งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS. 1. ไปยังเว็บไซด์ของผู้แนะนำ เช่น www.unovus.com/siam 2. คลิกเลือกภาษาที่ ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS. 1. ไปยังเว็บไซด์ของผู้แนะนำ เช่น www.unovus.com/siam 2. คลิกเลือกภาษาที่ ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS

2 1. ไปยังเว็บไซด์ของผู้แนะนำ เช่น www.unovus.com/siam 2. คลิกเลือกภาษาที่ ต้องการ

3 3. คลิกไปที่ Preferred Customer/Dealer Registration

4 4. คลิกเลือกประเทศไทย 5. คลิกปุ่ม Next

5 5. คลิกปุ่ม I agree

6 6. กรอกชื่อ ภาษาอังกฤษ 7. กรอกนามสกุล ภาษาอังกฤษ 8. กรอกเลขบัตร ประชาชน 9. กรอกชื่อเว็บไซด์ที่ ต้องการ ภาษาอังกฤษ 10. กรอก password ที่ ต้องการ 2 ครั้ง 11. กรอก Email Address 2 ครั้ง 12. กรอกเบอร์ โทรศัพท์ 13. คลิก Next

7 14. กรอกที่อยู่ ภาษาอังกฤษ 15. กรอกอำเภอ ภาษาอังกฤษ 16. กรอก รหัสไปรษณีย์ 17. คลิกเลือกจังหวัด 18. กรอกที่อยู่สำหรับ ส่งสินค้าถ้าเหมือนกับ ที่อยู่ด้านบนให้คลิก ช่องสี่เหลี่ยม 19. คลิก Next

8 20. คลิกเลือกชุดที่ ต้องการสมัคร 21. คลิก Next

9 22. คลิก Check Out

10 กรณีเลือกวิธีการชำระเงิน (Free Trade Card) 23. คลิกเลือกวิธีการ ชำระเงิน Free Trade Card (FTC) 24. คลิก Next

11 ตัวอย่างบัตร Free trade (FTC) ขูดหลัง บัตร เพื่อ นำรหัส FTC ไปใช้ หมายเหตุ : บัตร FTC หากซื้อได้จากผู้แนะนำของ ท่าน

12 กรณีเลือกวิธีการชำระเงิน (Free Trade Card) 28. คลิก Next 25. กรอกรหัส 12 หลักบนบัตร 26. กรอกรหัส 4 หลัก หลังบัตร 27. คลิก Go

13


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS. 1. ไปยังเว็บไซด์ของผู้แนะนำ เช่น www.unovus.com/siam 2. คลิกเลือกภาษาที่ ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google