งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก

2 2 E-Service เป็นการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ E-service ที่ให้บริการ web portal e-edutainment digital-Library

3 3 Web portal เป็นเว็บด่านหน้า (port) สำหรับเข้าไปยัง web site อื่น ผู้ใช้ login เพียงครั้งเดียว และ สามารถเข้าไปยังเว็บที่ เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง google.com Hotbot.com, altavista.com, and Yahoo.com ชนิดของ Vertical portal Horizontal portal

4 4 Horizontal Portal เป็น portal ระดับกว้างจะสามารถเชื่อมโยงไปยัง เว็บที่มีเนื้อหาสาระ หรือการทำงานที่หลากหลาย มี search engine ใช้ในการหาข้อมูล เช่น google.com

5 5 google.com เป็น horizontal portal ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หลายไซต์ horizontal portal:

6 6

7 7 Vertical Portal เป็น portal ระดับลึกจะสามารถเชื่อมโยงไป ยังเว็บที่มีเนื้อหาสาระ หรือการทำงานที่อยู่ใน หัวเรื่อง หรือ แนวคิดเดียวกัน เว็บไซต์ที่เจาะจงในสาขาวิชาเฉพาะ ให้บริการกับสมาชิกของกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ แบบ online ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ เช่น chat เว็บบอร์ด และ ค้นหาข้อมูล เว็บทางการแพทย์ เช่น :

8 8 Vertical portal-internet.com

9 9 Web portal ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 10 ส่วนประกอบ Web mail profile Advisee E-publication Web board

11 11 การใช้บริการของเครือข่ายนนทรี

12 12 การใช้บริการคอมพิวเตอร์ เครือข่ายนนทรี https://nontri.ku.ac.th/tools/ การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ตรวจสอบโควต้า การส่งต่อจดหมายเข้า เขียนข้อความแจ้งกลับไปยังผู้ส่งจดหมายให้ ทราบว่าตนเองไม่สามารถเปิดอ่านจดหมายได้ การกรองจดหมาย การกรองจดหมายสแปม การจัดการจดหมาย

13 13

14 14 การค้นหาชื่อ และ nontri account ของบุคลากร

15 15 การใช้ Query Nontri Account ค้นหา บุคลากร มก

16 16 การใช้บริการ Pirun

17 17 การใช้บริการคอมพิวเตอร์เครือข่าย Pirun

18 18 https://pirun.ku.ac.th/pirun- tools/register.html

19 19 ข่าว KU news

20 20 KU News : ประกาศข่าวและกิจกรรมใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 21 การกำจัดไวรัส

22 22 เว็บ KU Housecall ใช้กำจัดไวรัส

23 23 เครือข่ายไร้สาย

24 24 การใช้งานเครือข่ายไร้สาย KUWIN

25 25 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน KU WIN https://smart.ku.ac.th/register.php

26 26 Digital Library

27 27 Digital Library

28 28 IEEE digital library

29 29 Science Direct digital library

30 30 Lexis digital library

31 31 E-edutainment

32 32 E-Edutainment Web site ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสื่อสาร การศึกษาและบันเทิง

33 33

34 34 ส่วนประกอบ Conference ( กำลังปรับปรุง ) Chat ( กำลังปรับปรุง ) TV Movie Music Radio nontrilive

35 35 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt 1 E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google