งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวมนันญา วุฒิชัยธ นากร B02 จัดทำโดย นางสาว มนันญา วุฒิชัยธนากร รหัส 461121050 B 02 คณะ เภสัชศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวมนันญา วุฒิชัยธ นากร B02 จัดทำโดย นางสาว มนันญา วุฒิชัยธนากร รหัส 461121050 B 02 คณะ เภสัชศาสตร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 นางสาวมนันญา วุฒิชัยธ นากร B02 จัดทำโดย นางสาว มนันญา วุฒิชัยธนากร รหัส 461121050 B 02 คณะ เภสัชศาสตร์ 1

4 นางสาวมนันญา วุฒิชัยธ นากร B02 http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1 /software/unix/index.html Website ที่ น่าสนใจ 2

5 นางสาวมนันญา วุฒิชัยธ นากร B02 เป็นเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฮาร์ด เเวร์ เเวร์ ซอฟแวร์ ซอฟแวร์ สาร - สนเทศ ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ เครือข่าย เครือข่าย และข่าวสารต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ซึ่ง เป็นเว็บไซด์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เช่น เช่น เรื่อง เรื่อง ระบบปฏิบัติการ UNIX 3

6 นางสาวมนันญา วุฒิชัยธ นากร B02 ยูนิกซ์ ยูนิกซ์เป็นระบบปฏิบัติการประเภท หนึ่ง ที่เป็นเทคโนโลยีแบบเปิด (open system) ซี่งเป็นแนวคิดที่ผู้ใช้ไม่ต้อง ผูกติด กับระบบใดระบบหนึ่งหรือ อุปกรณ์ยี่ห้อเดียวกัน นอกจากนี้ ยูนิกซ์ยังถูกออกแบบมาเพื่อ ตอบสนองการใช้งานใน ลักษณะให้มี ผู้ใช้ได้หลายคน ในเวลาเดียวกัน เรียกว่า มัลติยูสเซอร์ (multiusers) และสามารถทำงานได้ หลายๆงานใน เวลาเดียว กันใน ลักษณะที่เรียกว่ามัลติทาสกิ้ง (multitasking) 4

7 นางสาวมนันญา วุฒิชัยธ นากร B02 การที่ผู้ใช้จะขอใช้บริการบนระบบยูนิกซ์ได้นั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบหรือที่เรียกว่า ซิสเตมแอดมินิสเตรเตอร์ (System Administrator) ก่อน หลังจากนั้นผู้ใช้จะได้รับ รายชื่อผู้ใช้หรือล๊อกอินเนม (login name) และ รหัสผ่าน (password) มา แต่บางระบบ จะมีรายชื่อ อิสระเพื่อให้ผู้ใช้ชั่วคราว โดยอาจมีล๊อกอินเนม เป็น guest,demo หรือ field ซึ่งจะไม่ต้องใช้ รหัสผ่าน การเข้าใช้ระบบเราเรียกว่า ล๊อกอิน (login) โดยทั่วไปเมื่อระบบพร้อมที่จะให้บริการจะ ปรากฏข้อความว่า login: หรือข้อความใน ลักษณะ ที่คล้ายๆ กันรวมเรียกว่า พรอมต์ล๊อกอิน (Prompt log in) เมื่อปรากฏพรอมต์แล้วก็ให้พิมพ์ล๊อกอินเนม ของผู้ใช้ ตามด้วย การกดปุ่มจากนั้นระบบจะ สอบถามรหัสผ่าน ก็พิมพ์รหัสที่ถูกต้องลงไปตาม ด้วยปุ่มซึ่งรหัสผ่านที่พิมพ์ลงไปจะไม่ถูกแสดงผล ออก ทางจอภาพเมื่อรหัสผ่านถูกต้องก็จะปรากฏ เครื่องหมาย $ ซึ่งเป็นเครื่องหมายเตรียมพร้อม ของระบบ 5

8 นางสาวมนันญา วุฒิชัยธ นากร B02 / ~herzog/edg100/computer/ glossary.html http://www.ma.psu.edu ที่น่าสนใจ 6

9 นางสาวมนันญา วุฒิชัยธ นากร B02 7

10 8

11 9


ดาวน์โหลด ppt นางสาวมนันญา วุฒิชัยธ นากร B02 จัดทำโดย นางสาว มนันญา วุฒิชัยธนากร รหัส 461121050 B 02 คณะ เภสัชศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google