งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก

2 2 E-Service เป็นการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ E-service ที่ให้บริการ web portal e-edutainment digital-Library

3 3 Web portal เป็นเว็บด่านหน้า (port) สำหรับเข้าไปยัง web site อื่น ผู้ใช้ login เพียงครั้งเดียว และ สามารถเข้าไปยังเว็บที่ เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง google.com Hotbot.com, altavista.com, and Yahoo.com ชนิดของ Vertical portal Horizontal portal

4 4 Horizontal Portal เป็น portal ระดับกว้างจะสามารถเชื่อมโยงไปยัง เว็บที่มีเนื้อหาสาระ หรือการทำงานที่หลากหลาย มี search engine ใช้ในการหาข้อมูล เช่น google.com

5 5 google.com เป็น horizontal portal ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หลายไซต์ horizontal portal: www.yahoo.com,www.metacrwler.com, www.gomez.com

6 6

7 7 Vertical Portal เป็น portal ระดับลึกจะสามารถเชื่อมโยงไป ยังเว็บที่มีเนื้อหาสาระ หรือการทำงานที่อยู่ใน หัวเรื่อง หรือ แนวคิดเดียวกัน เว็บไซต์ที่เจาะจงในสาขาวิชาเฉพาะ ให้บริการกับสมาชิกของกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ แบบ online ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ เช่น chat เว็บบอร์ด และ ค้นหาข้อมูล เว็บทางการแพทย์ เช่น : www.webmed.com, www.medscape.com

8 8 Vertical portal-internet.com

9 9 Web portal ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://portal.ku.ac.th

10 10 http://portal.ku.ac.th ส่วนประกอบ Web mail profile Advisee E-publication Web board

11 11 การใช้บริการของเครือข่ายนนทรี

12 12 การใช้บริการคอมพิวเตอร์ เครือข่ายนนทรี https://nontri.ku.ac.th/tools/ การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ตรวจสอบโควต้า การส่งต่อจดหมายเข้า เขียนข้อความแจ้งกลับไปยังผู้ส่งจดหมายให้ ทราบว่าตนเองไม่สามารถเปิดอ่านจดหมายได้ การกรองจดหมาย การกรองจดหมายสแปม การจัดการจดหมาย

13 13

14 14 การค้นหาชื่อ และ nontri account ของบุคลากร

15 15 การใช้ Query Nontri Account ค้นหา บุคลากร มก http://account.ku.ac.th/nontri/

16 16 การใช้บริการ Pirun

17 17 การใช้บริการคอมพิวเตอร์เครือข่าย Pirun http://pirun.ku.ac.th/

18 18 https://pirun.ku.ac.th/pirun- tools/register.html

19 19 ข่าว KU news

20 20 KU News : ประกาศข่าวและกิจกรรมใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th/kunews/index.html

21 21 การกำจัดไวรัส

22 22 เว็บ KU Housecall ใช้กำจัดไวรัส http://ocs.cpc.ku.ac.th/service/housecall/

23 23 เครือข่ายไร้สาย

24 24 การใช้งานเครือข่ายไร้สาย KUWIN http://kuwin.ku.ac.th/index.php

25 25 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน KU WIN https://smart.ku.ac.th/register.php

26 26 Digital Library

27 27 Digital Library http://www.lib.ku.ac.th/

28 28 IEEE digital library

29 29 Science Direct digital library

30 30 Lexis digital library

31 31 E-edutainment

32 32 E-Edutainment http://edutainment.ku.ac.th/ Web site ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสื่อสาร การศึกษาและบันเทิง

33 33 http://edutainment.ku.ac.th/

34 34 ส่วนประกอบ Conference ( กำลังปรับปรุง ) Chat ( กำลังปรับปรุง ) TV Movie Music Radio nontrilive

35 35 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt 1 E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google