่าไหร่ นำเศษนั้นไปลบออกจาก 10 อีกครั้ง 5. ผลลัพธ์ที่ได้คือ check digit ให้นำไปใส่ ต่อท้ายชุดของตัวเลขนั้น MODULUS 10

6 Check Digit เช่น จงหา Check Digit ของรหัส 96438 เช่น จงหา Check Digit ของรหัส 96438 Code 96438 ให้น้ำหนัก 2 1 2 1 2 นำมาคูณกัน 1868316 (1+6=7) ผลที่ได้นำไปบวก 1+8+6+8+3+7 = 33 นำไปหารด้วย 10 เหลือเศษ = 3 เอา 10 ตั้งแล้วลบด้วยเศษที่เหลือ 10 - 3 = 7 จะได้รหัสใหม่เป็น 964387 MODULUS 10

7 Check Digit ตัวอย่าง รหัสต่างๆที่ใช้ MODULUS 10 ได้แก่ ตัวอย่าง รหัสต่างๆที่ใช้ MODULUS 10 ได้แก่หมายเลขบัตรเครดิตเลขสมุดบัญชีธนาคาร เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากร MODULUS 10

8 Check Digit 1. กำหนดน้ำหนักโดยเริ่มจากหลักหน่วย โดยหลักหน่วยให้ค่าเริ่มต้นเป็น 2 ใน หลักถัดไปก็บวก เพิ่มทีละ 1 2. นำตัวเลขแต่ละหลักไปคูณกับค่าน้ำหนัก ที่หาได้ในข้อ 1 3. บวกค่าที่ได้ของแต่ละหลักเข้าด้วยกัน 4. นำค่าที่ได้ หารด้วย 11 เหลือเศษ ให้นำ เศษนั้นไปลบออกจาก 11 ถ้าลบแล้วมีค่า เป็น 10 นำ 0 ไปเป็น check digit ถ้ามี ค่าเป็น 11 นำ 1 ไปเป็น check digit ถ้า ต่างจากนี้นำค่านั้นไปเป็น check digit MODULUS 11

9 Check Digit เช่น จงหา Check Digit ของรหัส 347388 เช่น จงหา Check Digit ของรหัส 347388 Code 34738 8 ให้น้ำหนัก 7 6 5 4 3 2 นำมาคูณกัน 2124351224 16 ผลที่ได้นำไปบวก 21+24+35+12+24 = 132 นำไปหารด้วย 11 เหลือเศษ = 0 เอา 11 ตั้งแล้วลบด้วยเศษที่เหลือ 11 - 0 = 11 ถ้าได้ 11 ค่า check digit จะเป็น 1 จะได้รหัสใหม่เป็น 3473881 MODULUS 11

10 Check Digit รหัสต่างๆที่ใช้ MODULUS 11 เช่น รหัสต่างๆที่ใช้ MODULUS 11 เช่น หมายเลข ISBN เลขประจำตัวประชาชน MODULUS 11

11 Check Digit 1. กำหนดน้ำหนักโดยเริ่มจากตำแหน่งแรก เป็น 1 ตำแหน่งถัดมาเป็น 3 แล้วตำหน่ง ถัดไปก็ย้อนเป็น 1 และ 3 ไปเรื่อยๆนำ 2. ตัวเลขแต่ละหลักไปคูณกับค่าน้ำหนักที่ หาได้ในข้อ 1 3. บวกค่าที่ได้ของแต่ละหลักเข้าด้วยกัน 4. นำค่าที่ได้ หารด้วย 10 เหลือเศษ ให้นำ เศษนั้นไปลบออกจาก 10 นำค่านั้นไป เป็น check digit EAN13 International Article Numbering Association (EAN) in Europe

12 Conclusions Conclusions ให้นิสิตเขียนคลาสสำหรับ Check digit - Modulus 10 - Modulus 11


ดาวน์โหลด ppt Check digit การตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล ด้วย Check Digit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google