งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการหาค่า 2 x เมื่อ x เป็นข้อมูลจำนวนเต็มที่ผู้ใช้ป้อนทาง คีย์บอร์ดที่ต้องมีค่าระหว่าง 1 – 10 ตัวอย่างผลลัพธ์ Input 3 2^3= 8 Input.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการหาค่า 2 x เมื่อ x เป็นข้อมูลจำนวนเต็มที่ผู้ใช้ป้อนทาง คีย์บอร์ดที่ต้องมีค่าระหว่าง 1 – 10 ตัวอย่างผลลัพธ์ Input 3 2^3= 8 Input."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการหาค่า 2 x เมื่อ x เป็นข้อมูลจำนวนเต็มที่ผู้ใช้ป้อนทาง คีย์บอร์ดที่ต้องมีค่าระหว่าง 1 – 10 ตัวอย่างผลลัพธ์ Input 3 2^3= 8 Input 11 Over than range!! Lab3-1.cpp LAB # 3 Computer Programming 1

2 2. หากต้องการพิมพ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ต้องเขียน code อย่างไร ( ใช้ for) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lab3-2.cpp

3 3. จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ 3.1 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเมนูที่รับการคีย์อักขระจาก คีย์บอร์ด กด L เมื่อผู้ใช้ต้องการ Load กด S เมื่อผู้ใช้ต้องการ Save กด E เมื่อผู้ใช้ต้องการ Edit กด Q เมื่อผู้ใช้ต้องการ Quit หากผู้ใช้ไม่กดอักขระ Q โปรแกรมจะวนรอบให้ผู้ใช้ป้อน ข้อมูลไปเรื่อย 3.2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเมนูรายการร้านขายอาหาร อิตาลี ซึ่งมีอาหาร 2 ชนิด คือ SPAGHETTI และ PASTA ให้เมนูมีตัวเลือก 3 อย่างได้แก่  1 SPAGHETTI ราคา 60 บาท  2 PASTA ราคา 40 บาท  3 Quit  โดยจะทำการวนซ้ำรับข้อมูลการซื้ออาหารของลูกค้าทีละ รายเพื่อคำนวณรายรับสะสมแล้วแสดงผลเมื่อปิดร้าน ( กด 3) Lab3-31.cpp Lab3-32.cpp

4 4. จงเขียนเกมส์ทายเลข โดยเราสมมติตัวเลข ตัวหนึ่งใส่ในโปรแกรม จากนั้นให้ผู้เล่นเกมส์ ทาย ( ตัวเลข 1 – 100)  หากผู้เล่นทายผิดให้ตอบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า แล้วให้ทายใหม่  หากตอบถูกให้บอกว่าถูกแล้วหยุดโปรแกรม  ให้นับจำนวนครั้งของการตอบด้วย Lab3-4.cpp 5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม N แล้ว แสดง เลขคี่ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างศูนย์ ถึง N Enter N = 6 1 3 5 Enter N = 10 1 3 5 7 9 หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สี เขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน และ N คือค่าที่ป้อน สี แดงแสดงผลลัพธ์ Lab3-5.cpp

5 7. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคะแนน และ ตัดเกรดเป็น A, B, C, D และ F ตามลำดับคะแนน A(80-100),B(70-79), C(60-69), D(50- 59) และ F(0-49) ตามลำดับ ถ้าคะแนนที่รับมากกว่า 100 ให้แสดง คำว่า ERROR ถ้าต่ำกว่า 0 ให้จบการทำงาน Enter score = 60 C Enter score = 91 A Enter score = 999 ERROR Enter score = 10 F Enter score = -1 หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน Enter score = 0 F Enter score = 100 A Enter score = -99 Lab3-7.cpp

6 8. จงเขียนโปรแกรมเพื่อถามชื่อนักศึกษาและพิมพ์ชื่อ นักศึกษาทีละ 7 ครั้งหลังจากนั้นจะทำการถามเพื่อ ทำงานต่อและจะหยุดพิมพ์เมื่อตอบคำว่า n Hint: ใช้ do-while ร่วมกับ for Enter your name: phas Do you want to do again?:y phas Do you want to do again?:n Thank you Lab3-8.cpp

7 9. จงเขียนโปรแกรม รับตัวเลขจำนวนเต็มบวก N แล้ว แสดงเลข prime ( จำนวนเฉพาะ ) ระหว่าง 1 ถึง N Example 1 Enter N = 10 2 3 5 7 Example 2 Enter N = 20 2 3 5 7 11 13 17 19 หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน หมายเหตุ โปรแกรมจะใช้เวลานานมาก เมื่อ N มีค่าเพิ่มขึ้น หมายเหตุ prime number คือ เลขจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย 1 และ ตัวมันเองเท่านั้นที่หารลงตัว Lab3-9.cpp


ดาวน์โหลด ppt 1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการหาค่า 2 x เมื่อ x เป็นข้อมูลจำนวนเต็มที่ผู้ใช้ป้อนทาง คีย์บอร์ดที่ต้องมีค่าระหว่าง 1 – 10 ตัวอย่างผลลัพธ์ Input 3 2^3= 8 Input.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google