งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการของผู้ใหญ่ใน การเรียนรู้ 4 ด้านคือ 1. เพื่อที่จะได้เพิ่มพูนบางอย่าง (To gain something) 2. เพื่อที่จะได้เป็นบางสิ่ง (To be something) 3. เพื่อที่จะได้ทำบางสิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการของผู้ใหญ่ใน การเรียนรู้ 4 ด้านคือ 1. เพื่อที่จะได้เพิ่มพูนบางอย่าง (To gain something) 2. เพื่อที่จะได้เป็นบางสิ่ง (To be something) 3. เพื่อที่จะได้ทำบางสิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความต้องการของผู้ใหญ่ใน การเรียนรู้ 4 ด้านคือ 1. เพื่อที่จะได้เพิ่มพูนบางอย่าง (To gain something) 2. เพื่อที่จะได้เป็นบางสิ่ง (To be something) 3. เพื่อที่จะได้ทำบางสิ่ง (To do something) 4. เพื่อที่จะประหยัดบางอย่าง (To save something)

3 เปรียบเทียบลักษณะการ เรียนรู้ของเด็กกับผู้ใหญ่ 1. พึ่งพาผู้อื่นในการ เรียน 2. ยอมรับข้อมูลที่มี การนำเสนอให้ 3. คาดหวังว่าสิ่งที่รับ จะมีประโยชน์ ใช้ในวันข้างหน้า 4. มีประสบการณ์น้อย หรือไม่มีในการ ผูกโยงการเรียนรู้ เหมือนกระดาษขาว ที่ยังไม่ได้เขียนอะไร 5. มีส่วนร่วมในการปัน ความรู้ได้น้อย เด็ก 1. ตัดสินใจเองว่าอะไรที่ สำคัญควรเรียนรู้ 2. การยอมรับข้อมูลอยู่บน พื้นฐานของ ความเชื่อ และคุณค่าที่มีอยู่ ในตัวคุณ 3. คาดหวังว่าสิ่งที่จะได้รับ จะนำไปใช้ ได้ในทันที 4. มีประสบการณ์ในระดับที่ เชื่อมโยงกับ การเรียนรู้ แต่อาจมีความ คิดเห็นตายตัว 5. มีส่วนร่วมในการปัน ความรู้ได้มาก ผู้ใ หญ่

4 คนมักจะคาดหวังในการจัดการ สอนผู้ใหญ่จะเป็นแบบเดิมๆ คือ การพูดให้ฟัง เนื่องมาจาก ประสบการณ์เดิมที่ตนเองมีอยู่ แต่ที่จริงแล้วการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นมี ความซับซ้อนมาก หลัก 3 ประการในการ เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ก็คือ 1. การเรียนแบบผู้ใหญ่นั้น ตัวเองต้องเป็น ผู้รับผิดชอบการเรียนของตนเอง 2. ความรับผิดชอบหลักของผู้สอน คือ การ บริหารกระบวนการเรียน การสอนของผู้ใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ 3. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและ ตัดสินใจให้ตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการของผู้ใหญ่ใน การเรียนรู้ 4 ด้านคือ 1. เพื่อที่จะได้เพิ่มพูนบางอย่าง (To gain something) 2. เพื่อที่จะได้เป็นบางสิ่ง (To be something) 3. เพื่อที่จะได้ทำบางสิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google