งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. หากต้องการพิมพ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ต้องเขียน code อย่างไร ( ใช้ for) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. หากต้องการพิมพ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ต้องเขียน code อย่างไร ( ใช้ for) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. หากต้องการพิมพ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ต้องเขียน code อย่างไร ( ใช้ for) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lab1.cpp Computer Programming 1

2 2. จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ 2.1 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเมนูที่รับการคีย์อักขระจาก คีย์บอร์ด  กด L เมื่อผู้ใช้ต้องการ Load  กด S เมื่อผู้ใช้ต้องการ Save  กด E เมื่อผู้ใช้ต้องการ Edit  กด Q เมื่อผู้ใช้ต้องการ Quit  หากผู้ใช้ไม่กดอักขระ Q โปรแกรมจะวนรอบให้ผู้ใช้ป้อน ข้อมูลไปเรื่อย 2.2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเมนูรายการร้านขายอาหาร อิตาลี ซึ่งมีอาหาร 2 ชนิด คือ SPAGHETTI และ PASTA ให้เมนูมีตัวเลือก 3 อย่างได้แก่  1 SPAGHETTI ราคา 60 บาท  2 PASTA ราคา 40 บาท  3 Quit  โดยจะทำการวนซ้ำรับข้อมูลการซื้ออาหารของลูกค้าทีละ รายเพื่อคำนวณรายรับสะสมแล้วแสดงผลเมื่อปิดร้าน ( กด 3) Lab2-1.cpp Lab2-2.cpp

3 3. จงเขียนเกมส์ทายเลข โดยเราสมมติตัวเลข ตัวหนึ่งใส่ในโปรแกรม จากนั้นให้ผู้เล่นเกมส์ ทาย ( ตัวเลข 1 – 100)  หากผู้เล่นทายผิดให้ตอบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า แล้วให้ทายใหม่  หากตอบถูกให้บอกว่าถูกแล้วหยุดโปรแกรม  ให้นับจำนวนครั้งของการตอบด้วย Lab3.cpp 4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม N แล้ว แสดง เลขคี่ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างศูนย์ ถึง N Enter N = 6 1 3 5 Enter N = 10 1 3 5 7 9 หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สี เขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน และ N คือค่าที่ป้อน สี แดงแสดงผลลัพธ์ Lab4.cpp

4 5. จงเขียนโปรแกรม รับตัวเลขจำนวนเต็มบวก N แล้ว แสดงเลข prime ( จำนวนเฉพาะ ) ระหว่าง 1 ถึง N Example 1 Enter N = 10 2 3 5 7 Example 2 Enter N = 20 2 3 5 7 11 13 17 19 หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน หมายเหตุ โปรแกรมจะใช้เวลานานมาก เมื่อ N มีค่าเพิ่มขึ้น หมายเหตุ prime number คือ เลขจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย 1 และ ตัวมันเองเท่านั้นที่หารลงตัว Lab5.cpp


ดาวน์โหลด ppt 1. หากต้องการพิมพ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ต้องเขียน code อย่างไร ( ใช้ for) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google