งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของความคิดมนุษย์ ฝน ตก ลง มา น้ำ ไหล เป็น ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของความคิดมนุษย์ ฝน ตก ลง มา น้ำ ไหล เป็น ทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มาของความคิดมนุษย์ ฝน ตก ลง มา น้ำ ไหล เป็น ทาง

2 รูปแบบความคิดของคนทั่วไป ความจริงมีเพียง 1 ความจริงต้องพิสูจน์ได้ ความจริงต้องทำให้คนเชื่อได้

3 คิดแบบใหม่ ความจริงมีมากกว่า 1 ไม่จำเป็นต้องหาหลักฐานมาหักล้างกัน เพียงเพื่อพิสูจน์ความจริง ไม่จำเป็นต้องโน้มน้าว ให้ทุกคนเชื่อในสิ่งเดียวกัน

4 “ ความคิดสร้างสรรค์ ทางบวก ” Cresitive (creative+positive) Thinkink หมายถึง ความสามารถในการมอง หาทางเลือก และทางออกได้หลายๆ ทาง และการผลิตความคิด ใหม่ๆได้ทุกเวลา ความสามารถในการมอง หาทางเลือก และทางออกได้หลายๆ ทาง และการผลิตความคิด ใหม่ๆได้ทุกเวลา+++++++++++++++++

5 ความคิดสร้างสรรค์ ทางบวก.... ความคิดสร้างสรรค์ ทางบวก.... ติดตัวมนุษย์มาแล้ว โดยธรรมชาติ แต่... จะงอกงาม ผลิดอก ออกผล หรือ จะเหี่ยวเฉาไป... ขึ้นอยู่กับ วิธีคิดหรือทัศนคติที่คนๆ นั้นมี

6 คิดแบบบวกคิดแบบบวก ความจริง.. จริงของใคร.. ทำไม จึงคิดอย่างนั้น คนทุกคนมีคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิ์ และศักยภาพ ที่จะคิดแตกต่าง ความคิดของทุกคนมีค่าและ สามารถทำให้เป็นจริงได้ ความจริง.. จริงของใคร.. ทำไม จึงคิดอย่างนั้น คนทุกคนมีคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิ์ และศักยภาพ ที่จะคิดแตกต่าง ความคิดของทุกคนมีค่าและ สามารถทำให้เป็นจริงได้

7 วัตถุประสงค์ : เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ ของตนเอง เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ ของตนเอง เกื้อหนุนความคิดสร้างสรรค์ ของคนรอบข้าง และสร้างบุคลิกที่ สร้างสรรค์ให้กับตนเอง เกื้อหนุนความคิดสร้างสรรค์ ของคนรอบข้าง และสร้างบุคลิกที่ สร้างสรรค์ให้กับตนเอง เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ ของตนเอง เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ ของตนเอง เกื้อหนุนความคิดสร้างสรรค์ ของคนรอบข้าง และสร้างบุคลิกที่ สร้างสรรค์ให้กับตนเอง เกื้อหนุนความคิดสร้างสรรค์ ของคนรอบข้าง และสร้างบุคลิกที่ สร้างสรรค์ให้กับตนเอง

8 ในอดีตจะเป็นอย่างไร ไม่สำคัญ แต่ปัจจุบันเราสามารถ เรียนรู้วิธีที่จะ แต่ปัจจุบันเราสามารถ เรียนรู้วิธีที่จะ เพิ่มพูนความสามารถ ด้านนี้ของเราได้ อย่างถูกต้อง ตามหลัก วิชาการ แต่ปัจจุบันเราสามารถ เรียนรู้วิธีที่จะ แต่ปัจจุบันเราสามารถ เรียนรู้วิธีที่จะ เพิ่มพูนความสามารถ ด้านนี้ของเราได้ อย่างถูกต้อง ตามหลัก วิชาการ

9 ความคิดสร้างสรรค์ทางบวก จำเป็นสำหรับใคร ผู้บริหาร นำให้เกิดสำเร็จและ ความก้าวหน้า ผู้บริหาร นำให้เกิดสำเร็จและ ความก้าวหน้า พ่อ แม่ นำชีวิตเพิ่มความสุข ของลูก / ผ่อนคลาย พ่อ แม่ นำชีวิตเพิ่มความสุข ของลูก / ผ่อนคลาย เด็ก นำชีวิตและอนาคตของ ตนเอง เด็ก นำชีวิตและอนาคตของ ตนเอง ผู้บริหาร นำให้เกิดสำเร็จและ ความก้าวหน้า ผู้บริหาร นำให้เกิดสำเร็จและ ความก้าวหน้า พ่อ แม่ นำชีวิตเพิ่มความสุข ของลูก / ผ่อนคลาย พ่อ แม่ นำชีวิตเพิ่มความสุข ของลูก / ผ่อนคลาย เด็ก นำชีวิตและอนาคตของ ตนเอง เด็ก นำชีวิตและอนาคตของ ตนเอง

10 บรรยากาศที่ปลอดภัยบรรยากาศที่ปลอดภัย  มีการยอมรับคนอื่นอย่างไม่มี เงื่อนไข  มีการหลีกเลี่ยงการประเมินจาก ปัจจัยภายนอก  เราไม่ตัดสินสิ่งที่คนอื่นทำหรือ คิด  คนอื่นไม่ตัดสินเรา  มีการเข้าใจอย่างแท้จริง

11 คนจะคิดสร้างสรรค์ได้ก็ต่อเมื่อเปิดประตูสมองมีประสบการณ์มากมีข้อมูลมาก รับ - เก็บข้อมูลใหม่ได้มาก กล้าคิดแตกต่างเปิดประตูสมองมีประสบการณ์มากมีข้อมูลมาก กล้าคิดแตกต่าง

12 เราจะ ยอมรับ ความคิดที่ แตกต่าง ได้ดีขึ้น ถ้า …. มองที่แก่น ไม่มองที่กระพี้ ตีกันที่แก่น ไม่ตีเรื่องกระพี้ ยอมกันบ้าง ถ้าแก่นพอจะไปได้ มองที่แก่น ไม่มองที่กระพี้ ตีกันที่แก่น ไม่ตีเรื่องกระพี้ ยอมกันบ้าง ถ้าแก่นพอจะไปได้

13


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของความคิดมนุษย์ ฝน ตก ลง มา น้ำ ไหล เป็น ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google